Ohjausryhmä, Tulevaisuusselonteon valmistelun eteneminen

Ohjausryhmä

2030.fi

28.03.2013

Tulevaisuusselonteon ministerityöryhmän alla toimii ohjausryhmä, jonka puheenjohtaja on valtiosihteeri Marja Rislakki työ- ja elinkeinoministeriöstä. Hänen lisäkseen ohjausryhmään kuuluvat pääsihteeri Pekka Sinko valtioneuvoston kansliasta, finanssineuvos Outi Honkatukia valtiovarainministeriöstä,  opetusneuvos Marja Pulkkinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä, ylijohtaja Veli-Pekka Talvela maa- ja metsätalousministeriöstä, liikenneneuvos Petri Jalasto  liikenne- ja viestintäministeriöstä, finanssineuvos Marja-Liisa Parjanne sosiaali- ja terveysministeriöstä,  ympäristöneuvos Jarmo Muurman ympäristöministeriöstä,

Ohjausryhmä, Tulevaisuusselonteon valmistelun eteneminen

Mari Hjelt: Jyväskylä 5.10. – 2030 ei ole ”me” ja ”ne”. On vain ”me”.

2030.fi

07.10.2012

Jyväskylässä sata ihmistä hyppäsi Hallinto mahdollistajana –teeman kimppuun. Ennakointihankkeen teemana julkinen hallinto ja sen tulevaisuuden rooli kestävän kasvun mahdollistajana on haastava. Julkinen hallinto toimii yhteiskunnan tukipalveluina, mahdollistaa yritysten ja kansalaisten toimintoja ja vastaa meidän kaikkien tarpeisiin ja toiveisiin sen mukaan mitä jaksamme maksaa. Sen sijaan, että visioisimme miltä hallinto näyttäisi vuonna 2030, on helpompi visioida