Sivusto on arkistoitu. Sivustoa ei enää päivitetä

Lisätietoa

Eduskunta on ottanut kantaa selontekoon

2030.fi

28.11.2014

Eduskunta on 1.10.2014 hyväksynyt tulevaisuusvaliokunnan valmisteleman mietinnön mukaisen, tulevaisuusselontekoa koskevan kannanoton

Suomen tulevaisuutta rakentamassa

2030.fi

02.06.2014

Hallitus hyväksyi viime vuoden lokakuussa tulevaisuusselonteon, jonka teemana oli kestävällä kasvulla hyvinvointia. Selonteko on nyt eduskunnan käsiteltävänä. Tulevaisuusvaliokunta valmistelee parhaillaan mietintöä ja eduskunnan vastaus hallitukselle on odotettavissa syksyn alussa.

Jan Vapaavuori Esittelypuhe eduskunnalle

2030.fi

12.11.2013

Oppivelvollisuus hyvä tapa puuttua ongelmiin

2030.fi

31.10.2013

Mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa 31.10.2013. Oppivelvollisuuden pidentämisehdotus puhuttaa. HS uutisoi (25.10.) Tero Järvisen ja Markku Vanttajan näkemyksestä, jonka mukaan oppivelvollisuuden pidentämisen sijaan olisi tärkeämpää ”kohdentaa tukea erityisesti sinne, missä sitä todella tarvitaan.” Järvinen ja Vanttaja nostavat esiin tärkeän hyvinvointivaltion peruskysymyksen siitä, ratkaistaanko ongelma paremmin kohdennetuilla toimilla vai universaalilla, kaikkia koskevalla ratkaisulla. Jos oppivelvollisuuden tavoitteet saavutettaisiin paremmin […]

Tulevaisuusselonteko viitoittaa tietä tulevaisuuden hyvinvoivaan ja menestyvään Suomeen

2030.fi

30.10.2013

Nuoret toivovat suvaitsevaista ja kansainvälistä Suomea

2030.fi

25.10.2013

Yhteiskuntien selviytymiskyky joutuu koetukselle globaalien ympäristömuutosten aikakaudella

Timo Räikkönen

17.10.2013

Kieli suomi Ihmiskunta on aiheuttanut erityisesti viimeisten kahdensadan vuoden aikana jo niin paljon ympäristömuutoksia, että olemme ajautumassa 11 500 vuoden ajan suhteellisen vakaat ja suotuisat elinolosuhteet tarjonneesta ...

Talouskasvun eväät eivät ole kadonneet

JS

15.10.2013

Kieli suomi Jaakko Kiander kirjoitti Sitran pyynnöstä selvityksen, jossa tarkastellaan Suomen talouden tilannekuvaa ja talouspolitiikan vaihtoehtoja toimintaympäristössä, jota luonnehtii erityisesti eurooppalaisten kaup...

Energiakäänne yhdistää kaksi megatrendiä

Aleksi Lumijärvi

02.10.2013

Kieli suomi Voisiko hajautettu energiantuotanto hyötyä ”hajautetusta rahoituksesta”?Hajautettu energiantuotanto näyttää olevan väistämätön suuntaus energiasektorilla ympäri maailman. Teknologian kehitys, alemmat kus...

Suomisen perhe

2030.fi

26.09.2013

Rikos nimeltä yritys

Ville Tolvanen

22.09.2013

Meillä on yhdessä vielä pitkä matka yrittäjien, yrittämisen, yritysten ja onnistumisten ymmärtämiseen. Opin jo Helsingin Kauppakorkeakoulussa lauseen ”mitä enemmän tiedät, sitä vähemmän yrität.” Silti tuntuu siltä, että juuri nyt Suomi tarvitsee paljon enemmän niin yritystä, yrityksiä kuin yrittäjiäkin. Yrittäminen on niin vaikeaa, että sitä kannattaa ehdottomasti markkinoida. Yrittäjänä toimiminen ei missään tapauksessa sovi kaikille, ja […]

Voihan resilienssi soikoon

Harriet Lonka

13.09.2013

Kieli suomi Resilienssi nousi päivän sanaksi Sitran Uusi turvallisuus -foorumia pohjustavassa työpajassa. Avokätinen alustaja lupasi peräti magnum-pullon kuohuvaa sille, joka keksii sanalle luontevan ja täydellisesti alkupe...

IDEA

Ville Tolvanen

06.09.2013

Hyvä idea tekee yrityksestä, tuotteesta, palvelusta tai viestistä houkuttelevan. Kirjoitin aiemmin idean synnyttämisestä otsikolla idean anatomia. Ajattelin syventää aihetta kirjaamalla miten hyvää ideaa voi käyttää yritystoiminnan eri osa-alueilla. Idea yritysnimessä kuvaa yrityksen toimintaa, tekee siitä erottuvan ja muistettavan. Miten rakennat hyvän idean yritysnimeen? Ohjeet millainen on hyvä nimi yritykselle löytyvät tästä. Hyvän yritysnimen valinnassa kannattaa olla […]

Uusia työkaluja kaupungeille

Sitra

05.09.2013

Kieli suomi Kaupungit tarvitsevat uusia toimintatapoja kestävän hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden perustaksi.Maapallon uusiutuvat luonnonvarat kulutettiin vuoden 2013 osalta loppuun 20. elokuuta. Elämme siten loppuvuoden uusiut...

Kestävyysvaje, tuottavuushaasteet ja robotisaatio

Jari Kaivo-oja

30.08.2013

Kirjoitin viime keväällä maaliskuussa 2013 blogiviestin ”Halutaanko kestävyysvaje oikeasti eliminoida Suomessa?”, jossa olin huolissani Suomen valtiotalouden kestävyysvajeen kasvusta ja päättämättömyydestä ratkaista kestävyysvajeongelmaa. Näyttää siltä, että jollain tasolla tämä aika suora viestini on mennyt perille Kataisen hallitukselle. Tosin onneksi en ole …

Helsingin Kalasatamaa kehitetään Fiksu kaupunki -ohjelmassa

2030.fi

28.08.2013

Parhaat Digitaaliset Ratkaisut – kilpailu kutsuu yrityksiä rakentamaan uutta tapaa hankkia

2030.fi

28.08.2013

Suomi arktisen alueen kestävän kehityksen edelläkävijäksi

2030.fi

27.08.2013

Onko Suomessa yhtenäisemmän ja tehokkaamman tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikan tarve?

jarikaivooja

26.07.2013

Kuten tiedämme, tutkimus- ja tuotekehityspanosten tarkoituksena on luoda kilpailukykyistä elinkeinotoimintaa Suomeen tulevaisuudessa. Suomessa tämän alan panostusten suuruus on tällä hetkellä 7 miljardia euroa vuodessa. Voisimmeko saada enemmän kilpailukykyä ja tuloksia näistä mittavista TTI-panostuksista? Kuvassa 1 on esitetty Tekesin näkemys Suomen innovaatiojärjestelmästä. Kuva tiivistää mainiolla tavalla työjaon ja strategiset missiot eri innovaatiojärjestelmän toimijoiden osalta. Kuvasta näemme, …

Suomalaiset haluavat lisää sähköisiä terveydenhoitopalveluja

Sitra

09.07.2013

Kieli suomi Toiveista huolimatta uusia sähköisiä terveydenhoitopalveluja joudutaan odottamaan.Taloustutkimuksen maaliskuussa 2013 tekemän kyselyn mukaan 70 prosenttia suomalaisista ajattelee sähköisten terveydenhoitopalvelu...

Suomi tarvitsee pikaisesti uuden investointistrategian

Cristina Andersson

07.07.2013

Suomi tarvitsee selkeän, ajantasalla olevan ja kilpailukykyisen investointistrategian.  Asialla on kiire. Uuden strategian tulee tähdätä kustannustehokkuuteen sekä täysin uusien elinkeinoalojen synnyttämiseen ja kehittämiseen. Lisäksi tarvitaan myös ammattilaisten tekemiä uskottavia investointi- ja vertailulaskelmia, joita valtion investointien osalta ei ole liikaa paljon julkisuudessa. Onko Suomella mahdollisuutta palata investointivetoiseen kasvuun?  1990-luvulla aikaisemmin laiskaksi nähdyn pääoman käyttö tehostui, mikä …

Vauhtia vihreän hyvinvoinnin talouteen

Sitra

01.07.2013

Kieli suomi Kestävää hyvinvointia luonnosta: toimenpiteitä vihreän hyvinvoinnin talouden vauhdittamiseksiSuomalaiseen luontoon ja sen aineettomiin arvoihin liittyy paljon käyttämätöntä potentiaalia, jota voidaan hyödyn...

Tulevaisuustyön seuraavia askeleita

2030.fi

28.06.2013

Suunnaton Suomi – Onko Suomi valmis palaamaan globaalitalouden maailmankartalle?

jarikaivooja

22.06.2013

Kaikilla länsimailla on Suomen tavoin vaikeuksia löytää menestyksellistä reittiä ulos talouskriisistä. Suomi näyttää ajelehtivan vailla selvää suuntaa, määrätietoisen strategisen toiminnan sijasta selitellään ja vieritetään vastuita Suomen ulkopuolelle. Kataisen hallituksen suosio on pohjalukemilla. Yritysten irtisanomisuutiset ovat viime kuukausina seuranneet toinen toistaan. Kotimarkkinat ovat sakkaamassa säästöjen seuraamuksena. Viime vuonna Alf Rehn ja Risto J. Penttilä julkaisivat pamfletin …

Tiedolla johtamisen paluu

Ville Tolvanen

19.06.2013

Väitin Suomen olevan luulojohtamisen luvattu maa. Kirjoituksesta tuli Tolvasen suosituimpia. Syvennyin asiaan ja pohdin miten tieto, verkostotalous ja digitalisoituminen lyövät kättä toistensa kanssa. Sähköisen asioinnin ammattimainen hoitaminen vaatii yrityksiltä johtamismallin ja organisoitumisen muutosta. Työtehtävät muuttuvat, ajattelumallien on syytä kehittyä ja järjestelmätasolla tarvitaan saumatonta yhteispeliä. Suomalainen verkkokauppa kärsii niiden eristäytymisestä varsinaisesta liiketoiminnasta. Miten johtaa holistista asiakaskokemusta [...]

Avoimen datan kilpailu Apps4Finland 2013 käynnistyy tänään

oku

14.06.2013

Kieli suomi Avoimen datan innovaatiokilpailu Apps4Finland on uudistunut. Tänä vuonna painopiste on erityisesti yhteiskunnalliseen ongelmanratkaisuun keskittyvissä sovelluksissa. Kilpailua on täydennetty tarjoamalla osallistuj...

Robotisaatio ja johtamisen psykologia: kohti uudenlaisia työelämän haasteita

jarikaivooja

11.06.2013

Viime vuosikymmenten aikana on kehitetty erilaisia johtamisen teorioita ja johtamisoppeja. Keskeinen osa useimpia johtamisoppeja on motivaation luominen organisaation työntekijöille. Useat johtamisen opit lähtevät siitä olettamuksesta, että johtaminen toimii hyvin kun johtaja on osannut laskea kullekin alaiselle riittävät kannustintekijät. Robotisaation myötä tilanne työelämässä muuttuu, kun robotteja ei tarvitse erikseen motivoida. Useiden johtajien arvioidaan elävän ensisijaisesti eri …

Jakaminen säästää resursseja

VML

11.06.2013

Kieli suomi Julkaistu jakamistalous.fi-blogissa.Maailman parhaat ympäristöasioiden asiantuntijat ovat todistaneet, että jos jatkamme samaan malliin kuin tähän asti, törmäämme luonnonvarojen ja ilmaston suhteen seinään. ...

Voimaantunut ihminen on tuottavampi ja luovempi

Sitra

10.06.2013

Kieli suomi Yksi Suomen suurista haasteista on tuottavuuden lisäämisen haaste, jonka taklaaminen vaatii sekä rakenteellisia uudistuksia että toimintatapojen muuttamista. Voimaantunut, työssään innostunut ihminen on luovemp...

Tulevaisuuden pohdintaa eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan kanssa

2030.fi

04.06.2013

Tulevaisuustyötä Pirkanmaalla

2030.fi

03.06.2013

Tulevaisuusselonteko: laajoja kokonaisuuksia ja ajatusten helmiä

2030.fi

03.06.2013

Maailman kasvunäkymät 2013-2014: Toiveet, realiteetit ja riskit

jarikaivooja

19.05.2013

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on julkaissut huhtikuussa 2013 uuden katsauksensa maailmantaloudesta. Raportin teemaotsikkona on: ”Toiveet, realiteetit ja riskit”. On mielenkiintoista tutustua raportin sisältöön ja peilailla sitä Suomessa käytävään talouskeskusteluun.’ Tällä hetkellä maailmantaloudessa pärjäävät kohtuullisen hyvin BRICSA -maat ja kehittyvät taloudet. Kehittyvien talouksien talouskasvu on tällä hetkellä 5,3 %:n luokkaa. Pidemmän aikavälin perusskenaarioissa arvioidaan BRICSA -maiden kasvuksi …

Seminaari arktisen tutkimuksen hyödyntämismahdollisuuksista poliittisessa päätöksenteossa

2030.fi

15.05.2013

Lausunto valtiovarainlautakunnalle robotisaation vaikutuksista

Cristina Andersson

12.05.2013

Allekirjoittanut esitteli robotisaation vaikutuksia Eduskunnan Valtionvarainlautakunnan työ- ja elinkeinojaostolle 8.5.2013 Robotisaatio ja sen vaikutukset yhteiskunnassa Taustaa Robotisaatio on ilmiö,  joka ei käsitä pelkästään yksittäisiä automaattisia laitteita, vaan yhä enenevässä määrin älykkäitä ja oppivia järjestelmiä, jotka kykenevät mitä moninaisempien tehtävien suorittamiseen. Alan suurin kasvu on lähivuosina palveluroboteissa, mutta päivittäin voimme lukea uusista innovaatioista mm. lääke-, hoiva-, …

Miten internet muuttaa liiketoimintaasi?

