No categories

No categories

EU:n ennakointiselvityksen tulos: Euroopassa tarvitaan lisää R&D –panostuksia PK -yrityksille

jarikaivooja

18.11.2012

Tulevaisuuden Euroopassa PK -yritysten rooli on yhä keskeisempi talouskasvulle ja työllisyydelle. Jos Suomessa halutaan parempaa talouskasvua, tarvitaan siihen määrätietoista PK-yrityspolitiikkaa. Uudessa Euroopean unionin JRC-tutkimuslaitoksen ennakointitutkimuksessa on tehty tulevaisuusarvio PK -yritysten tulevasta roolista talouskasvulle. Arvio ja sisältämät skenaariolaskelmat ulottuvat vuoteen 2020.

Keskeinen tulos IPTS -tutkimusraportissa on se, että Eurooppa tarvitsee lisää korkean teknologian R&D -investoijia. Tutkimuksen mukaan ne yritykset, jotka panostavat jo nyt paljon R&D -toimintaan lisäävät osuuttaan kaikista R&D- panostuksista Euroopassa. Lisäyksen arvioidaan olevan 34%:sta 37-43 %:iin. Matalan tason R&D -toimialojen nähdään pysyvän korkeintaan nykytasollaan.
R&D -intensiivistä toimintaa harjoittavat PK -yritykset tarvitsevat aikaisempaa huomattavasti enemmän R&D -panoksia tulevaisuudessa jotta voisimme realistisesti odottaa niiden kasvavan riittävän isoiksi ja menestyviksi globaaleilla markkinoilla. Tämä tosiasia on syytä noteerata myös Suomessa.

 

Euroopassa keskimäärin 2/3 investoinneista tulee yksityisistä lähteistä ja 1/3-osa julkiselta sektorilta.

Raportti, Peter Voigt and Pietro Moncada-Paternó-Castello (2012) Projection of R&D Intensive Enterprises’ Growth to the Year 2020: Implications for EU policy? Report 25477 EN IPTS Working Paper 1: 2012. Seville: Joint Research Centre, on saatavilla netistä: http://iri.jrc.ec.europa.eu/papers/WP%201-2012.pdf

Jari Kaivo-oja

Dosentti (Turun yliopisto, Lapin yliopisto), Tutkimusjohtaja (Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto)

 

Comments are closed.