Tulevaisuusselonteon valmistelun eteneminen

Tulevaisuus-selonteon yhteisöllinen kommentointi

2030.fi

31.10.2013

Kommentteja luvuittain   ESIPUHE   Tulevaisuusselonteossa puhutaan kestävästä kehityksestä ja kestävästä kasvusta kuin samaa tarkoittavina asioina. On kuitenkin selvää, että nykyaikainen kasvuun perustuva maailmantalous on kestämätöntä. Taloudellisesti, yhteiskunnallisesti, luomakunnan ja kulttuurien kannalta kestävä kehitys on kuitenkin hyvin paljon laajempi käsite. Tuntuu, että tästä näkökulmasta tulevaisuusselonteossa mennään liikaa talouden näkökulma edellä. Talous on tärkeä, mutta elämään

Ministerityöryhmä, Tulevaisuusselonteon valmistelun eteneminen

Ministerityöryhmä

2030.fi

23.05.2013

Tulevaisuusselonteon valmistelua johtaa ministerityöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii elinkeinoministeri Jan Vapaavuori. Muut ministerityöryhmän jäsenet ovat hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen, opetusministeri Krista Kiuru, kehitysministeri Heidi Hautala, sisäasiainministeri Päivi Räsänen, valtiovarainministeri Jutta Urpilainen, puolustusministeri Carl Haglund, liikenneministeri Merja Kyllönen ja valtiosihteeri Marja Rislakki. Vuoden 2013 ministerityöryhmän kokousaikataulu 18.1. ministerityöryhmän kokous 5.4. ministerityöryhmän kokous 24.5. ministerityöryhmän kokous 4.6.

Kuulemistilaisuudet

Kommenttipuheenvuoro tulevaisuuden työelämästä, Mikko Koskinen

2030.fi

16.04.2013

Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian järjestämän Ennakointi Suomessa ja Muualla Maailmassa –jatko-opintokurssin opiskelijoita osallistui valtioneuvoston ennakointiraportin kuulemistilaisuuteen Helsingissä 21.3.2013 (Sari Söderlundin alustus). Tilaisuus oli osa kurssin suoritusmuotoa ja tarkoituksena oli antaa opiskelijoille aito kokemus osallistumisesta konkreettiseen ennakointiprosessiin. Jatko-opiskelijoiden kommenttipuheenvuorot ilmestyvät tälle sivustolle pop-up -blogina yksi kerrallaan viikon aikana. Ensimmäisenä ajatuksiaan esittelee Mikko Koskinen. Kommentti tulevaisuuden työelämästä Tulevaisuus 2030

Kuulemistilaisuudet, Tulevaisuusselonteon valmistelun eteneminen

Kuulemistilaisuudet

2030.fi

28.03.2013

Vuonna 2013 tulevaisuusselonteon valmistelu jatkui erilaisten kuulemistilaisuuksien avulla. Eri sidosryhmien kuulemistilaisuuksia järjestettiin maaliskuussa seitsemän kappaletta: 6.3. Kansalais- ja nuorisojärjestöt 12.3. Ministeriöt 13.3. Ministeriöt 14.3. Ministeriöt 18.3. Etujärjestöt 21.3. Tulevaisuuden tutkijat 22.3. Maakuntaliitot & ELY-keskukset Lisäksi kevään aikana käytiin erillisiä keskusteluja eri tahojen kanssa. Yhteistyötä on tehty esimerkiksi EU:n tulevaisuutta pohtivan nuorten ryhmän kanssa, Team Finlandin

Kansainvälinen tutkimushanke, Tulevaisuusselonteon valmistelun eteneminen

Kansainvälinen tutkimushanke

2030.fi

28.03.2013

Professori Pekka Himasen ja professori Manuel Castellsin vetämä tutkimusryhmä järjestää osana tutkimushanketta yhteensä kymmenen ”pyöreän pöydän tilaisuutta” Suomessa ja ulkomailla. Tavoitteena on luoda ja kehittää yhteistyötä suomalaisen yliopistomaailman kanssa sekä vahvistaa suomalaisten tutkijoiden tärkeitä yhteyksiä ulkomaisiin johtaviin yliopistoihin. Pyöreän pöydän tilaisuuksia järjestettiin Suomessa 12.4, 15.4. ja 16.4. Tilaisuuksien verkkotallenteet löytyvät valtioneuvoston sivuilta. Lisää tutkimushankkeesta voit