Ville Tolvanen

10.05.2013

Yhä useampi yritys osaa jo kysyä ison kysymyksen. Miten murros vaikuttaa meihin? Ei pelkästään markkinointiin, asiakaspalveluun tai tuotekehitykseen, vaan miten meidän asiakkaiden ja sidosryhmien käyttäytyminen muuttuu? Ymmärrys digitalisoitum...

Työelämän uusi suunta

jarikaivooja

01.05.2013

Uusi tärkeä ja ajankohtainen kirja saapui minulle eilen postissa. Lääketieteen tohtori ja psykiatrian erikoislääkäri Eero Riikonen oli saanut valmiiksi tutkimuksensa ja teoksensa ”Työ ja elinvoima. Eli miksi harrastukset, leikki ja taide ovat siirtymässä työn ja hyvinvointiajattelun ytimeen?” Wapun aatto ja työväen juhla saivat arvoisensa merkityksen tässä henkilökohtaisessa kirjepaketissa. Eero kertoi kirjeessään minulle kuuluvani asiantuntijoiden joukkoon, …

Miten brändit selviävät digiaikana?

Ville Tolvanen

30.04.2013

Toimitus: Tämä asia on hautunut pitkään päässäni. Tiedän ettei suomalaisista yrityksistä ole vielä pitkään aikaan syvälliseen vuorovaikutukseen, avoimuuteen ja jatkuvaan vaikuttamiseen eri kohderyhmien kanssa. Olen pohtinut vastausta miten...

Tulevaisuus 2030 selonteon ennakkoraportista heränneitä ajatuksia, Nora Leo

2030.fi

25.04.2013

Entä se sosiaalinen kestävyys? Kirsi Sonck

2030.fi

24.04.2013

Arvoagentti – tulevaisuuden museoammattilainen? Maija Mäki

2030.fi

23.04.2013

Arvoverkostojen strateginen johtaminen, Daniela Grudinschi

2030.fi

22.04.2013

Katso webcast: Sustainable Future 22.4.2013

elk

18.04.2013

Kieli suomi Millainen on kestävä tulevaisuus? Voimmeko saavuttaa hyvinvointia taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla? Mitä ovat 2020-luvun suuret ideat tulevasta?Kestävään tulevaisuuteen meitä johdattelevat ...

Kommenttipuheenvuoro tulevaisuuden työelämästä, Mikko Koskinen

2030.fi

16.04.2013

”Juovuttava” voimaantuminen – näkökulma ennakointiin, Sari Söderlund

2030.fi

15.04.2013

Pekka Himasen pyöreän pöydän tilaisuudet käynnistyvät perjantaina 12.4.2013

2030.fi

12.04.2013

Kuulemistilaisuuksista eväitä tulevaisuusselonteon valmisteluun

2030.fi

04.04.2013

Verkkokyselyn tuloksia

2030.fi

04.04.2013

Nyt puhutaan kestävästä tulevaisuudesta

elk

28.03.2013

Kieli suomi Vai puhutaanko oikeasti tai tarpeeksi? Usein kuulee sanottavan, että ”kestävyys” sanana on vaarassa kokea inflaation näinä aikoina. Itse olen eri mieltä. Kuulen poliittisessa keskustelussa sanan todella harvo...

Anomia ja kontrolliyhteiskunta tulevaisuuskartalla: Normien, sääntöjen, ja rutiinien merkitys ennakoinnissa

jarikaivooja

27.03.2013

Voidaan todeta aivan perustellusti, että normit, säännöt ja rutiinit ovat asioita, jotka pitävät yhteiskuntien ja yhteisöjä koossa ja järjestyksessä. Jos ihmiset noudattaisivat näitä sosiaalisia pelisääntöjä, ennakointi olisi varmasti astetta helpompaa kuin se todellisuudessa on. Oikeassa todellisuudessa ei aina yhdessä sovittuja pelisääntöjä noudateta. Tästä syntyykin sitten ennakoimattomia ongelmia. Hyvä esimerkki pelisääntöjen noudattamatta jättämisestä on nyt Euroopassa …

Mitä uutta Kalifornian auringon alta?

MAS

25.03.2013

Kieli suomi Cleantech Forum 2013 yhteydessä San Franciscossa minulla oli mahdollisuus päivittää ymmärrystäni start up –yritysten liiketoimintasuunnitelmien laatimisen nykytrendeistä ja niiden esittämisestä sijoittajill...

Suunnanmuutos? Nuupahtamisen ilmapiiristä linjan muutoksiin

jarikaivooja

22.03.2013

Nyt lienee useimmille päättäjille selvää, että Suomessa olisi kyettävä merkittävään suunnanmuutokseen ennen vuotta 2015. Vuonna 2015 on taas eduskuntavaalit. Politiikassa vaalit on sellainen realiteetti, ettei sen merkitystä ainakaan kukaan poliitikko voi kiistää. Suunnanmuutoksessa olisi päästävä eteenpäin ennen vuotta 2015. Onnistunut suunnanmuutos vaatisi onnistuneen ja positiivisten tuloksekkaan työmarkkinakierroksen, hallituksen päätökset 10 miljardin euron kestävyysvajeen eliminoimiseksi, kuntauudistuksen, …

Ihmiseltä toiselle

Ville Tolvanen

18.03.2013

Toimitus: Olin tosi innoissani kun sain Jannen mukaan Päivän Tolvaseen. Jannella on uskomaton kyky kiteyttää elämän suuria asioita, analysoida lukemaansa. Useita kertoja herra on paketoinut lauseeseen, kahteen, mitä ville on sivutolkulla yrittä...

Lue maaliskuun kuulemistilaisuuksista

2030.fi

14.03.2013

Yksilöllinen terveydenhoito on pian totta

tti

12.03.2013

Kieli suomi DNA-testit ja itsediagnostiikka mullistavat terveydenhuollon Jo nyt ihmisten on mahdollista seurata terveydentilaansa, kuten veren sokeripitoisuutta tai verenpainetta biologisten mittareiden ja kännykän avulla. ...

Kritiikin kulttuurista

jarikoskinen

11.03.2013

We don’t see see things as they are, we see things as we are. Anais Niniltä peräisin oleva lause: Emme näe asioita niin kuin ne ovat, vaan niinkuin me olemme -  sisältää huomattavaa viisautta. Katsomme maailmaa aina omien linssiemme läpi. Maailmankuvamme ja aikaisemmat kokemuksemme ohjaavat sanottavaamme. Tämä on muistettava, kun puhumme kritiikistä. Täysin objektiivista, arvovapaata …

Kohtuullinen korvaus

Jouko Marttila

03.03.2013

Johtajien palkinnalle lyödään rajoja Euroopassa. Suomessa ehdotetaan joustoa matalapalkka-aloille. Kuka osaa määritellä, millainen on kohtuullinen ja kannustava palkka? Sveitsissä kansa haluaa antaa yhtiökokouksille eli yritysten omistajille vallan päättää johtajien palkinnasta. Tavoitteena on saada hillittömät palkanlisät kuriin. Yleinen mielipide kääntyi lopullisesti …

Voittajat tulevaisuuden brändikisassa – mikä oli eilen mielikuvitusta on huomenna todellisuutta.

Cristina Andersson

02.03.2013

Sallitaanko pieni ajatusleikki tulevaisuudella? Sellainen hauska pieni palapeli, jossa pistetään tässäkin blogissa esiintyneet teknologian, digitalisaation ja median palaset iloisesti yhteen? Jos sellainen sallitaan, niin jatketaanpa juttua. Miten kauppa voi menestyä konsepteilla, jotka ehkä kuulostavat uusilta, mutta ovat itseasiassa rohkealle uranuurtajalle ja edelläkävijälle jo mahdollisia. Kuvitellaan Oscar gaala vuonna 2017. Upea näyttelijätär Loria Sophen  astelee lavalle …

Vakaalla maalla: Kestävän johtajuuden arvot

Jani Wahlman

01.03.2013

Porin Nuorkauppakamarin tuoreena koejäsenenä sain osallistua vuosikokouksessamme järjestettyyn puhekilpailuun. Aihe selviää tämän tekstin otsikosta. Puheen suunnitteluun sai käyttää aikaa 30 minuuttia. Innostuin aiheesta löytäessäni siihen itselleni läheisen näkökulman. Ohessa julkaisen puheen tismalleen siinä muodossa, jossa sen vuosikokouksessa esitin. Sen ajatus …

Muuttuuko suomalainen media?

Ville Tolvanen

28.02.2013

Tänään muotoilemme suomalaisen mediayhtiön tulevaisuutta, vihdoinkin. Aihe on selvästi yksi mielenkiintoisimpia digitalisoitumisessa. Media-ala kuuluu musiikin, pelien, ja muiden sisältöjen ohella voimakkaimmin murroksellisimpiin toimialoihin. S...

Nokia etenee oikeaan suuntaan

Jouko Marttila

25.02.2013

Nokia ei esitellyt Barcelonassa uusia ihmelaitteita. Sen sijaan se tarjosi pieniä ihmeitä isoille markkinoille. Jos odotti Nokialta Barcelonan messuilla taulutietokonetta tai uudenlaista kamerapuhelinhirviötä, joutui pettymään. Ihmeiden sijaan Nokia esitteli neljä eri hintaluokan puhelinta, joista erityisesti Lumia 520 vaikuttaa mahdolliselta kassakoneelta …

Robokalypse vai mahdollisuus hyvään elämään?

Cristina Andersson

20.02.2013

BohoBusiness -kirja julkistettiin lokakuussa 2012. On oikeutettua todeta, että kirjan esilletulo on ollut lähtölaukaus keskustelulle robotisaatiosta. Kirja on kulunut lukijoiden käsissä ja siitä on kirjoitettu jo useita blogeja ja muita juttuja. Robotisaatio ei ole tuote tai konsepti. Robotisaatio (robotit, keinoäly, ubiikit teknologiat, ambient intelligence ja 3E teknologiat) on ilmiö, joka vaikuttaa jokaiseen ihmiseen, yhteiskuntaan ja …

Työ tulevaisuudessa: Tulevaisuuden organisaatio ja yksilö

Tommi Lindholm

18.02.2013

Työ tulevaisuudessa -palstalla asiantuntijat maalailevat uudelleen tulevaisuuden työskentelytapaa ja sitä, mihin työelämä on menossa. Kirjoittajina vaihtelevat J-Impactin toimitusjohtaja KTT Jari Salminen sekä kehityspäällikkö KTM Tommi Lindholm; Redesigning 925-hankkeen vetäjä Pekka Pohjakallio sekä Sari Laine ja ex-Nokia-johtaja, johtajuuskouluttaja Anne-Liisa “Annu” Palmu. Huomasin katselevani …

Kritiikkiä selontekoprosessille

jarikoskinen

16.02.2013

Tulevaisuusselonteko on kerran vaalikaudessa valtioneuvostossa eduskunnalle tehtävä raportti, jossa pohditaan Suomen tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia. Ennakointiprosessista julkaistiin verkkomuotoinen raportti 14. helmikuuta. Raporttiin pääset tutustumaan tästä. Aivan aluksi – raportin nähtyäni – ilahduin. Julkaistapa- ja tyyli vaikuttaa raikkaalta. Sisältö on konseptoitu ja pakattu ammattimaisesti. Teksti on hiottu ammattilaisten otteella. Lähestymistapa on lukijaystävällinen. Mutta. Kun sisältö konsensushengessä …

Tulevaisuusselontekoon liittyvä ennakointi valmistui

Sitra

14.02.2013

Kieli suomi Hallituksen tulevaisuusselonteon valmisteluun liitettiin ensimmäistä kertaa erillinen ennakointivaihe, jonka tarkoituksena oli etsiä Suomelle uusia suuntia uudella tavalla. Ennakoinnin tulokset julkistettiin 14.2. ...

Seuraa raportin julkistamista suorana

2030.fi

14.02.2013

Korporaatiot kuolivat Lehmukseen

Ville Tolvanen

11.02.2013

Vuosituhannen vaihteessa yritysmaailmassa juhlivat Amerikkalaiset korporaatiot ja investointipankit. Teknokuplan jälkeen ryhdyttiin kiivaasti kasvattamaan, fuusioimaan ja ostamaan yrityksiä lainarahalla. Monelle toimialalle syntyi uusia velkavetoisia...

Statusajattelusta virtaa luovuuteen

niansu

10.02.2013

Luovuuden perustavaa laatua oleva dilemma on, miten päästä jäljille. Tyhjä paperi ei anna mitään suuntaviivoja siitä, mitä pitäisi tehdä seuraavaksi. Näin ollen tarvitaan nyrkkisääntöjä siihen, miten luova purske saadaan käynnistymään ja työ alkaa luistamaan kuin itsestään. Improvisaatioteatterin tunnettu guru Keith Johnstone on kirjoittanut paljon siitä, miten näyttelijät väistämättä ajautuvat esittämään erilaisia statuksia. Johtaja-alainen, isäntä-renki, dominoija-alistuja [...]

