No categories

No categories

Avoin data ja avoin IT Tampereella – seuraavat askeleet

Jaakko Stenhäll

08.10.2012

Tampereen vihreiden vaaliohjelmassa avoin IT ja avoin data mainitaan pariinkin kertaan*:

Avataan kaupungin tuottamat tietovarannot ja tuetaan niiden hyödyntämistä

Kun tehdään tietotekniikan hankintoja, varmistetaan, ettei lukkiuduta yhden toimittajan
tarjoamiin palveluihin. Hankittavissa ohjelmistoissa on käytettävä mahdollisimman paljon
avoimia rajapintoja. Kaupungin tulee olla myös vapaan lähdekoodin edelläkävijä.
Tietojärjestelmissä on myös pyrittävä laajempaan yhteistyöhön muiden kuntien kanssa.

Kaksi kohtaa itsessään eivät vielä innoita kovin paljoa mihinkään, mutta niitä yhdistelemällä saakin ihan mielekkäitä seuraavia askelia avoimen datan ja avoimen IT:n hyödyntämiseen:

  1. Dataa olisi avattava entistä enemmän: itseäni kiinnostaisi ennen kaikkea kaupungin tilinpäätös ja talousarvio, mutta ihan sellaisetkin asiat kuin kaupungin myymän tai vuokraaman tonttimaan hinnat. Jos kaupunkilaisten omaisuutta myydään, olisi ihan kiva pystyä arvioimaan vaikka sitä, saadaanko siitä kelpo hinta.
  2. Avattu data tarvitsee myös riittävät rajapinnat, mutta tässä käsittääkseni niin kirjasto kuin TKL ovat näyttämässä mallia.
  3. Jotta kahdesta edellämainitusta saataisiin jotain irtikin, pitäisi luoda malli siihen, miten kansalaisten ja yritysten tuotoksia voisi saada kaupungin käyttöön. Itse mietin mallina sellaista, että Helsingin (varmaan ihan syystäkin) hylkäämää palvelualoittetta viilaamalla voitaisiin kaupungin kaikkein huonoimmin toimiviin IT-palveluihin tai tiedontuotantomalleihin tuoda uusia ratkaisuja. Jos tähän sitouduttaisiin, olisi myös palveluiden nykyisillä tarjoajilla hyvät syyt kehittää ratkaisuja eteenpäin – ja vieläpä kustannustehokkaasti, jos korvaavaksi tarjottu palvelu olisi fiksusti ja edullisesti tehty.
  4. Jos mitään kepeää hankintaratkaisua ei saataisikaan aikaan, niin ainakin oma sarja Apps4Finlandiin voisi olla paikallaan. Yleensä luovimmat ratkaisut ovat niitä, jotka eivät välttämättä korjaa mitään olemassaolevaa, vaan tuovat jotain uutta ihmisten ulottuville.

*) Jos muiden puolueiden ohjelmista muuten löytyy vastaavanlaisia merkintöjä avoimesta datasta ja avoimesta IT:stä, niistä kannattaa kertoa – pormestariohjelmaan mitään ei saada kuitenkaan läpi kuin hyvällä yhteistyöllä.

Comments are closed.