Ohjausryhmä, Tulevaisuusselonteon valmistelun eteneminen

Ohjausryhmä

2030.fi

28.03.2013

Tulevaisuusselonteon ministerityöryhmän alla toimii ohjausryhmä, jonka puheenjohtaja on valtiosihteeri Marja Rislakki työ- ja elinkeinoministeriöstä. Hänen lisäkseen ohjausryhmään kuuluvat pääsihteeri Pekka Sinko valtioneuvoston kansliasta, finanssineuvos Outi Honkatukia valtiovarainministeriöstä,  opetusneuvos Marja Pulkkinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä, ylijohtaja Veli-Pekka Talvela maa- ja metsätalousministeriöstä, liikenneneuvos Petri Jalasto  liikenne- ja viestintäministeriöstä, finanssineuvos Marja-Liisa Parjanne sosiaali- ja terveysministeriöstä,  ympäristöneuvos Jarmo Muurman ympäristöministeriöstä,

Kuulemistilaisuudet

Lue maaliskuun kuulemistilaisuuksista

2030.fi

14.03.2013

Ennakointivaiheen tuloksista kohti selontekoa Maaliskuussa järjestetään seitsemän  ministeriöille  ja  eri sidosryhmille suunnattua kuulemistilaisuutta. Ensimmäinen näistä potkaistiin käyntiin Säätytalolla 6.3.2013. Tilaisuuden kutsulistalla oli lähes 200 nuoriso- ja kansalaisjärjestöjen edustajaa ja paikalle saapui 28 eri järjestöjen edustajaa.  Keskustelutilaisuuksien tavoitteena on kerätä kommentteja ennakointivaiheen tuotoksiin ja pohtia yhdessä mihin asioihin hallitus voi parhaiten vaikuttaa kestävän kasvun ja hyvinvoinnin

Tulevaisuusselonteon valmistelun eteneminen

Jyri Häkämies: Kestäviä eväitä kasvuun 2030-aluekierrokselta

2030.fi

25.10.2012

Kestäviä eväitä kasvuun 2030-aluekierrokselta Tulevaisuusselonteon aluekierros on nyt päättynyt. Seitsemällä paikkakunnalla järjestetyt tilaisuudet kokosivat yhteen noin tuhat osallistujaa. Lisäksi verkkoon välitetyt videolähetykset keräsivät katsojia niistä, jotka eivät päässeet paikalle. Aluetilaisuudet saivat näkyvyyttä paitsi perinteisessä mediassa, myös sosiaalisessa mediassa. Tulevaisuusselonteko oli monena päivänä Suomen keskustelluimpia aiheita Twitterissä. Kaiken kaikkiaan kierros on ollut erittäin onnistunut ja kaikki

Tulevaisuusselonteon valmistelun eteneminen

Kiti Müller: Tulevaisuuskylvyssä Tampereella

2030.fi

25.10.2012

Tampereella pohdittiin Tampereen amattiopistolla 22.10.2012 työelämän tulevaisuutta. Ryhmätyöpöydissä istui ilahduttavan iso joukko nuoria miettimässä keski-ikäisten ja jo harmaantuneiden kanssa omaa tulevaisuuttaan! Toivottavasti nuoret löytävät sankoin joukoin myös 2030-sivut ja some-teknisesti taitavina rikastavat sivustoa omilla näkökulmillaan ja ajatuksillaan suomalaisen työelämän erilaisista tulevaisuuksista, jossa ollaan milloin globaaleissa digiverkoissa ja pilvipalveluissa ja välillä lähitöissä ja -palveluja käyttämässä. Valtioneuvostosta

Kansainvälinen tutkimushanke, Tulevaisuusselonteon valmistelun eteneminen

Mari Hjelt: Turku 17.10.2012 – Kansalaisten hyvinvointi ja osallisuus

2030.fi

24.10.2012

On helppo jakaa yhteinen tulevaisuuden visio maasta, jossa elämän perusasiat ovat kaikille kansalaisille kunnossa. Turussa lasten ja nuorten visioissa tämä tarkoitti elämisen ilon, ihmisten hyvinvoinnin ja ympäristön hyvinvoinnin sopusointuista yhteiseloa.  Iloa tuottavat yhteenkuuluvuuden tunne ja yhdessä tekeminen sekä toistemme ja ympäristön arvostaminen. Kansalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden teemaryhmä on luonut vision ketterästä ja kimmoisasta Suomesta, jonka