Resurssiviisas maatalous edistää tilojen kannattavuutta ja turvaa tulevien sukupolvien mahdollisuuksia

jki

07.02.2013

Kieli suomi Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 5.2.2013.Maataloudessa energian omavarainen tuotanto ja ravinteiden kierrätys ovat merkittäviä mahdollisuuksia parantaa maatilojen kannattavuutta ja vähentää hait...

Luovuuden tulevaisuus

Ville Tolvanen

07.02.2013

Harmittelin vuosia asiakkaiden kyvyttömyyttä hyödyntää heille tehtyjä suunnitelmia ja ideoita. Näin kymmeniä kertoja kuinka veri, hiki ja kyyneleet valuivat viemäristä alas. Tein vahvoja valoja koko luovuudesta luopumisesta. Nyt olen taas val...

Työ tulevaisuudessa: Sähköposti tukossa, mieli jumissa

Sari Laine

06.02.2013

Työ tulevaisuudessa -palstalla asiantuntijat maalailevat uudelleen tulevaisuuden työskentelytapaa ja sitä, mihin työelämä on menossa. Kirjoittajina vaihtelevat J-Impactin toimitusjohtaja KTT Jari Salminen sekä kehityspäällikkö KTM Tommi Lindholm; Redesigning 925-hankkeen vetäjä Pekka Pohjakallio sekä Sari Laine ja ex-Nokia-johtaja, johtajuuskouluttaja Anne-Liisa “Annu” Palmu. Kuinka paljon …

Prosum: Suomessa on maailmanluokan arktista meriteknologiaosaamista

yrjomyllyla

03.02.2013

Suomen suunnittelumaantieteilijöiden liitto ry:n Janne Antikaisen toimittamassa prosum-lehdessä 2012 s. 13-15 oli  Yrjö Myllylän artikkeli “Suomessa on maailmanluokan arktista meriteknologiaosaamista” ajankohtaisten ennakointihankkeen tulosten pohjalta. (Myös Myllylän perustutkinnon pääaine oli suunnittelumaantiede.) Seuraavassa linkissä on artikkelin käsikirjoituksesta joitakin keskeisiä kohtia. Prosum: Suomessa …

Robosanastoa aikalaisille

Cristina Andersson

02.02.2013

BohoBusiness –kirjan julkistuksen jälkeen keskustelu robotisaatiosta ja teknologian mahdollisuuksista ylipäätään on lähtenyt käyntiin yhä kiihtyvällä vauhdilla. Uskomme, että olemme saaneet sanomaa perille myös päättäjille ja vaikuttajille. Olemme myös keskustelleet paljon aiheesta mitä moninaisemmissa tilaisuuksissa. Usein on tullut eteen tietoisuus siitä, että robotisaatiota ja siihen liittyviä ilmiöitä ei tunneta kovin hyvin. Tämä koskee nimenomaan Suomea – [...]

Tom Henriksson: Himasen uusi yhteiskuntapäivitys nojaa vanhaan mittariin

2030.fi

31.01.2013

Edistänkö minä paskaa tulevaisuutta?

Jani Muhonen

30.01.2013

Indian Chief "Two Eagles" was asked by a white U.S. Government official, "You have observed the white man for 90 years. You've seen his wars and his technological advances. You've seen his progress, and the damage he's done."The Chief nodded in agreeme...

180 miljardin pikavoitto?

Aino Friman

30.01.2013

Oxfamin johtajan, Barbara Stockingsin mukaan köyhyys voitaisiin ratkaista hyvin yksinkertaisesti. Oxfamin tekemän laskelman mukaan maailman 100 rikkainta voisivat nimittäin omaisuudellaan poistaa äärimmäisen köyhyyden maailmasta, sillä heidän viime vuoden tulot riittäisivät korjaamaan köyhyyden moninkertaisesti. Osoittamatta ketään henkilökohtaisesti (jonka kuitenkin pystyy melko …

Vai että leppoistamista

tet

29.01.2013

Kieli suomi Aasialaiset arvostavat kovaa työntekoa. Kuinka me leppoistajat pärjäämme kilpailussa heitä vastaan?”Downshiftaatteko, leppoistatteko täällä Aasiassa? Käyttekö talouskasvun ideologiaa kyseenlaistavaa degrow...

Rakentaminen ja asumisen kestävä kehitys

Cristina Andersson

29.01.2013

Vierasbloggaajana hyvän asumisen asiantuntija Pentti Kaasinen. Olen työskennellyt rakennus- ja kiinteistöalalla ympäristöfyysikkona 15 vuotta. Alan ulkopuolelta tulleena keskustelu rakentamisen virheistä ja työkulttuurista on vaikuttanut yksipuoliselta ja pinnalliselta. Oikeita perusteita niin kielteisille kuin myönteisillekin asioille on niukasti. Kun rakennusvirheiden ja työkulttuurin kehnouden syitä ei ole riittävän monipuolisesti selvitetty, syy on sysätty rakennusteollisuuden niskoille. Rakentamisen ”huono laatu [...]

Liiketoiminta 2020: Tehdään rakennusliikkeestä palveluyritys

Ville Tolvanen

29.01.2013

Lupasin jatkaa liiketoiminta 2020 -sarjaa ja yrittää kirjoittaa ajatuksiani vähän konkreettisemmin. Yritetäänpä rakentamisen esimerkin avulla. Sama logiikka pätee autokauppaan, matkatoimistoihin, tai mihin tahansa vähänkään yhteisölliseen ...

Ryhmähankinnasta vauhtia uusiutuvaan energiaan

TUL

28.01.2013

Kieli suomi Nykyistä useampi suomalainen kotitalous käyttäisi jo uusiutuvaa energiaa, jos meillä olisi joku taho, joka opastaisi niitä kädestä pitäen sopivimman energiaratkaisun valinnassa. Myös ryhmähankinta toisi koti...

Suomen tulevaisuus: Tuleeko Suomesta iso kaivostyömaa ilman tulojen ja varallisuuden kerryttämistä suomalaisille?

jarikaivooja

27.01.2013

Tässä on aika pysäyttävä blogiviesti “Kaivosyhtiöt varanneet kuudesosan Suomesta – valtauksista kymmenesosa Natura-alueella“, jonka soisi luettavan huolella maamme poliittisten päättäjien joukossa puoluekannasta riippumatta: http://www.vihrealanka.fi/uutiset/kaivosyhti%C3%B6t-varanneet-kuudesosan-suomesta-%E2%80%93-valtauksista-kymmenesosa-natura-alueella Nyt maamme pinta-alasta on 14% varattu kansainvälisille kaivosyhtiöille. Mikä on tulevaisuudessa pohjoisen ulottuvuuden ja maantieteen politiikkamme? Onko Suomi oikeasti kaivostoiminnan mallimaa kuten vakuuttelimme ihmisille Aasiassa Myanmarissa ministeri Heidi Hautalan toimesta (ks. [...]

Valtiomiesmäistä journalismia

jarikaivooja

27.01.2013

Journalismin roolista omana valtiomahtinaan on keskusteltu aktiivisesti viime vuosina. Monet arviot ovat sen suuntaisia, ettei medioiden ja journalistien valta ole ainakaan ole ollut laskemassa. Sosiaalisen median rooli on kuitenkin kasvanut merkitykseltään. Yhä enemmän mediasta on tullut transmedia – eri mediat yhdistävä monikanavainen kokonaisuus, jossa digitaaliset sisällöt elävät omaa elämäänsä pitkään eri konteksteissa. Samalla median tuotantorakenteet [...]

Strategista tietoa saatavilla: Arktisen alueen Venäjä-katsaus

jarikaivooja

26.01.2013

Arktiset alueet ja ns. Pohjoinen ulottuvuus ovat iso mahdollisuus Suomelle ja sen elinkeinoelämälle. Näistä mahdollisuuksista on syytä nyt synnyttää laajaa tietoisuutta elinkeinoelämän piirissä. Eräs hyödyllinen tuote raportti tässä mielessä on Russia Finnoden raportti: ”Arctic Sea Exploration. Finnode phenomena study”. Ks. Lisää: http://www.finnode.fi/files/323/Finnode_report_Arctic_sea_exploration_brief_final_PDF.pdf Suomen on nyt laajalla rintamalla aktivoiduttava pohjoisen ulottuvuuden politiikassaan. Taustalle se vaatii hyvää [...]

Mitä tarkoitamme omavaraistaloudella?

Cristina Andersson

24.01.2013

Edellisen blogini jälkeen tuli kalabaliikkia omavaraistaloudesta. Katson siis asialliseksi selventää, mitä tarkoitamme puhuessamme omavaraistaloudesta. BohoBusiness kirjassa ehdotamme uudenlaista hybriditalousmallia. Tässä mallissa markkinatalouden ohella vaikuttaa yhteiskuntaa hyödyttävästi kolme talouden muotoa: omavaraistalous, vaihdantatalous ja luova talous. Uskomme edelleen, että vapaa markkinatalous on paras tapa rakentaa kaupallista yhteistyötä maiden, yritysten ja yksilöiden välillä. Mutta koska työn ja sitä …

Näillä eväillä vuoteen 2050

lha

21.01.2013

Kieli suomi Uudet kestävien elämäntapojen skenaariot helpottavat tulevaisuustyötä.Onko tulevaisuuden Eurooppa supersuorittajien kilpailuyhteiskunta, suuri digitaalinen avoimen datan yhteisö, mestari-kisälli-järjestelmää...

Menolippu Syyriaan

Sunnuntaistrategisti

21.01.2013

Husein Muhammed kirjoitti äskettäin Maailman Kuvalehdessä varsin mielenkiintoisesta tapauksesta, jossa 22-vuotias espoolaisnuorukainen lähti Syyriaan ottamaan osaa maata piinaavaan sisällissotaan ja taistelemaan Bashar al-Assadin hirmuhallintoa vastaan. Tapaus on Suomessa harvinainen, muttei ainutlaatuinen – maasta on aikaisemminkin lähdetty muualle sotimaan. Osaltaan vastaavanlaisten …

Miten saada uusin tieto nopeasti käyttöön?

jarikoskinen

20.01.2013

Viime aikoina olen käynyt paljon keskusteluja asiantuntijasisältöjen ja tutkimustiedon vaikuttavuudesta. Kuinkahan monta kertaa kiinnostava uusi tutkimustieto jää hyödyntämättä siksi, että se on pakattu perinteiseen raporttimuotoon?  Näin ollen koko raportin ehkä lukee kokonaan muutama tutkija ja selailee muutama kymmenen aiheeseen vihkiytynyttä? Asiaintilaa on hyvin vaikea muuttaa, koska tutkijat itse useinkin pitävät kirjojen ja tutkimusjulkaisujen ankeaa esitysmuotoa …

Suomi – tuulivoimatuotannon kehitysmaa vielä vuonna 2030kin?

jarikaivooja

20.01.2013

Taloussanomat kirjoittaa 20.1.2013: “Kansainvälisesti katsoen Suomi on yhä tuulivoiman kehitysmaa, Sunnuntaisuomalainen kirjoittaa. VTT:n mukaan tuulivoimalla tuotettiin vain 0,6 prosenttia Suomen sähköstä vuonna 2011. Sunnuntaisuomalaisen mukaan tuulivoiman rakentamista hankaloittavat Suomessa eniten byrokratia ja yllättäen vaihtuvat ohjeet Olisiko siis Suomen tuulivoimastrategialle tehtävä jotain vielä Kataisen hallituksen toimesta? Vai halutaanko tietoisesti jäädä yhä enemmän kansaivälisen tuulivoimatuotannon kehityksen kärjestä? …

Uusia tutkimusraportteja Kondratieffin 6. aallosta

jarikaivooja

19.01.2013

Tässä kaksi uutta julkaisua Konfratieffin 6. aallon tulevaisuuskehityksestä: Heinonen, Sirkka & Ruotsalainen, Juho (2013) Energy Futures 2030. Toward the Neo-Growth paradigm of the Sixth-Wave Era. FFRC eBOOK 1/2013, Finland Futures Research Centre, University of Turku. 69 p. ISBN 978-952-249-150-3. Verkkosivut: http://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/julkaisut/e-tutu/Documents/eBook_2013-1.pdf ja Wilenius, Markku & Kurki, Sofi (2012) Surfing the Sixth Wave. Exploring the next …

Suomen työelämäpalkinto Berner Oy:lle

Sitra

15.01.2013

Kieli suomi Berner Oy:lle myönnettiin Suomen työelämäpalkinto 15.1.2013. Palkinto jaetaan toiminnasta tai innovaatiosta, joka on tukenut ikääntyneiden työhyvinvointia ja työssä jatkamista tai työllistymisedellytyks...

