No categories

No categories

Arvoverkostojen strateginen johtaminen, Daniela Grudinschi

2030.fi

22.04.2013

Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian järjestämän Ennakointi Suomessa ja Muualla Maailmassa –jatko-opintokurssin opiskelijoita osallistui valtioneuvoston ennakointiraportin kuulemistilaisuuteen Helsingissä 21.3.2013 (Sari Söderlundin alustus). Tilaisuus oli osa kurssin suoritusmuotoa ja tarkoituksena oli antaa opiskelijoille aito kokemus osallistumisesta konkreettiseen ennakointiprosessiin. Jatko-opiskelijoiden kommenttipuheenvuorot ilmestyvät tälle sivustolle pop-up -blogina yksi kerrallaan viikon aikana. Seuraavana ajatuksiaan esittelee Daniela Grudinschi.

Arvoverkostojen strateginen johtaminen

Teemani, jota ehdotan tälle keskustelulle on:  ”arvoverkostojen strateginen johtaminen”. Näkemykseni liittyy moniin muutosten lähtökohtiin (jotka ovat esitetty ”Tulevaisuus 2030”-kuvassa) : kuten esim. hallinto mahdollistajana, tulevaisuuden työelämään ja yritysten uudistamiseen.

Ennakointiraportissa yksi tavoitteista on, että vuonna 2030 Suomi olisi maailman kärjessä globaalisen arvoverkostojen hallinnassa. Toinen tavoitteista on ”Elämän hallinta on verkossa”. Keskusteluaiheeni liittyy  näiden tavoitteiden käsittelyyn.

Arvoverkosto viittaa arvon luomiseen yhteistyön avulla. Tällöin arvon luomisesta hyötyvät kaikki verkoston kumppanit. On todella tärkeä osata orkestroida verkostot strategisella tasolla niin, että lisäarvoa todella luodaan yhteistyön avulla. Johtamistaitoja (tai orkestrointitaitoja) tarvitaan tätä varten. Jos osataan orkestroida verkostoja yhteistyössä, voidaan luoda jatkuvasti uuttaa arvoa kaikille verkoston osapuolille.

Yleensä kun ryhdytään yhteistyöhön, kumppaneiden yhteistavoite on ratkaista tiettyjä haasteita, joita ei yksin pysty ratkaisemaan. Samalla verkoston kumppaneiden resurssien ja kyvykkyyksien täydentäminen on hyvä motivointitekijä, joka tuo kumppanit yhteen. On tärkeä identifioida jokaisen kumppanin vahvuudet ja kyvykkyydet ja pohtia yhdessä kenellä olisi parhaimmat resurssit ratkaista kyseessä oleva haaste. Tällä tavalla haasteet voitaisiin ratkaista tehokkaimmalla tavalla. Tehokkuus tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että haaste ratkaistaan minimi panostuksella.  Tällä tavalla voidaan mahdollistaa lisäarvon luominen muille verkoston osapuolille.

Arvoverkostojen strategisessa johtamisessa voidaan hyödyntää arvoverkkokarttaa. Arvoverkkokartta on visuaalinen työkalu, joka helpottaa arvoverkkojen dynamiikan ymmärtämistä. Se auttaa verkoston orkestroijia sekä verkoston kumppaneita ymmärtämään, miten lisää arvoa voidaan luoda yhteistyöprosessissa.

Tutkimustyöni aikana, joka on osa väitöskirjaani, olen kehittänyt dynaamisen arvoverkoston kartoitusmenetelmän nimeltä Value Network Scorecard, jota voidaan käyttää arvoverkostojen strategiseen johtamiseen. Value Network Scorecardin ajatuksena on, että yhteistyön orkestroinnissa asetetaan tavoitteeksi haasteiden ratkaisu. Siihen tarkoitukseen täytyy ensin identifioida haasteet ja kumppaneiden vahvuudet. Sen jälkeen tehdään tarkka suunnitelma, jossa määritellään miten jokainen haaste voitaisiin ratkaista, kenellä verkoston kumppaneista on parhaimmat resurssit kunkin haasteen ratkaisemiseen, sekä miten roolit jaetaan verkoston kumppaneiden kesken niin, että kaikki hyötyisivät mahdollisimman paljon yhteistyöstä. Haasteita ratkaisemalla arvoverkosto kehittyy jatkuvasti.

Esimerkiksi sosiaalialalla on paljon haasteita, joita julkinen sektori ei yksin pysty ratkomaan. Tätä varten tarvitaan tiivistä yhteistyötä kaikkien sektoreiden välillä: julkisen, yksityisen, ja kolmannen sektorien välillä. Jos arvoverkkoa, joka syntyy kaikkien sektoreiden välisestä yhteistyöstä, pystytään johtamaan strategisesti, yhteistyöpotentiaali on todella suuri. Eräässä LUT:in hankkeessa, jossa päätavoitteena on kehittää vanhusten palveluja, olemme kartoittaneet potentiaalisen arvoverkoston, joka voisi syntyä kaikkien kolmen sektoreiden yhteistyöstä. Tulokset näyttivät, että arvoverkkopotentiaali on todella suuri, jos kaikki tavoitteet toteutuvat. Sitä varten tarvitaan vahvaa johtamisosaamista verkoston strategisella tasolla. Nykyään yhteistyötä tehdään paljon, mutta sitä ei ole vielä organisoitu vielä järjestelmällisesti. Ennen kaikkea kehittämistä on verkostojen strategisella tasolla. Siksi väitän, että arvoverkostojen strategisella johtamisella voitaisiin päästä moniin ennakointitavoitteisiin, koska kuten nyt ennakoidaan, niin tulevaisuudessa ”elämän hallinta on verkossa”.

 

Jätä kommentti

Your email address will not be published. Required fields are marked *