Kirjoituksia

Kirjoituksia

Ville Vähämäki: Kansallisesta ennakoinnista kansakunnan menestystekijä

2030.fi

10.02.2014

Tulevaisuusselonteossa esitettiin, että Suomessa täytyisi ottaa käyttöön kansallinen ennakoinnin toimintamalli, jonka puitteissa yhdessä tuotetaan ja kootaan, sekä välitetään suomalaista ja kansainvälistä ennakointitietoa yhteiseen käyttöön. Ajatus on erittäin hyvä. Valitettavasti ennakoinnin toimintamallin ja etenkin ennakoinnin työkalujen kehittäminen on erittäin vaikea ja monimutkainen ongelma. Esitän tässä lyhyessä kirjoituksessa ajatuksia erään mahdollisen ennakointityökalun kehittämisestä. Ennen kuin menen syvemmälle

Kirjoituksia

Päivi Lipponen: Yhteenveto keskustelusta

2030.fi

30.01.2014

Suomi on ison murroksen keskellä. Meillä on käsissämme politiikan kriisi ja arvokriisi. Globalisaatio haasta käsityksen kansalaisuudesta, perinteiset työpaikat siirtyvät pois Suomesta, kokonaiset alat kuolevat, teknologian tulo muuttaa tuotantoa ja työn käsitettä. Uusi tekstiviestipalvelu Whatsapp liikuttaa 50 miljardia säköpostia 50 henkilön työvoimalla. Meidän on mietittävä työn käsite uudelleen, kun siirrymme tietotyöhön ja virtuaalitalouteen, mikä vähentää työtä.

Kirjoituksia

Risto Linturi: Aineeton arvonluonti ja digitalisaatio

2030.fi

16.01.2014

Kasvaako aineeton arvonluonti? Kuinka robotisaatio sopii digitalisaation alle? Kuvaako tulevaisuusselonteon tulevaisuuskuva tulevaisuutta oikein? Onko Suomella oikea suunta? Tulevaisuusselonteko on laaja ja monipolvinen. Käsittelen tässä kirjoituksessa kahta sen perustaksi esitetyn tulevaisuuskuvan avainkysymystä, digitalisaatiota ja siitä seuraavaksi väitettyä aineettoman arvonluonnin kasvua. Selonteossa on käytetty poikkeuksellisen laajaa digitalisaation käsitettä, joka yhdistää kaksi toisistaan olennaisesti poikkeavaa kehityssuuntaa, virtualisaation ja

Kirjoituksia

Soile Kuitunen: Digitaaliset kuntapalvelut – herää Suomi!

2030.fi

09.01.2014

Tanskalla on kunnianhimoinen tavoite. 80% kuntalaisista käyttää ensisijassa sähköisiä kuntapalveluita, ja 20% asioi kasvokkain. Missä viipyvät Suomen tavoitteet? Suomesta puuttuu jämäkkä parlamentaarinen ohjaus julkisen sektorin palveluiden sähköistämiseen. Kukin kunta voi kehittää haluamiaan palveluita, ja ottaa niitä käyttöön oikeastaan miten vain haluaa. Sähköisten palveluiden rahoittajat toki toivovat että kunnat tekisivät yhteistyötä, mutta mitään erityistä pakkoa tähän

Kirjoituksia

Selonteon seuraavat askeleet

2030.fi

04.11.2013

Valtioneuvosto hyväksyi keskiviikkona 30. lokakuuta 2013 kestävää kasvua ja hyvinvointia käsittelevän tulevaisuusselonteon. Hallitus linjaa selonteossaan niitä edellytyksiä, joilla kestävää kasvua on mahdollista luoda tulevaisuuden hyvinvoinnin turvaamiseksi Selonteko ei ole toimenpideohjelma, vaan sen tehtävänä on nostaa esiin tekijöitä ja kehityspolkuja, joiden avulla kestävä kasvu on tulevaisuudessa mahdollista. Tulevaisuuden luomiseksi tarvitaan enemmän nopeaa tekemistä ja tekemisestä oppimista,

Kirjoituksia

Jan Vapaavuori: Ennakointiraportin viitoittamaa tietä

2030.fi

21.02.2013

Nyt julkaistu ennakointiraportti on tärkeä askel Suomen tulevaisuuden mahdollisuuksiin tarttumisessa. Hallitus on sitoutunut lähettämään eduskunnan käsiteltäväksi uusia, raikkaita tuulia tuovan selonteon. Ennakointiraportin rikkaan aineiston pohjalta löytyy paljon liian pienelle huomiolle jääneitä tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia. Itsenäisesti työskennelleet raportin koonneet asiantuntijat ansaitsevat suuren kiitoksen. 2030.fi on kerännyt noin 6000 Suomen tulevaisuudesta kiinnostunutta kävijää joka kuukausi lukemaan

Kirjoituksia

Umayya Abu-Hanna: Monikulttuurisuudesta

2030.fi

28.01.2013

Vuonna 2009 marraskuun 10. päivä Jyväskylän Yliopisto järjesti monikulttuurisuusseminaarin. Osallistuin maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thorsin kanssa seminaariin ja siirryimme molemmat sen jälkeen Jyväskylän kaupungin ylimmän johdon monikulttuurisuusseminaariin kaupungintalon valtuustosalissa. Ero yliopiston ja kaupungin luottamus- ja virkamiesten (virkahenkilöiden?) välillä monikulttuurisuusosaamisessa oli huikea. Yliopistolla keskusteltiin ilmapiiristä, asenteista ja muista erillisistä seikoista. Jyväkylän kaupungin puolella maahanmuuttotilannetta oltiin kartoitettu

Kirjoituksia

Alexis Kouros: Finland has no future!

2030.fi

18.01.2013

The future does not exist, and it may not come at all. Predicting the future is a tentative business; even the best business analyst’s estimations are more often wrong than right. To gauge what could happen in the future, we can only extrapolate what we know from the past and present in an attempt to

Kirjoituksia

Ahmed Al-Nawas: Meikäläiset 2030 – semi-dystopinen skenaario agonismin hengessä

2030.fi

17.01.2013

Suomi elää skitsofreenista aikaa, jossa toistetaan sosiaalidemokraattisia hyvinvointivaltion iskulauseita kun todellisuudessa olemme pitkälti matkalla kohti uusliberaalista maailmaa. Kun julkinen sektori säätiöidään, ulkoistetaan, yksityistetään, tai tehdään mahdollisemman paljon yksityisten markkinoiden kaltaiseksi, tasa- arvoisuuden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteuttaminen yhteiskunnassa jää suuresti yksilön ja markkinatalouden armoille. ”Luojan kiitos”, kokoomuslainen presidenttimme ja pääministerimme ovat olleet hyvin rehellisiä tästä puhuessaan

Kirjoituksia

Eilina Gusatinski: Venäjänkieliset Suomessa 2030

2030.fi

11.01.2013

Vuonna 2030 Suomessa on hyvin toimiva venäjänkielisten neuvottelukunta, josta on tullut yksi Suomen menestyvistä vientibrändeistä.  Baltian maat, Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Kypros ovat rakentamassa vastaavan elimen hoitaakseen kasvavan venäjänkielisen väestönsä edunvalvontaa ja venäjänkielisten maahanmuuttajien tehokasta kotouttamista. Suomalaiset osasivat hyvin ottaa huomioon, että venäjä on 10. käytetyin kieli Euroopan Unionissa. Samalla he saivat hyvät eväät