Kansakuntien kilpailukyky – Quo Vadis?

jarikaivooja

13.01.2013

Viime aikoina on käyty vilkasta keskustelua Suomen kilpailukyvystä. Elinkeinoelämä ja maan hallituksen edustajat ovat esittäneet huolestuneita puheenvuoroja maan kilpailukyvystä. Tänään Helsingin Sanomien kolumnisti Tommi Uschanov esitti, että ”Valtion kilpailukykyä ei ole olemassa”. Tämän HS-kolumnin jälkeen voimme siis lopettaa keskustelun Suomen kilpailukyvystä – vai voimmeko? Perinteisen Wikipedia -määritelmän mukaan kilpailukyky merkitsee toimijan, yleensä yrityksen, toimialan tai …

Miten ubiikkiteknologia- ja ubiikkiyhteiskuntastrategian kehittämisen laiminlyönti voi heikentää Suomen kilpailukykyä?

jarikaivooja

12.01.2013

Ubiikkiteknologialla tarkoitetaan erilaisia laitteita, jotka ymmärtävät ihmisen toimintaa ja reagoivat ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Ubiikkiteknologia mahdollistaa myös koneiden ja laitteiden keskinäisen viestinnän. Samoin se mahdollistaa koneiden, robottien ja ihmisten välinen viestintä mahdollistuu ubiikkiteknologian avulla. Monet uskovat ubiikkiteknologian palauttavan paikan ja tilanteen merkityksen, jotka olivat katoamassa internetin ja kännyköiden myötä. Jos monimutkaiset järjestelmät, laitteet ja käyttäjä olisivat …

Paradigman muutos osa 3. – myymisestä auttamiseen.

Cristina Andersson

08.01.2013

Uudenvuodenpuheessaan presidentti Niinistö toteaa, että meidän suomalaisten ei kannata mennä maailmalle julistamaan itseämme kaiken paremmin osaaviksi tietäjiksi. Puheesta tuli mieleen kokemukseni metsäteollisuudesta 90-luvulla. He nimittäin opastivat minua, silloin vielä aloittelevaa konsulttia, kertomalla, että suomalaista metsäalan tuotetta ei tarvitse myydä, se tullaan ostamaan. No niinhän siinä ei tultu ostamaan, vaan tehtaat piti viedä sinne missä asiakkaat …

Muutoksen johtaminen ja pehmeä systeemimetodologia

Jari Kaivo-oja

07.01.2013

Muutoksen johtaminen on keskeinen haaste. Erilaisia muutospaineita ja ongelmia riittää organisaatioissa. Syyt ovat ilmeiset. Toimintaympäristömme on muuttumassa monin eri tavoin. Globalisaatio ja teknologinen kehitys muuttavat erityisen voimakkaasti toimintaympäristöämme. Aikaisemmin hyvin toimineet systeemiset ratkaisut ovat muuttuneet ongelmallisiksi. Erityisesti tällä hetkellä keskustelu …

Suomen ja Euroopan kehityksen pitkän aikaviiveen tulevaisuusarviot

jarikaivooja

06.01.2013

Suomen ja Euroopan kehityksen pitkän aikaviiveen tulevaisuusarvio on nyt tarjolla verkossa. Tässä verkkolinkki Europe – Quo Vadis – raporttiin vuodelta 2010: http://forum.pl/upload/htmle/file/Europa%20Quo%20Vadis%20ISBN.pdf Europe – Quo Vadis -raportti sisältää globaalin kehityksen pitkän aikaviiveen ennakointia ja erityisesti Euroopan kehityksen arviointia. Raportissa on myös arvio Suomen pitkän aikaviiveen kehityksestä: Kaartemo, Valtteri & Kaivo-oja, Jari (2010) Finland 2050 in the Perspective …

Paradigman muutos osa 2. Teknologia edellä tulevaisuuteen?

Cristina Andersson

05.01.2013

Viikolla sain tilaisuuden laajentaa ymmärrystäni uusien innovaatiohankkeiden tiimoilta. Oivalsin, että jotain tärkeää puuttuu ja siksi oli ihan pakko kirjoittaa jatkoa edelliseen Paradigman muutos – ikuisesta prosessista aikaansaamisen ja voittamisen kulttuuriin -postaukseen. Yleisnäkemykseksi jäi, että hankkeissa ja -seminaareissa luetellaan innolla uusia teknologioita, opensourceja, big dataa, 3D-printtausta, robotteja, äly-sitä ja äly-tätä – mutta muutoksesta ei puhuta. Kuten tavallista …

Paradigman muutos – ikuisesta prosessista aikaansaamisen ja voittamisen kulttuuriin

Cristina Andersson

01.01.2013

Pääministeri Katainen totesi elokuisessa tulevaisuusselonteko –tilaisuudessa, että me suomalaiset olemme hyviä prosessoimaan ja hankkeistamaan, mutta joskus olisi myös saatava aikaan. Nyt on koittanut se aika,  jolloin on saatava aikaan. Aikaansaamisen kultturiin siirtyminen vaatii meiltä suomalaisilta suurta paradigman muutosta. Meidän on muutettava ajattelumme “joku muu hoitaa” -ajattelusta “minä hoidan ja otan vastuun” -ajatteluksi. Meidän  on siirryttävä …

Harrastamisen tuki lisättävä yhteiskuntatakuuseen

Tuija

30.12.2012

Kategoriat: TulevaisuusYhteisöllisyysNykyisen kaltainen globaali markkinatalous ei kykene tuottamaan henkistä ja fyysistä hyvinvointia riittävän monelle. Suomessa Työ- ja elinkeinoministeriön tekemään verkkokyselyyn vuosi sitten vastannei...

Hyvän ja huonon päätöksen kriteerit

yrjomyllyla

30.12.2012

TIETOISKU – Miten tehdään hyviä ja miten huonoja päätöksiä? Lähtökohtia hyvälle päätöksenteolle: ”Siellä missä on monta neuvonantajaa, siellä on voitto.” Fakta on fakta tulkinnasta riippuen. Tulevaisuuden mahdollisuudet riippuvat faktojen lisäksi toimijoiden näkemyksistä (tahdosta). Fakta+näkemys=tulevaisuustietoa (=tietoa siitä, millaisia erilaisia tulevaisuuksia meillä …

Paha maa – paha lista

Cristina Andersson

28.12.2012

Vuosi on vaihtumassa. On aika tehdä uuden vuoden lupauksia. Ennen kaikkea on aika tehdä päätöksiä, jotka muuttavat asioita ja luovat pohjan rakentaa tulevaisuutta ihmisille. Emme sano, että Suomessa asiat olisivat aikaisemmin olleet huonosti. Päinvastoin. Asiat ovat olleet hyvin. Osaksi siksi, että olemme olleet todella onnekkaita, mutta pääasiassa siksi, että olemme tehneet kovasti työtä tämän maan …

Karri Liikkanen: Arvokas elämä

2030.fi

20.12.2012

Verokarhu nukkuu talviunta – herättäkäämme se!

Cristina Andersson

17.12.2012

Michael Ramm-Schmidt kirjoittaa HS:n vieraskynässä verotuksen uudistamisesta. Asia on hyvä, tärkeä ja äärimmäisen ajankohtainen – verotuksen uudistamista ei voida enää lykätä, vaan työhön on käytävä välittömästi. Ramm-Schmidtin artikkelissa on hyviä näkökohtia, kuten tuloverojen poistaminen alle 35000 euroa tienaavilta – yrittäjien kohdalla tämä voisi olla vaikkapa 50000 euroa. Mutta artikkelin perusongelma on, että se ei kokonaisuudessaan …

Human Capital in the Cloud

Riitta Raesmaa

16.12.2012

Clouding enables beautiful things - talent management in a new way. Why don’t we speak more often about Human Capital (HC) instead of Human Resources (HR)?

Globaalien innovaatioverkostojen hallinta ja innovaatioiden johtaminen verkostoissa: Ajankohtaiset haasteet Suomelle

jarikaivooja

16.12.2012

Aikaisemmin – ja osittain vielä tänäänkin puhumme kansallisesta innovaatiojärjestelmästä. Useat asiantuntijat näkevät yhä vieläkin innovaatiojärjestelmän kansallisena ja valtion rajoihin määrittyvänä systeemisenä kokonaisuutena, jossa valtio, teollisuus ja akateeminen yhteisö muodostavat selkeärajaisen Triple Helix -yhteisön. Itse olen ehdottanut tutkimusteni yhteydessä siirtymistä Quartet Helix- malliin, jossa myös kuluttajat ja loppukäyttävät ovat mukana tasavertaisesti innovaatioprosessissa. Tämä olisi tärkeää jo …

“Uusi pohjoisen maantiede” – Mitä se tarkoittaa?

yrjomyllyla

15.12.2012

Hallituksen tulevaisuuspoliittisessa selonteon valmistelussa on otettu yhdeksi horisontaaliseksi teemaksi kuudesta keväällä 2012 ns. Uusi pohjoisen maantiede -termi. Koska edustan Suomessa harvalukuista maantieteilijöiden joukkoa ja vielä harvempaa siinä väitelleiden joukkoa, katson velvollisuudekseni osaltani tuoda aiheeseen liittyvät  muutamat olennaiset näkökulmat esille pyrkimättä  …

Missä paras, uusi osaaminen luuraa?

jarikoskinen

15.12.2012

Koin jonkinlaisen valaistumisen vieraillessani parin eri konsulttitoimijan luona. Aluksi vaikutti siltä, että kyseessä on vakuuttava, kansainvälinen toiminta. Arvostettuja tekijöitä, pitkälle viimeisteltyä ja ammattimaista työn jälkeä, referenssit kunnossa. Monistettavuus oli avainsana, joka nousi esille puheissa. Mutta. Samalla toiminta näytti mitääsanomattomalta. Vierailuiden jälkeen ei jäänyt mitään erityistä mieleen. Sinänsä ammattimaisista sisällöistä ei näyttänyt löytyvän erottuvia, kiinnostavia kulmia. …

Kansainvälinen tutkimushanke

2030.fi

14.12.2012

Kestävän kilpailukyvyn avaimet

TIMO

11.12.2012

Kieli suomi Suomessa on vahva makrotalouspolitiikan perinne. Raha-, finanssi- ja tulopolitiikka ovat vuosikausia hallinneet taloudesta käytävää keskustelua. Nykyiseen talouskriisiinkin haettiin aluksi ratkaisua makrotaloudell...

Al Goren uusi missio: Kestävä kapitalismi

jn

10.12.2012

Kieli suomi Ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen ehtymisen uhkakuvat yhdistyneenä rahoituskriiseihin ja globaalin talouden heilahteluihin  ennakoivat  yhteiskunnallista murrosta. Vihreä kasvu, puhdas energia, cleantech...

Kaivosalan kehittäminen ja Suomen talous tarvitsevat mandaatin muutosnavigaattorille

yrjomyllyla

10.12.2012

Tämän johdantotekstin alla on esitelty yhteensä noin 120 kaivosalan kehittämistä tukevaa haastattelua, asiantuntija-artikkelia, kirjaa, esitelmää ja tai muuta koulutusmateriaalia  YTT Yrjö Myllylältä pääasiassa aikaväliltä 04/2011-11/2012. Koosteen tarkoituksena on herättää huomaamaan, että tarvitsemme nopeaa ja osaavaa muutosnavigointia ja mobilisointia, mihin RD …

Työn tulevaisuudesta

Hannu Oskala

08.12.2012

Nokian irtisanomiset kesällä olivat kylmää kyytiä erityisesti Salossa, jossa puhelinten kokoonpanokin yhä työllisti. Samoihin aikoihin Canon kertoi rakentavansa muutaman vuoden kuluttua tehtaistaan täysautomaattisia. Ihmisiä tarvitaan vain tuomaan raaka-aineita ja kuljettamaan valmiit kamerat kauppoihin. Ja ehkä ottamaan valokuvia. Teollistumisen historia kertoo että mikä tahansa toiminto, joka voidaan automatisoida, automatisoidaan ennemmin tai myöhemmin. On vain ajan kysymys [...]

Tieteenfilosofia, tulevaisuudentutkimus ja ennakointi

jarikaivooja

02.12.2012

Tieteenfilosofian alueella on pohdittu tieteen suhdetta käytäntöön jo pitkään. Yleinen näkemys on, että tieteen tehtäväksi katsotaan toimia ihmisen ja ihmiskunnan parhaaksi. Huonoksi asiaksi nähdään sellainen tilanne, jossa tiedettä käytetään ihmisten vahingoksi. Tieteellisellä tutkimuksella on paljon erilaisia tehtäviä. Tyypillisesti tieteen tehtäviksi nähdään: (1) todellisuuden kuvaaminen, (2) todellisuuden ymmärtäminen, (3) kehityksen ennakoiminen ja toivottavan kehityksen hahmottaminen, (4) …

Kestävän kasvuprosessin tieteellinen arviointi

jarikaivooja

01.12.2012

Jos kestävää kasvua halutaan arvioida kattavan skenaarioanalyysin avulla, se voidaan tehdä tiedeyhteisössä hyväksytyn teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Sen avulla voidaan arvioida itse historiallista kehitystä ja vaihtoehtoisia skenaarioita. Kestävään kasvuun liittyvät skenaariovaihtoehdot on esitelty jo vuonna 2001 laajasti arvostetussa Environment and Population –journaalissa (Springer). Artikkelin tekivät allekirjoittanut, edesmennyt Prof. Pentti Malaska ja Prof. Jyrki Luukkanen. Artikkeli sisälsi …

My takeaways of #2030fi ICT forum

J-P Sipponen

30.11.2012

In the field of computer science and information technology (which Finns, for whatever reason, call ICT) “the Nokia cluster” (loosely speaking) created a lot of globally competitive capability and wealth to Finland. And, importantly, along came the...

