Kuulemistilaisuudet

Kuulemistilaisuudet

Kommenttipuheenvuoro tulevaisuuden työelämästä, Mikko Koskinen

2030.fi

16.04.2013

Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian järjestämän Ennakointi Suomessa ja Muualla Maailmassa –jatko-opintokurssin opiskelijoita osallistui valtioneuvoston ennakointiraportin kuulemistilaisuuteen Helsingissä 21.3.2013 (Sari Söderlundin alustus). Tilaisuus oli osa kurssin suoritusmuotoa ja tarkoituksena oli antaa opiskelijoille aito kokemus osallistumisesta konkreettiseen ennakointiprosessiin. Jatko-opiskelijoiden kommenttipuheenvuorot ilmestyvät tälle sivustolle pop-up -blogina yksi kerrallaan viikon aikana. Ensimmäisenä ajatuksiaan esittelee Mikko Koskinen. Kommentti tulevaisuuden työelämästä Tulevaisuus 2030

Kuulemistilaisuudet, Tulevaisuusselonteon valmistelun eteneminen

Kuulemistilaisuudet

2030.fi

28.03.2013

Vuonna 2013 tulevaisuusselonteon valmistelu jatkui erilaisten kuulemistilaisuuksien avulla. Eri sidosryhmien kuulemistilaisuuksia järjestettiin maaliskuussa seitsemän kappaletta: 6.3. Kansalais- ja nuorisojärjestöt 12.3. Ministeriöt 13.3. Ministeriöt 14.3. Ministeriöt 18.3. Etujärjestöt 21.3. Tulevaisuuden tutkijat 22.3. Maakuntaliitot & ELY-keskukset Lisäksi kevään aikana käytiin erillisiä keskusteluja eri tahojen kanssa. Yhteistyötä on tehty esimerkiksi EU:n tulevaisuutta pohtivan nuorten ryhmän kanssa, Team Finlandin

Kuulemistilaisuudet

Lue maaliskuun kuulemistilaisuuksista

2030.fi

14.03.2013

Ennakointivaiheen tuloksista kohti selontekoa Maaliskuussa järjestetään seitsemän  ministeriöille  ja  eri sidosryhmille suunnattua kuulemistilaisuutta. Ensimmäinen näistä potkaistiin käyntiin Säätytalolla 6.3.2013. Tilaisuuden kutsulistalla oli lähes 200 nuoriso- ja kansalaisjärjestöjen edustajaa ja paikalle saapui 28 eri järjestöjen edustajaa.  Keskustelutilaisuuksien tavoitteena on kerätä kommentteja ennakointivaiheen tuotoksiin ja pohtia yhdessä mihin asioihin hallitus voi parhaiten vaikuttaa kestävän kasvun ja hyvinvoinnin

Kuulemistilaisuudet, Tulevaisuusselonteon valmistelun eteneminen

Mari Hjelt: Helsinki 27.9. – Tulevaisuuden taitajat

2030.fi

18.10.2012

Osaisitko määritellä mitä osaamista ja taitoja tarvitsisit vuonna 2030? Ei ole helppoa vastata. Erityisesti jos kysymystä ei kytketä johonkin selkeästi määriteltyyn yhteiseen ongelmaan, rajattuun tieteenalaan, toimialaan, tunnettuun muutokseen tai henkilökohtaiseen tilanteeseen. Tämän totesimme yhdessä Helsingissä 27.9. valtakunnallisessa Tulevaisuuden taitajat –tilaisuudessa, jossa käsiteltiin ennakointihankkeen horisontaalisia osaamiset ja kyvykkyydet sekä kriisinkestävyys –teemoja.   Jos hyväksymme tulevaisuuden ennustamisen