Ministerityöryhmä, Tulevaisuusselonteon valmistelun eteneminen

Ministerityöryhmä

2030.fi

23.05.2013

Tulevaisuusselonteon valmistelua johtaa ministerityöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii elinkeinoministeri Jan Vapaavuori. Muut ministerityöryhmän jäsenet ovat hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen, opetusministeri Krista Kiuru, kehitysministeri Heidi Hautala, sisäasiainministeri Päivi Räsänen, valtiovarainministeri Jutta Urpilainen, puolustusministeri Carl Haglund, liikenneministeri Merja Kyllönen ja valtiosihteeri Marja Rislakki. Vuoden 2013 ministerityöryhmän kokousaikataulu 18.1. ministerityöryhmän kokous 5.4. ministerityöryhmän kokous 24.5. ministerityöryhmän kokous 4.6.

Ministerityöryhmä, Tulevaisuusselonteon valmistelun eteneminen

Mari Hjelt: Lappeenranta 24.9. – Niukkuuden mahdollisuudet

2030.fi

02.10.2012

Olen koonnut  tähän päällimmäisiä omia ajatuksia Lappeenrannan tilaisuuden aikana käydyistä keskusteluista. Kirjoitus ei ole kattava yhteenveto tilaisuuksien kaikista keskusteluista eikä tämä etene täsmälleen samassa järjestyksessä kuin tilaisuuksien keskustelu.  Ryhmätöiden tuotokset ovat tallessa jatkotyötä varten ja nämä tulevat myös jakoon verkkoon lähiaikoina. Kestävä kasvu Teemaryhmässä sekä myös Lappeenrannassa esiin nostettu keskeinen tulevaisuusselonteon asia on otsikon määrittely.