Nopeasyklisyys globaalitaloudessa ja hallinto mahdollistajana?

jarikaivooja

29.11.2012

Monet talouden ja yhteiskunnan tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota erääseen erittäin keskeiseen muutokseen globaalissa taloudessa. Tämä muutostekijä on talouden ja sitä myöten yhteiskunnan nopeutuneet syklit. Yhteiskuntakehityksen muuttuminen nopeasykliseksi tarkoittaa sitä, että sama asia, joka aikaisemmin vaati vuoden ajan, saadaankin nyt toteutettua puolessa vuodessa. Teknologinen kehitys ja erityisesti digitaalinen teknologia on muuttanut ja tihentänyt aktiviteetteja taloudessa ja …

Kestävän kasvun toimintamallit -round table

SYL

28.11.2012

Sitran järjestään round table -tilaisuuden 14.12.2012, jossa kuullaan ja keskustellaan kestävän kasvun toimintamalleista Hollannin esimerkin pohjalta. Kutsuvierastilaisuus.Tilaisuudessa johtaja Roel Bol (Department of bi...

Suurin osa Afrikan maista keskituloisia vuonna 2025

Esa Salminen

27.11.2012

Parantunut talouspolitiikka, poliittinen vakaus ja luonnonvarat nostavat Afrikan maita hiljalleen keskituloisiksi, sanovat Maailmanpankin ekonomistit. Se ei vielä tarkoita köyhyyden vähenemistä, mutta on hyvä alku sillekin.

Kati Berninger: Hiilineutraalista trendikästä

Leo Stranius

27.11.2012

Vieraskynäblogissa Kati Berninger Ilmastoystävällisten toimintatapojen leviäminen tuntuu välillä tuskastuttavan hitaalta. Meillä on tiedossa keinot hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamiseen ja muutoksella olisi kiire. Miksi muutos on sitten nii...

Kiusallista puhetta työn tulevaisuudesta

Cristina Andersson

26.11.2012

Euroopassa vietetään robottiviikkoa, Meillä puolestaan jauhetaan seminaareissa tyhjiä sanoja purskeisesta työstä ja hierarkioiden purkamisesta. Uusi työ on etätyötä, läsnätyötä, mobiilityötä… työtä…. siis anteeksi – missä sitä työtä on, kun ihmisiä vähennetään yrityksistä ja tuskin nyt poistuvat työt palaavat enää ihmisille kun on tehokkaampiakin työntekijöitä. Sitra kutsui 23 asiantuntijaa pohtimaan työn tulevaisuutta. Asiantuntijoiden pohdinnan tuloksena syntyi …

Pelko pois! – 30 askelta kokeiluyhteiskuntaan

Annukka Berg

23.11.2012

Kieli suomi Suomalaisissa asiantuntija- ja vaikuttajapiireissä on laajaa kannatusta sille, että paperinmakuisesta kehittämisestä pitää siirtyä yhä enemmän kokeiluihin.Vaikka kokeileva ote on monin paikoin mukana esimerki...

Raha ei synny ilmasta

Jouko Marttila

21.11.2012

Tuulivoimayhtiö Ilmatar ei päässyt pörssiin. Lähtökohta listautumiselle oli alun perin huono. Arvopaperi-lehti, johon itsekin kirjoitan kolumneja, laati Helsingin pörssille kuolinilmoituksen. Syynä oli Ilmattaren epäonnistunut listautuminen kasvuyhtiöille tarkoitetulle, mutta perin lyhyeksi jääneelle,  First North -listalle. Pörssin ovet eivät yhtiölle auenneet, kun …

Antti Hautamäki: Sininen kirja – Himasen kestävän kasvun malli

2030.fi

19.11.2012

Suomalais-venäläisten yhteistyömallien edistämisen tarve arktisessa meri- ja muussa teknologiassa ja muut alustavat tulokset esillä Uudenmaan ELYn esittelyssä

yrjomyllyla

19.11.2012

Suomalais-venäläisten yhteistyömallien edistäminen arktisessa meriteknologiassa ja muut alustavat tulokset esillä Uudenmaan ELYn esittelyssä.

Telakoiden tuottavuuden nostaminen, offshore-puolen koulutus, kylmässä arktisessa toimivien materiaalien kehittämisohjelma keskeisiä AMT-Delfoin 2. kierroksen tuloksia

yrjomyllyla

19.11.2012

Arktisen meriteknologian ennakointihankkeen Delfoi-paneelin 2. haastattelukierroksen yhteenveto  on valmistunut.  Koko paneeli priorisoi seuraavat tärkeiksi / tärkeimmiksi kehittämishankkeiksi: 1. Telakoiden tuottavuuden nostaminen, 2. Offshore-puolen koulutuksen lisääminen, 3. Kylmässä/arktisessa toimivien materiaalien (ml. rakenteiden) kehittämisohjelma, 4. Projektiosaamisen vahvistaminen, 5. Arktisen meriteknologian jäämallilaboratorio suureksi …

EU:n ennakointiselvityksen tulos: Euroopassa tarvitaan lisää R&D –panostuksia PK -yrityksille

jarikaivooja

18.11.2012

Tulevaisuuden Euroopassa PK -yritysten rooli on yhä keskeisempi talouskasvulle ja työllisyydelle. Jos Suomessa halutaan parempaa talouskasvua, tarvitaan siihen määrätietoista PK-yrityspolitiikkaa. Uudessa Euroopean unionin JRC-tutkimuslaitoksen ennakointitutkimuksessa on tehty tulevaisuusarvio PK -yritysten tulevasta roolista talouskasvulle. Arvio ja sisältämät skenaariolaskelmat ulottuvat vuoteen 2020. Keskeinen tulos IPTS -tutkimusraportissa on se, että Eurooppa tarvitsee lisää korkean teknologian R&D -investoijia. Tutkimuksen …

Istumistyö on erittäin haitallista yksilöiden terveydelle – ja myös kansanterveydelle

jarikaivooja

18.11.2012

Istuminen tietokonepäätteen tai läppärin äärellä voi olla todella kohtalokasta nykyajan tietotyöntekijöille. Jos Sinisen kirjan politiikkasuosituksia halutaan viedä käytäntöön, olisi syytä kiinnittää huomiota istumistyön tuottamiin terveysriskeihin ja terveysvaikutuksiin. Jaksamista ja terveyden ylläpitoa voidaan tukea torjumalla istumistyön haittoja. Ks. lisätietoja: http://www.medicalbillingandcoding.org/sitting-kills/ Uusien tutkimusten mukaan istumistyö lisää kuolemanriskiä jopa 40 %:lla. Jari Kaivo-oja Dosentti (Helsingin yliopisto, Lapin yliopisto), …

Systeemisen muutoksen haasteet

jarikaivooja

17.11.2012

Yhä useampi innovaatio on systeeminen innovaatio. Tässä on edelleen ajankohtainen Tekes-raportti, jossa VTT, Aalto yliopisto ja Tulevaisuuden tutkimuskeskus tutkimusryhmänä tiivisti uusinta tutkimustietoa systeemisen muutoksen haasteista. Ks. http://www.tekes.fi/u/systeemisen_muutoksen_haasteet.pdf Raportti sisältää myös politiikkasuosituksia.   Jari Kaivo-oja Dosentti (Helsingin yliopisto, Lapin yliopisto), Tutkimusjohtaja (Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto)

Hiukan iltaluettavaa tulevausuusselontekijöille

jarikaivooja

17.11.2012

Integroitu tiedonhallinta on nykyisin osa laadukasta ennakointiprosessia. Tässä kansainvälisiä ennakointiselontekoja (painotus teknologiaennakoinnissa) Tulevaisuusselonteko 2030:n tekijöille: http://www.techforesight.ca/international12.html Tämä...

Läpimurto: ensimmäinen suomalainen miniFactory -3D-printteri markkinoille

jarikaivooja

17.11.2012

Tässä nyt internetissä ensiesittelyssä olevan ensimmäisen  suomalaisen miniFactory 3D-printterin kuvaus ja esittely: http://www.minifactory.fi/shop/index.php?route=common%2Fhome Kannataisiko tämän suuntaisen teknologiakehityksen tarjoamat uud...

Heikot signaalit ja villit kortit ennakoinnin haasteena Tulevaisuusselonteko 2030-prosessissa

jarikaivooja

16.11.2012

Nykyisessä ennakointitutkimuksessa isona haasteena on ennakoinnnin ja sosiaalisen median yhdistäminen. Jo omina asioinaan kumpikin asia on haasteellinen, Kun nämä kaksi isoa asiaa halutaan integroida, tarvitaan aktiivista R&D-toimintaa. Muutamia vuosia sitten myös Euroopan unioni havaitsi tämän haasteen. Siksi projekti iKnow hyväksyttiin EU:n huippututkimuksen BlueSky-ohjelmaan, jossa rahoitetaan kunnianhimoisia tutkimus- ja kehityshankkeita. iKnow -projekti tuotti heikkojen signaalien ja …

Energian pientuotannon markkina kasvuun yhteistyöllä

kip

15.11.2012

Energian pientuotannossa, rakennusten puhtaan energian ratkaisujen lisäämisessä ja älykkäiden sähköverkkojen kehittämisessä on merkittävä määrä uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja valtava kasvupotentiaali. Toimialan...

Intia, Himasen Sininen kirja ja Cleantech Nordic

kau

15.11.2012

Kieli suomi Osallistuin Delhissä järjestettyyn kansainväliseen  Renewable Expo India -tapahtumaan 6-9.11.2012. Tarkoitukseni oli tutustua uusiutuvan energian kansainvälisiin markkinoihin, politiikkatoimiin ja ajankohtaisi...

Tutustu ennakoinnin verkkoraporttiin!

2030.fi

13.11.2012

Talousennustajien näkemykset talouskasvusta vuosina 2013–2032

jarikaivooja

12.11.2012

Kun ennakoidaan pitkän aikavälin talouskasvua ja hyvivoinnin kehitystä, on hyvä huomoida talousennustajien näkemykset talouskasvusta tulevina vuosina 2013-2032. Tässä talousasiantuntijoiden näkemykset tiivistettynä. BKT / HLÖ (kasvu-%) BKT / Työtunnit (kasvu-%) T&K / BKT 2013-2022 2023-2032 2013-2022 2023-2032 2013-2022 2023-2032 Keskiarvo 1,6 1,4 2,1 1,8 3,7 3,8 Mediaani 1,6 1,4 2,1 1,8 3,7 3,4 Alaraja 1,0 1,0 …

Arvio: Himasen Sininen kirja jää Suomen rajojen sisälle

Matti Ylönen

09.11.2012

Pekka Himasen ja Manuel Castellsin tulevaisuusraportti sivuuttaa globaalin politiikan ja unohtaa rahoitusmarkkinat. Se on sääli, sillä harva nykyään ajattelee sisäisten vientiponnistusten riittävän tulevaisuuden ...

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko: Kestävän kasvun ja hyvinvoinnin foorumi

Leo Stranius

05.11.2012

Osallistuin torstaina (1.11.) Säätytalolla Kestävän kasvun ja hyvinvoinnin foorumiin. Tilaisuuden tavoitteena oli pohtia Suomen tulevaisuutta valtioneuvoston tulevaisuusselonteon pohjaksi. Foorumissa julkaistiin samalla Pekka Himasen ja kansainväl...

Positiivisuuden apostoli vastaan kansallinen kulttuuri

jarikoskinen

04.11.2012

Filosofi ja professori Pekka Himanen on ollut otsikoissa viime päivinä. Otsikot liittyvät 1. marraskuuta pääministeri Jyrki Kataisen johtamassa Kestävän kasvun ja hyvinvoinnin foorumissa Säätytalolla julkaistuun kaksivuotisen tutkimushankkeen ensimmäiseen kirjaan. Kyseessä on Sininen kirja: Suomen kestävän kasvun malli – Luonnos kansalliseksi tulevaisuushankkeeksi. Teos julkaistiin valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla osoitteessa www.vnk.fi. Sininen Kirja on paljon ennakkokohua ja kritiikkiä …

Himasen tutkimusryhmän Sinisen kirjan 10 teesiä ja kommentit teeseihin

jarikaivooja

03.11.2012

Johdanto Torstaina 1.1..2012 Säätytalolla järjestettiin tulevaisuusselontekoon liittyvä foorumi, jossa esiteltiin Pekka Himasen ja työryhmän kestävän kasvun raportin ensimmäinen vaihe – ”Sininen kirja”. Ryhmän keulakuva, Prof. Himanen ja työryhmän jäsenet esittivät monia kiinnostavia näkökohtia, jotka toivon mukaan herättävät laajempaakin kansalaiskeskustelua. Tässä blogiviestissäni käyn lävitse kirjassa esitettyjä teesejä ja kommentoin niitä lyhyesti. Tässä yhteydessä en pyri kommentoimaan …

Himanen jätti haihattelun

Jouko Marttila

03.11.2012

Valtakunnanfilosofi Pekka Himasen Sininen kirja yllättää. Haihattelun ja pipertämisen sijasta kirja tarjoaa asiaa, jonka pohjalta jokaisen poliitikon ja virkamiehen pitäisi herätä todellisuuteen. Sininen kirja on paljon ennakkokohua ja -kritiikkiä herättäneen tulevaisuusprojektin ensimmäinen vaihe. Itsekin suhtauduin hankkeeseen epäluuloisesti kahdesta syystä. Himasen …

Velkakello tikittää – verokello jätättää

Cristina Andersson

03.11.2012

Pyhäinpäivä vuonna 2012 kello 09.59: Viisikymmentäyksi triljoonaa kolmesataayhdeksänkymmentäneljä miljardia satakolmetoista miljoonaa kuusisataaseitsemänkymmentä miljoonaa kahdenksansataaviisikymmentäviisi tuhatta kaksisataaseitsemänkymmentäyhdeksän dollaria. On maailman velkakellon saldo. Mutta ennen kuin olen ennättänyt kirjoittaa tuon ritirampsun loppuun on kello siitynyt jo useita askeleita eteenpäin. Torstaina 1.1..2012 Säätytalolla järjestettiin tulevaisuusselontekoon liittyvä foorumi, jossa esiteltiin Pekka Himasen ja työryhmän kestävän kasvun raportin ensimmäinen vaihe …

TULEVAISUUSVERSTAS 11.10.2012 -RAPORTTI

yrjomyllyla

30.10.2012

Arktisen meriteknologian ennakointihankkeen Tulevaisuusverstas pidettiin 11.10.2012 Arctech Helsinki Shipyardin tiloissa. Tulevaisuusverstasosuuden vetäjän Olli Hietasen laatiman tulevaisuusverstaan yhteenvetoraportin (19 s)  löydät klikkaamalla tästä tai  alla olevaa raportin etusivun kuvaa. Raportti on eräällä tavalla verstaan tuotosten ja keskustelujen yhteenvetomuistio eikä vielä varsinainen …

Tulevaisuusverstaan esitelmiä

yrjomyllyla

30.10.2012

Tulevaisuusverstaassa pidettiin työryhmätyöskentelyä tukevia ja virittäviä esitelmiä. Alla on Yrjö Myllylän ja Jon McEwanin esitelmät, joissa välitettiin etenkin hankkeeseen liittyvien asiantuntijahaastatteluiden tietoa palautteena ja virikkeenä tulevaisuusverstaaseen osallistuville. Yrjö Myllylän esitelmä perustui etenkin Delfoi-paneelin 1. haastattelukierrokseen, johon osallistui noin 40 henkilöä. …

Työ tulevaisuudessa: Liian nopeat muutokset haittaavat kehitystä

Jari Salminen

29.10.2012

Maanantain Työ tulevaisuudessa -palstalla asiantuntijat maalailevat uudelleen tulevaisuuden työskentelytapaa ja sitä, mihin työelämä on menossa. Kirjoittajina vaihtelevat nyt vuorossa oleva KTT, J-Impactin toimitusjohtaja Jari Salminen sekä KTM, J-Impactin kehityspäällikkö Tommi Lindholm; FT, YTM, työhyvinvoinnin ja johtamisen professori Marja-Liisa Manka; Redesigning 925-hankkeen vetäjä Pekka …

Miksi Suomi tarvitsee designosaamista?

jarikoskinen

29.10.2012

Helsingin designpääkaupunkivuosi on pitänyt muotoilua esillä medioissa viime aikoina. Erilaisissa julkisissa puheenvuoroissakin muotoilu on nostettu esille kiitettävästi. Muotoilun ilosanomaa on myös levitetty tutkimuksissa, joissa muotoilun taloudellinen merkitys on vahvistettu. Mutta. Keskustellessani politiikan sisäpiiriläisten ja valistuneiden tarkkailijoiden kanssa, olen antanut itselleni kertoa kuinka vaikeaa polittisille agendoille on saada uusia teemoja. Muotoilu on yksi niistä teemoista, jotka …

Johtaminen ja tulevaisuus: Miten Tulevaisuusselonteko 2030:n suositukset siirretään käytännön toiminnan kautta haluttuihin tavoitteisiin?

jarikaivooja

21.10.2012

Johtaminen on erittäin tärkeä osa tulevaisuuden tekemistä. Tulevaisuutta tehdään aina johtamisen kautta. Nykyään keskustellaan paljon hyvästä johtamisesta ja sen kehittämisestä. Millaista on hyvä johtaminen tulevaisuuden kannalta? Tarkastelen tässä blogissani johtamista eri näkökulmista. Liitän myös johtamisenhaasteen Tulevaisuusselonteko 2030-prosessiin. Klassinen Lippittin ja Whiten (1960) johtajuustutkimus päätyi siihen, että meillä on johtamistyyliltään kolmenlaisia johtajia: (1) autoritaarisia johtajia, jotka …

“Tarvitaan suomalaista arktista meriteknologiaa ja tietotaitoa kokoava voima”

yrjomyllyla

20.10.2012

Uudenmaan ELY-keskuksen koko tiedote 16.10.2012 Arktisen meriteknologian ennakointihankkeesta ja tulevaisuusverstaasta on linkissä. Tiedotteessa todetaan mm. seuraavaa: - Arktinen meriteollisuus on Suomelle iso mahdollisuus, projektipäällikkö Sasu Pajala Uudenmaan ELY-keskuksesta painottaa.… - Ennakoinnin pitää johtaa aina konkreettiseen yhdessä tekemiseen ja löytää yhteinen …

Kommentti Veli-Pekka Salosen "Energia-ajatuksia" -kirjoitukseen valtioneuvoston tulevaisuusselonteko 2030-sivustolla

Solarwindadmin

20.10.2012

Koska tämä kommenttini Veli-Pekka Salosen kirjoitukseen Tulevaisuus- 2030 -sivustolla http://www.2030.fi/ennakoinnin-teemat/veli-pekka-salonen-energia-ajatuksia  venyi liian pitkäksi kyseisellä sivustolla julkaistavaksi, julkaisen sen tä...

Pohjoinen menestyy verkostoitumalla etelään

jarikaivooja

18.10.2012

Tässä on Lapin Kansa-lehdessä 13.4.2012 julkaistu artikkelimme (Yrjö Myllylä, Jari Kaivo-oja & Arto Lahti) Pohjoisen ulottuvuudesta ja strategiasta:   Katso: http://yrjomyllyla.com/2012/05/04/pohjoinen-menestyy-verkostoitumalla-etelaan/   Jari Kaivo-oja

Tulevaisuuden yritykset eivät tarvitse lahjatontteja

Jaakko Stenhäll

18.10.2012

Tämä blogikirjoitus on osa vuoropuhelua Tampereen yritysten tulevaisuudesta, jota käymme Jaakko Mustakallion ja toivottavasti muiden vihreiden tamperelaisten vihreiden kanssa.Allan kirjoitti taannoin blogiinsa siitä, miten yrityksiä ei kannata hou...

Työ tulevaisuudessa: Pelolla johtaminen ja peilisalit

Anne-Liisa Palmu

15.10.2012

Maanantain Työ tulevaisuudessa -palstalla asiantuntijat maalailevat uudelleen tulevaisuuden työskentelytapaa ja sitä, mihin työelämä on menossa. Kirjoittajina vaihtelevat nyt vuorossa oleva ex-Nokia-johtaja, johtajuuskouluttaja Anne-Liisa “Annu” Palmu; KTT, J-Impactin toimitusjohtaja Jari Salminen sekä KTM, J-Impactin kehityspäällikkö Tommi Lindholm; FT, YTM, työhyvinvoinnin ja johtamisen professori Marja-Liisa Manka …

“Ympäristönsuojeluklusteri arktisen meriteknologian tähti vuonna 2030″

yrjomyllyla

15.10.2012

“Arktisen öljyntorjuntateknologian kehittäminen vaatii tutkimuslaaboratorio-olosuhteisiin ja koulutuksen panostamista Arktisen ympäristön yksi ominaisuus  on herkkä ja haavoittuvainen luonto. Tämän huomioiminen on tärkeä toiminnan lähtökohta. Arktinen ympäristönsuojeluteknologiaklusteri onkin tulevaisuuden tähti useimpien Arktisen meriteknologian ennakointitutkimuksessa haastateltujen asiantuntijoiden mielestä. Tähtiklusteri merkitsee, että ala kasvaa …

Kiireen kirous

Kati Ala-Ilomäki

15.10.2012

Työpaikkojen ja työnteon kiireestä puhutaan ja kirjoitetaan paljon. Väitän, että kiirettä ei kuitenkaan oteta tarpeeksi vakavasti. 1. Kiireestä on tullut statussymboli. Lukuunottamatta “leppoistajia” kiirettä pidetään tärkeän ihmisen merkkinä. Tyypillä, jonka elämässä tapahtuu, on kalenteri buukattu viikoiksi eteenpäin. 2. Kiire on hyväksyttävä selitys. Vaikka myöhästymisiä kiireen vuoksi paheksutaan sanoissa, teon tasolla ne hyväksytään. 3. Kiirettä pidetään [...]

Talous, talous, talous….

jarikoskinen

14.10.2012

Olette varmaan huomanneet, että talousuutiset ja talouspuhe on yhä keskeisempi sisältö medioissa ja elämässä yleisestikin. Talous on tällä hetkellä niin ylivertainen aihe, että muut elämän alueet ovat näyttäytyvät jotenkin alisteisena talouspuheelle: lähes kaikkea tarkastellaan talouden kautta. Tämä koskee niin tiedettä kuin taidetta, puhumattakaan terveydestä ja hyvinvoinnista. Suurin osa talouspuheesta on luonteeltaan negatiivista ja omiaan masentamaan …

Tietojärjestelmät määräävät tulevaisuutemme – kuka määrää tietojärjestelmiä?

Martin von Willebrand

14.10.2012

- superstrategisia valintoja - Tietojärjestelmät ovat nyt jo merkittävä osa palvelutuotantoa, niin julkista kuin yksityistäkin. Automatisoinnin jatkuva lisääntyminen tarkoittaa tietojärjestelmien merkityksen jatkuvaa kasvua. Kun vanhemmat vievät lapsensa päivähoitoon, tarvitaan tietojärjestelmää joka välissä. Tietojärjestelmän ominaisuudet ja määritykset asettavat käytännössä rajat sille, miten kommunikointi vanhempien ja kunnan suuntaan tapahtuu, minkälaisia palvelumalleja (koko päivä, puolipäivä jne.) voidaan tarjota, …

Median tulevaisuus

Ville Tolvanen

14.10.2012

Almalla, Ylellä, Allerilla ja Sanomilla on kaikki, mitä menestymiseen digitaalisessa toimintaympäristössä tarvitaan. Sisältöjä, kanavia, brändejä ja käyttäjiä. Ongelma syntyy ainoastaan siitä, etteivät analogisen maailman suljettujen kan...

Tietoyhteiskunnasta ubiikkiyhteiskuntaan: mutta ei Suomessa?

jarikaivooja

13.10.2012

Eräs keskeinen teema uudessa kirjassamme ”BohoBusiness – Ihmiskunnan voitto koneesta”(2012) on edessämme oleva teknologiakehitys – erityisesti ubiikkiteknologia, robotisaatio ja automaatio teollisuudessa ja palveluissa. Tiedämme, että teknologinen kehitys on nopeaa, mutta ihmisten ja sosiaalisten järjestelmien kehitys on hitaampaa kuin teknologinen kehitys. Miten voisimme toimia viisaasti tässä  teknologisessa murroksessa? Koneet ovat jo pitkään kuuluneet ihmisen todellisuuteen. Teollinen vallankumous …

Uudet mahdolliset maailmat ja strategiakonsultointi

Vesa Harmaakorpi

13.10.2012

Monet entiset totuudet joutuvat kyseenalaisiksi kun globaali toimintaympäristö muuttuu radikaalisti. Globaalia muutosta voi kuvata parhaiten kolmoisvelkaantumisen käsitteen avulla. Maailma velkaantuu kolmella tavalla: ekologisesti, taloudellisesti j...

Boheemisuuden voima

jarikaivooja

10.10.2012

Massatyhmyyden, älyn käytön puute ja joukkoajattelun aave kummittelevat maailmassa. Tämä hölmöyden aave on luonut toimimattomia rakenteita, laajamittaista korruptiota ja zombievelijärjestelmiä. Keskikertaisuuden, latteuden ja tasapäistäminen ideologia vallitsee liian monessa talouden, politiikan ja sosiaalisen organisaation ja ryhmän piirissä. Laiska ja vanhoja latteuksia toistava joukkoajattelu on keskeinen trendi globaalin talouden ohjauksessa ja ymmärtämisessä. Uusia ajatuksia esittävät boheemit ajattelijat …

Outo, hullu ja eriskummallinen

Cristina Andersson

09.10.2012

Viisi vuotta sitten ajattelin asioita, joita yritys, joille niitä puhuin toteuttaa tänään. Silloin viisi vuotta sitten, he eivät ymmärtäneet mistä puhuin. Tänään ajattelen asioita, joita joku toteuttaa menestyksellisesti viiden vuoden kuluttua. Pidän itseäni boheemina ajattelijana – visionäärinä. Joskus tapaan muita kaltaisiani. Silloin keskustelemme oudoista asioista. Sellaisista, joista ei vielä puhuta ja joita suurin osa ei …

Avoin data ja avoin IT Tampereella – seuraavat askeleet

Jaakko Stenhäll

08.10.2012

Tampereen vihreiden vaaliohjelmassa avoin IT ja avoin data mainitaan pariinkin kertaan*:Avataan kaupungin tuottamat tietovarannot ja tuetaan niiden hyödyntämistä...Kun tehdään tietotekniikan hankintoja, varmistetaan, ettei lukkiuduta yhden toimitt...

Kommentoimalla tätä bloggausta olet mukana luomassa tulevaisuutta

Taru Jousia

08.10.2012

Sain valtioneuvoston kansliasta eilen kutsun osallistua Oulussa tänään järjestettävään 2030 Tulevaisuusselonteon tapahtumaan.

Nyt tarvitaan hyviä ideoita, nopeutta ja konkretiaa

jarikoskinen

08.10.2012

Suomi on täynnä julkisella rahalla rahoitettuja projekteja. Pitäisi kyseenalaistaa vallitsevia toimintatapoja ja kysyä yhä useammin, mitä ovatkaan ne konkreettiset tulokset, joita projektilla saatiin aikaiseksi? Samalla on syytä kyseenalaistaa rahoituksen jakajien osaaminen ja rahan jakoon liittyvät perinteet ja kulttuurit. Tarjoilen tässä muutamia luonnoksenomaisia johtopäätöksiä: 1. Asiantuntijan puhe voi parhaimmillaan innostaa ja antaa virikkeitä, mutta pelkkä puhe …

Suomea koskeva pitkän aikaviiveen tulevaisuusanalyysi

jarikaivooja

05.10.2012

Tältä Suomen tulevaisuus pitkällä aikaviiveellä näytti vuonna 2006 …. Ks. raportti “Kilpailukykyä, hyvinvointia ja ekotehokkuutta” , web: http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=55618&lan=fi Jari Kaivo-oja

Shamppanjalasit esiin – Suomi ylsi hopeasijalle GDI-indeksi – kisassa yhdessä Ruotsin kanssa!

jarikaivooja

05.10.2012

Kannattaisi muistaa yhä muistaa, että Suomessa on jossakin onnistuttukin – nyt dynaamisuudessa globaalissa kontekstissa. Tämä on tärkeä juttu, kun halutaan houkutella sijoittajia ja osaajia Suomeen. Nyt olisi oikeasti aihetta shampanjalasien nostolle! Hyvä Suomi! Tässä siis tuore tulos GDI-tulos eli Suomi sijoittui hopeasijalle.yhdessä Ruotsin kanssa Singaporen jälkeen. Tämä on hieno tulos globalisaation maailmassa! Ks. lisää: https://www.globaldynamismindex.com/gdi.html#map/overall …

Yliopiston kolmas tehtävä haltuun ennakointiosaamisella

yrjomyllyla

05.10.2012

Yliopiston kolmas tehtävä “Tutkimus- ja oppilaitosten rooli on uuden paradigman mukaisessa tilanteessa hakea tutkimus- ja koulutustarveaiheet nykyisten ja tulevien yritysten välisten arvoketjujen ja arvoverkkojen eri vaiheista.  Erityisesti on korostettava markkinoiden rajapintaa uusien tuotekehitysideoiden ja tutkimusaiheiden lähtökohtana. Vanhassa paradigmassa ratkotaan omia …

Työvoimapulasta työpulaan

Cristina Andersson

03.10.2012

Elämme erittäin suuren yhteiskunnallisen maanjäristyksen aikaa. Murroksen tekee järisyttävän suureksi se, että teknologioiden esiinmarssi alkaa korvata ihmisiä työntekijöinä yhä enemmän. Lukija ajattelee, että niinhän on ollut aina, vai mitä? Jos ajattelet niin, niin mietipä sitä, että robotit, keinoäly ja ubiikkiteknologiat pystyvät ehkä piankin tekemään töitä, joita ei ole uskottu voitavan korvata automaatiolla. Kuten lakimiehiä, opettajia, …

Kansalaisraati päätöksien tueksi?

Nimi: Markku Ruotsalainen

01.10.2012

Tässä perinteisessä edustuksellisen demokratian vaalihumussa, ja itsekin ehdokkaana, koettaa miettiä aidosti miten kuntalaiset voisivat olla mukana päätöksenteossa muulloinkin, kuin vain vaalien aikana antamassa äänensä edustajalleen.Tässä ...

Rakentavaa kritiikkiä

jarikoskinen

01.10.2012

Olin torstaina 27.9. mukana Valtioneuvoston Tulevaisuusselonteko -tilaisuudessa Kulttuuritehdas Korjaamolla. Aiheena olivat tulevaisuuden taitajat. Osallistujille pöytiin jaetussa flyerissa luki: “Kerran Vaalikaudessa eduskunnalle annettavassa tulevaisuusselonteossa on tällä kertaa teemana Suomen kestävä kasvu ja kansalaisten hyvinvointi 2030 (…) Ennakointivaiheen tavoitteena on luoda näkemyksiä tulevaisuuden suunnista, jotka tarjoavat mahdollisuuksia ja ratkaisuja Suomen kestävän kasvun ja hyvinvoinnin rakentamiselle ja ylläpitämiselle.” …

Siipirikko Suomineito

lasse.mannisto

01.10.2012

Teksti on alun perin julkaistu Sitran Kestävä talous-foorumin sivuilla. Siipirikko Suomineito Lehdet pauhaavat kiihtyvällä tahdilla siitä, kuinka Oy Suomi Ab on vaikeassa paikassa julkisen sektorin velkaantuessa ja huoltosuhteen heikentyessä. Elinkeinotoiminnan rakennemurros vyöryy niin ikään silmiemme editse yrityksen toisensa perään ilmoittaessa irtisanomisista. Suomineidolla on siipi maassa. Mistä tämä kaikki oikein johtuu? Kuinka tässä näin kävi? Elinkeinorakenteen [...]

Miksi katsoa tulevaisuuteen? Peter von Stackelbergin tulevaisuusblogiviestipalsta avautui

jarikaivooja

01.10.2012

Miksi katsoa tulevaisuuteen? Tätä kysymystä tarkastelee tulevaisuudentutkija Peter von Stackelberg, Yhdysvalloissa pitkään vaikuttanut kollegani, joka on tutkinut erityisesti transmediaa ja siihen liittyviä ilmiöitä. Peter julkaisee uuden blogi...

Eurooppavisio loistaa poissaolollaan

Cristina Andersson

30.09.2012

Pääsin esittämään kysymyksiä kasvokkain ministereille Urpilainen, Katainen ja Häkämies. Sanoin ääneen myös sen, joka on vaivannut paitsi minua myös ihmisiä, jotka ovat blogejamme eri puolilla kommentoineet: mikä on tulevaisuusselonteon todellinen vaikuttavuus? Jyri Häkämies, joka kesäkuun tiedotustilaisuudessa vaati sordiinon pois ottamista ei vaikuttanut laisinkaan iloiselta kommentistani ja hän puolustikin tulevaisuusselontekoa kertomalla, että edellisen selonteon teema “ilmastomuutos” …

Tulevaisuusselontekoblogia päätoimittamassa

Tuija

28.09.2012

Kategoriat: TulevaisuusSuomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra toimittaa 2030fi-verkkosivustoa, jolle kootaan tulevaisuusaiheisia blogikirjoituksia ja linkkejä ja pyydetään erikseen kirjoituksia. Olin syyskuussa kaksi viikkoa vierailevana pä

Kuinka pihalla on ICT? Tulevaisuus 2030

Ville Tolvanen

27.09.2012

Kaverini pyysi anteeksi. Hänellä oli mielessään ajatuksia ICT-tulevaisuudesta ja pyysi anteeksi, että sotki ”ATK-asioita” digitalisoitumiseen. Hymyilin, sillä olemme usein ja syvällisesti keskustelleet miten digitalisoituminen on enn...

Selkoa tulevaisuudesta – eli paluu niukkuuteen? Pessimistin näkökulma teknologian voimaan

Koo-Mikko

26.09.2012

Ylenpalttisen yltäkylläisyyden, angrybirdsien ja ipadien keskellä saattaa helposti päästä unohtumaan, että Suomen historia on ollut ennen kaikkea pettuleivältä maistuvan niukkuuden historiaa, jossa materiaalinen vauraus ja huipputeknologia on ...

Tulevaisuuden teleoperaattori?

Ville Tolvanen

26.09.2012

Olen teleihmisiä. Vaikka vietin vain lyhyen uran Radiolinjalla, on lähes koko urani sisältänyt yhteistyötä operaattorien, Nokian jne. kanssa. Muistan kun lähdin operaattorimaailmasta ja tajusin ettei kaikki pyörikään kännyköiden ympärillä...

Tulevaisuus 2030

Vesa Harmaakorpi

25.09.2012

Osallistuin eilen tulevaisuusseloteon ennakointiprosessin Lappeenrannan tilaisuuteen. Tilaisuuden aiheena oli "niukkuuden mahdollisuudet". Keskustelu oli ihan hyvää ja pyöri alussa lähinnä luonnonvarojen niukkuuden tarjoamien haasteiden ja&nb...

Valtion budjetti ja tulevaisuusselonteko

Cristina Andersson

25.09.2012

En voi lakata pohtimasta, mikä on tulevaisuusselonteon todellinen merkitys. Tavatessani ihmisiä, jotka saattaisivat olla asioista perillä, kysyn ja pyydän saada tietää miten aiemmat selonteot ovat vaikuttaneet hallitusten linjauksiin. Minulle luvataan palata asiaan, mutta kukaan ei ole palannut. Luulen, että se johtuu siitä, että kukaan ei oikeastaan tiedä. Tulevaisuusselonteko on yksi paperi muiden paperien joukossa ja …

Uuden koulutuspolitiikan aika

2030.fi

25.09.2012

Kirjoitus Hämeen Kaiku -verkkolehdessä 21.9.2012. Suomi on juhlinut pitkään PISA-tuloksia. Maamme hyvä ja tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä on tuottanut erittäin hyviä tuloksia peruskoulutuksen osalta – jopa maailman parhaita. Erityisesti heikosti menestyviä oppilaita on meillä kansainvälisesti katsoen vähän, samalla kun huippujen määrä on vertailukelpoinen muihin kärkimaihin verrattuna.  Samalla korkeakoulutuksen laajentaminen on nostanut nuorten ikäluokkien yleistä koulutustasoa ja tukenut [...]

VUOSI 2030 ESITTÄYTYI SALISSA 2310

separaattori

24.09.2012

Eduskunnan tulevaisuusselonteon aluetilaisuuksien sarja alkoi maanantaina 24.9.2012 Lappeenrannassa. Tapahtuma veti Lappeenrannan teknillisen yliopiston saliin 2310 mukavasti osallistujia.Tapahtumasarjan idea on hyvä. Jalkauttamalla toimintaa tällä ...

Uusi suunnittelutyön paradigma

Cristina Andersson

22.09.2012

Maailma muuttuu jollain aloilla aivan hämmystyttävää vauhtia. Jopa 90% alan tiedosta on saattanut viimeisen kahden vuoden aikana uusiutua. Käsityksemme muutoksien nopeudesta perustuu kuitenkin historialliseen kokemukseemme. Mittaamme muutoksien nopeutta esimerkiksi 90-luvun alusta tähän päivään. Kehitys ei ehkä monen mielestä ollut kovinkaan nopeata (ei lentäviä autoja, eikä muutakaan tulevaisuuteen liitettyjä mielikuvia). Toisaalta tuona aikana meidän elämäämme on …

Ihmeet syntyvät nollasta

Ville Tolvanen

21.09.2012

Kaksi päivää keskusteluja, tapaamisia ja guruja Nordic Business Forumissa. Hyvä meininki. Sokerina pohjalla Richard Branson. Päässä keskeisimpänä ajatuksena jyskyttää ajatus nollapalaverista, pysähtymisestä, olemassaolevan tutkimisesta, uu...

Innostavaa maailmanparannusta avoimuusfestivaaleilla

Tuija

21.09.2012

Kategoriat: YhteisöllisyysTags: AvoimuusOKFest päättyy viikonvaihteessa. Tällaista maailmanparannuksen paloa ei olla näillä kulmilla ennen nähty, intoili moni. Yksi innostuksesta nauttineita oli Jessica Parland von Essen. Hän kannusta...

Globaalius on muutakin kuin verkostoja ja vientikauppaa

Cristina Andersson

18.09.2012

Tulevaisuusselonteon teemojen läpi kulkee kuin matriisissa (pdf)   näkökulmia, joiden tulisi vaikuttaa teemojen kehittelyyn. Yksi näkökulmista on “Globaali”. Globaalin näkökulman aiheita ovat: Globaalit arvoverkostot EU Ketteryys ja dynaamisuus Yhteistyö ja kommunikaatiokyvykkyydet Yhteistyö ja verkostot Globaalitalous Arvonluonti ja nappaaminen Ainakin tuo viimeinen on ollut suomalaisilla kautta aikojen hyvin hallinnassa. Varsinkin neuvostoveljien kanssa nappaamista ja taskusta taskuun …

Yksimielisyys vaarantaa tulevaisuutemme

Ville Tolvanen

18.09.2012

Ihminen tekee, kuten parhaaksi näkee. Elämäämme leimaa selviytyminen, usko, toivo, rakkaus, rohkeus, päätöksenteko, pelko ja heikko itsetunto. Olemme lähes aina uskomustemme vankeja. Miten rakentaa uutta, parempaa maailmaa vanhojen uskomusten p...

Tulevaisuuden tärkeät asiat ja niiden arvostaminen

jarikaivooja

16.09.2012

Suomella on Nobel-tason perinne vaalittavanaan rauhanvälityksen ja konfliktien ratkaisun alueella. Maailman rauhanomaista kehitystä uhkaavat monet konfliktit ja uhat. Siksi olisi hyvä muistaa rauhanrakentamisen ja konfliktien ratkaisemisen teemat myös Tulevaisuusselonteko 2030-prosesessissa. Uusi öljykriisi ei ole mahdottomuus. Euroopan unionin romahdus ei ole mahdottomuus. Kolmas maailmansota ei ole myöskään mahdottomuus. Villejä kortteja on päätöksentekijöiden pöydillä tarpeeksi. Martti Ahtisaaripäivä …

Kommentteja Kataisen hallituksen Tulevaisuusselonteko 2030:n pääteemoihin

jarikaivooja

16.09.2012

Tausta Tulevaisuusselonteko 2030 tulee toimimaan pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle, joten ei ole yhdentekevää, mitä se asiallisesti prosessina sisältää. Asialla on siis suuri merkitys kansakunnan tulevaisuudelle. Kuten virallisesti on esitetty, selonteon teemat ovat: Niukkuuden mahdollisuudet, Uusi pohjoisen maantiede, Yritysten uudistuminen, Hallinto mahdollistajaksi, Tulevaisuuden työelämä, ja Kansalaisten hyvinvointi ja osallisuus. Tässä blogiviestissä esitän muutamia käytännöllisiä näkökohtia Tulevaisuusselonteko 2030 …

Tulevaisuus 2030 on biotalouden

Riitta Nieminen-Sundell

13.09.2012

Tulevaisuusselonteon ennakointivaihe on menossa. Mukaan on toivottu kansalaisten blogikirjoituksia, tässäpä siis vastaus viikon kysymykseen "mitkä ovat Suomen kasvun lähteet". Mikä kysymys... Onko kyse talouskasvusta vai henkisestä kasvusta? Maanahan Suomi tuskin kasvaa, siis siirtää rajojaan. Siispä rajaan hieman. "Mitkä asiat kasvavat...

Ollaan tekevinään, matkitaan muita ja samanlaistutaan

Cristina Andersson

13.09.2012

Suomalaista yhteiskuntaa vaivaava jumi johtuu osittain harmaasta perustekemisestä ja varman päälle pelaamisesta ja toisaalta siitä, että ollaan tekevinään asioita (jotta voitaisiin varmistaa oma asema). Tekevinään oleminen johtuu monesta syystä. Maailma organisaatioiden ympärillä tuntuu muuttuvan kiihtyvää tahtia. Tämä asettaa paineita organisaatioille uudistua. Ja nämä paineet näkyvät työntekijöidenkin päässä. Otetaan esimerkki. Sellaisetkin organisaatiot, jotka eivät ole aiemmin …

Minkä ikäinen olet vuonna 2030?

Cristina Andersson

11.09.2012

Jos vastauksesi on “siinä 40 nurkilla” niin sinun pitäisi kiinnittää erityistä huomiota nyt tehtävään tulevaisuusselontekoon. Pääministeriltä haluan kysyä: kuinka monta vuoden 2030 nelikymppistä ryhmässä on?

Älykäs erikoistuminen

Vesa Harmaakorpi

10.09.2012

Euroopan tasolla on alettu puhua älykkäästä erikoistumisesta (smart specialisation) keskeisimpänä innovaatiopolitiikan konseptina. Suomessa tähän keskusteluun ei ole juurikaan syvällisesti paneuduttu, vaan älykkään erikoistumisen teema on s...

Laadukkaan ennakoinnin perusteet

jarikaivooja

09.09.2012

Hyvä ja laadukas ennakointiprosessi sisältää seuraavat ominaisuudet: 1. Ennakoinnissa yhdistetään eri ennakointimenetelmien käyttö, sosiaalinen verkostoituminen ja päätöksenteon julkilausutut tarpeet ja päätöksentekotilanteet. Ennakointimenetelmät jaetaan diagnoosimenetelmiin, prognoosimenetelmiin ja selkeitä päätöksenteon ohjaistuksia tuottaviin päätöksenteon tukimenetelmiin. Menetelmät valitaan tietoisesti ja ongelmaperusteisesti yhdistäen laadullisia ja kvantitatiivisia menetelmiä. Menetelmiä käyttävät niihin perehtyneet asiantuntijat. 2. Ennakointitoiminta perustuu mahdollisimman luotettavaan dataan, informaatioon ja …

Mitkä ovat Suomen kasvun lähteet?

Nimi: Markku Ruotsalainen

09.09.2012

Eduskunta on tekemässä tulevaisuus 2030 selontekoa ja ilmeisesti joka viikko annetaan kysymys, joka liittyy jotenkin teemaan. Koetan heittää pienen ihmisen ajatuksia, visioita ja kritiikkiä näihin teemakysymyksiin. Pääministerimme Jyrki Ka...

Kriisin jälkeen

Marko Kivelä

08.09.2012

Kriisejä tulee ja kriisejä menee. Myös tämä nyt päällä oleva loppuu aikanaan. Joten ehkä olisi välillä aiheellista miettiä tulevia haasteita eikä vain tämän päivän ongelmia.

Tulevaisuusselonteko, välittäminen ja Jane Austen

Riitta Raesmaa

08.09.2012

Suomalaisissa organisaatioissa tarvitaan Jane Austen -teemoja: järjen ja tunteen sekakäyttöä sekä ripaus vähemmän ylpeyttä ja ennakkoluuloa. Näiden lisäksi välittämistä ja avointa osallistumisen & auttamisen kulttuuria.

Haastattelussa Martti Ahtisaari: Puolueettomuus, pohjoismaisuus ja länsimaisuus

TheUlkopolitist

06.09.2012

“Suomen tulisi liittyä kaikkiin niihin länsimaisiin järjestöihin, joissa se ei ole jo jäsen.” Ei ole ensimmäinen kerta kun Martti Ahtisaari toteaa näin. Tällä kertaa ajatus nousi esille puhuttaessa puolueettomuuden käsitteestä Suomen ulkopolitiikassa.

Enemmän joustavuutta, kiitos.

Cristina Andersson

04.09.2012

Helsingin Sanomissa luki sunnuntaina syyskuun ensimmäisenä päivänä: “Kaikki tietävät mikä on lastensuojelun tila Suomessa. Täytetään lain kirjain, mutta ei ehditä keskittyä lapsiin ja perheisiin. Ei ehditä tavata, ei ehditä havainnoida eikä ehditä kohdata”, sanoo lastensuojelutyötä pitkään tehnyt Arja Ahonen Varsinais-Suomesta. Pahoin pelkään, että tämäkin hirvittävä tapaus (8-vuotiaan tytön surma) olisi voitu estää, jos viranomaisten toiminta …

Talouskriisi ja maantiede

yrjomyllyla

02.09.2012

Talouskriisi ja maantiede – ratkaisu on luonnonvaroissa ja merellisyydessä Helsingin Sanomat julkaisi tekijältä 12.8.2012 Vieraskynä-kirjoituksen: “Kultasuoni on lähempänä kuin uskoisi”. Tässä artikkelissa on käsitelty aihetta hiukan laajemmin käsikirjoitusluonnoksen pohjalta. Euroopan merelliset reuna-alueet ovat talouskriisissä. Aiemmin Islanti ja Irlanti ovat saaneet …

Puuttuuko Tulevaisuusselonteosta Suomen Eurooppaa koskeva ennakointistrategia?

jarikaivooja

02.09.2012

Kun katsoo noin 20 vuoden kokemuksella Suomen hallituksen Tulevaisuuselonteon tulevaisuusteemoja ja agendaa, pistää silmään eräs aika ilmeinen kysymys: Missä on Suomen hallituksen Eurooppaa koskeva ennakointistrategia? Tulevaisuusselonteossa on mukana kuusi teemaa, joista vain yksi sisältää kansainvälisen poltiikan ulottuvuuden. Teema ”Uusi pohjoinen maantiede” viittaa Suomen asemaan pohjoisessa, Euroopan pohjoisessa osassa. Se on eittämättä strategisesti tärkeä teema Suomen …

Pysäytyskuva

Cristina Andersson

02.09.2012

Taidemuseon kauniisti valaistussa salissa on vain muutama harva kävijä. Osa istuu design penkillä salin keskellä katsellen intensiivisesti vastapäätä olevaa suurta maalausta. Toisella puolella salia on tyylikäs vanhempi pariskunta. He seisovat taulun äärellä ja keskustelevat hiljaa. Taulu esittää vanhusta ja koiraa. Koirakin jo vanha. Näyttää siltä, että taulussa on pitkän elämän yhdessä viettäneet kumppanukset, aivan kuin …

Social Media, Value Creation and the Risk of Missing Out

Riitta Raesmaa

01.09.2012

Knowledge workers must change, adopt and adapt: the way we learn, listen, help, discuss, search, collaborate, combine, produce, and create value.

Koillisväylä ja Pohjoinen ulottuvuus – koulutusmateriaalia ja artikkeleita

yrjomyllyla

01.09.2012

KOILLISVÄYLÄ – Joitakin koulutusmateriaaleja, tutkimusjulkaisuja ja asiantuntija-artikkeleita 2010-2012 mm. yhteistyösuunnittelun pohjaksi. Lisää teemaan liittyvää materiaalia löydät tästä: KOULUTUS 11.10.2012 Arktisen meriteknologian tulevaisuusverstas Helsingissä. Paikkana Arctechin telakka. Lisätietoja Arktisen meriteknologian ennakointihankkeen sivuilta http://amtuusimaa.net/2012/06/01/arktisen-meriteknologian-tulevaisuusverstas-11-10-2012-helsingissa/. FUTURE RECEPTION II – Meriteollisuuden tutkimusseminaari Helsingissä 16.8.2012 …

Avointa IT:tä kannattaa ajaa

Jaakko Stenhäll

21.08.2012

Kaupunginvaltuusto käsitteli eilen kahta suunnilleen samansisältöistä aloitetta kaupungin tietotekniikkaan liittyen: vihreät ja vasemmistoliitto halusivat kummatkin siirtyä kohti vapaiden ohjelmistojen käyttöä, ja esimerkiksi OpenOfficen (nyk....

urbanfunscape:The Silicon Valley company has assembled a…

Sami Niemelä

18.08.2012

urbanfunscape: The Silicon Valley company has assembled a database of more than 8 million “unsecured” wireless routers, owned by coffee shops, cities, and other entities that have either intentionally made them available to the public, or not got...

Kansalaisinto ja lasitorni (vai betonibunkkeri)?

Cristina Andersson

14.08.2012

Sain kutsun osallistua tulevaisuusselonteko keskusteluun. Koska en halua ilmoittautua Sitran ylläpitämille "virallisille" blogisivuille niin kirjoittelen ihan vain omissa kirjoitusmestoissa, omana itsenä, villinä ja vapaana! Uusimmassa...

Kansalaisinto törmää lasitorniin?

Cristina Andersson

14.08.2012

“Ja ottakaa sitten sordiino pois”, sanoi ministeri Häkämies tulevaisuusselonteon tiedotustilaisuudessa kesäkuussa. Sordiinon poisottaminen tarkoittanee, että ei saa säästellä sanojaan tulevaisuusselonteosta kirjoittaessa. Niin, rakentavasti tietysti. Tämähän on nyt itseään hakevan sosiaalisen median aikakaudella lisättävä. Ettei vain tulisi ylilyöntejä ja tuhmuuksia. Olen lukenut tulevaisuusselonteosta kaiken mahdollisen ja käynyt powerpointit tarkkaan läpi. Aionkin jatkossa herhiläisen tavoin (mutta rakentavasti!) …

Tulevaisuuden työhevoset ovat vielä laittomia

Tuija

17.07.2012

Kategoriat: OppiminenTeknologiaTuhat sanaa - podcastTulevaisuusJotta tulevaisuuden teknologiat saataisi käyttöön, ne on ensin hyväksyttävä laillisiksi. Risto Linturi, muutosjohtaja, FC Sovelto, listasi puheenvuorossaan Saimaa Summitissa ICT...

Suomi. Suomi. Suomalaisille Suomi.

Cristina Andersson

06.07.2012

 Luen Hesarin tulevaisuussarjaa, jossa eri alojen edustajat saavat kertoa visioitaan. Hyvä on, että kannustetaan kasvuun, yrittäjyyteen, naisten arvostamiseen, epäonnistumisen hyväksymiseen tai aerogeelin tuotantoon. Tärkeitä asioit...

Kohti Suomi 2.0 -vision synnyttävää projektia!

Risto Linturi

06.07.2012

Saimaa Summit ICTtorstai 5.7.2012, Savonlinnasali ICT -ala murroksessa – menneestä tulevaan: liiketoiminta-alueet ja teknologiat 2020-luvulle mentäessä  Risto Linturi, muutosjohtaja, FC Sovelto Oyj  Arvoisa yleisö, viimeksi olin tällä lava...

Selonteolla kohti parempaa tulevaisuutta?

Cristina Andersson

26.06.2012

  Historia toistaa itseään. Se on nyt pakko uskoa. Vuonna 1991 soi puhelin. Pekka Salo oli ollut kuuntelemassa Veli-Antti Savolaisen puhetta Tampereella ja intoa puhkuen sanoi: ”Oy Suomi Ab on kriisissä, meidän on tehtävä jotain

Jätkäsaaren hotellihanke

Mikko Särelä

10.05.2012

Jätkäsaaren tornihotelli on herättänyt runsaasti keskustelua (mm. Lasse Männistö, Otso Kivekäs, YLE, minä ja Osmo Soininvaara). Onko ehdotettu hotelli lintu vai kala?Havainnekuva Jätkäsaaren tornihotellistaJätkäsaaren hotellihanke...

100 Phenomena by Risto Linturi & Ilkka Hannula, excerpt year 2020, written in 1997

Risto Linturi

03.07.2011

Oxymaker - will revolutionary carbon dioxide eating plants save the planet?The Brazilian Foundation for BioTech Research is currently developing a plant that emits greatly more oxygen into the atmosphere than existing plant species. Some scientists alr...