No categories

No categories

Kansainvälinen tutkimushanke

2030.fi

14.12.2012

Kansainvälinen tutkimushanke

 

Tutkimushankkeen tehtävänä on tukea valtioneuvoston tulevaisuusselonteon valmistelua tuottamalla akateemista tutkimusta. Kansainvälinen tutkimusryhmä analysoi esimerkkien valossa maailmantalouden muutosta ja kestävän kasvun ratkaisuja. Tutkimusryhmän vetäjinä toimivat professori Manuel Castells ja professori Pekka Himanen.

 

Kansainvälisen tutkimusryhmän jäsenet:

 

Kestävän kasvun malli -tutkimushankkeen toteuttaa kansainvälinen seitsenhenkinen tutkimusryhmä:

 

Professori Pekka Himanen (tutkimushankkeen yhteisjohtaja) on kansainvälisesti tunnetuimpia informaatioajan tutkijoita, jonka teoksia on käännetty yli 20 kielelle Amerikasta Aasiaan. Hänen työnsä on tunnustettu useilla kansainvälisillä palkinnoilla.

 

Professori Manuel Castells (tutkimushankkeen yhteisjohtaja) on maailman johtavia yhteiskuntatieteilijöitä. Hän on mm. Yhdysvaltain ja Euroopan Akatemian jäsen. Hänen työnsä on tänä vuonna palkittu “yhteiskuntatieteiden Nobelilla” eli Holberg-palkinnolla, joka jaetaan myös Norjassa.

 

Professori AnnaLee Saxenian on University of California Berkeleyn School of Informationin dekaani ja tunnustetuin globaalin verkostoyhteiskunnan innovaatiokeskusten, erityisesti Piilaakson, ekspertti.

 

Professori You-tien Hsing toimii University of California Berkeleyssä ja on Kiinan talouskasvun sekä Aasian nousevien teknologiatalouksien johtavia asiantuntijoita.

 

Professori Fernando Calderon on vaikutusvaltaisimpia inhimilliseen kehitykseen erikoistuneista akateemikoista ja hän on johtanut yli 20 YK:n Human Development -raportin tekemistä.

 

Professori Isidora Chacon Alvarez on nykyisin keskittynyt tutkimaan hyvinvointiyhteiskunnan uudistumisen haasteita. Hän on toiminut sekä tutkimuksen että koulutuspolitiikan parissa Costa Ricassa.

 

Professori Nico Cloete on oppimis- ja koulutusalan ekspertti, joka johti Nelson Mandelan nimittämänä Etelä-Afrikan yliopistojen kehittämisen ministeritason neuvonantoryhmää. Hän toimii myös osan ajasta vierailevana professorina Oslossa.

 

Hankkeen aikataulu ja kustannukset

 

Tutkimushankkeen valmistelu käynnistyi syksyllä 2011. Valtioneuvoston kanslia, Sitra, Suomen Akatemia ja Tekes päättivät tilata tutkimushankkeen kansainväliseltä tutkimusryhmältä helmikuussa 2012. Kyseessä on seitsenhenkisen tutkimusryhmän 2-vuotinen tutkimushanke. Hankkeen vastuullinen toimittaja on Sofos Oy. Työryhmän työskentely jatkuu syksyllä 2013 pidettävään toiseen huippufoorumiin asti. Hankkeen loppuraportti julkaistaan vuonna 2013 laajalle kansainväliselle yleisölle tarkoitettuna akateemisena teoksena.

 

Hankkeen kokonaiskustannus on yhteensä 800 000 euroa. Kyseessä on yhteisrahoitteinen tutkimus, jossa Sitran, Suomen Akatemian ja Tekesin osuus on yhteensä 700 000 euroa ja Sofos Oy:n 100 000 euroa.

 

Hankekokonaisuus

 

1. Kansainvälinen tutkimusjulkaisu

 

Tutkimushankkeen loppuraportti julkaistaan vuonna 2013 laajalle koti- ja kansainväliselle yleisölle suunnattuna akateemisena tutkimusjulkaisuna. Hankkeen lähtökohtana on ollut se, että Suomelle on tärkeää saada myös kansainvälisiä näkökulmia ja asemoida itseään laajemmassa globaalissa yhteydessä.

 

2. Huippufoorumit

 

Hanke toteutti ensimmäisen Kestävän kasvun ja hyvinvoinnin huippufoorumin Helsingissä 1.11.2012. Foorumissa hankkeen seitsenhenkinen kansainvälinen tutkimusryhmä esitteli näkemyksiään sekä kävi keskusteluja suomalaisten asiantuntijoiden ja päättäjien kanssa. Tilaisuus on katsottavissa tallenteena valtioneuvoston nettitelevisiossa www.vn.fi/nettitv. Toinen huippufoorumi toteutetaan lokakuussa 2013.

 

3. Ensimmäiset johtopäätökset: Sininen kirja

 

Tutkimushankkeen puolivälissä tutkimusryhmä esitti keskustelunavaukseksi ensimmäiset johtopäätöksensä Suomelle. Helsingissä 1.11.2012 järjestetyssä Kestävän kasvun ja hyvinvoinnin foorumi –tilaisuudessa julkaistiin tutkimushankkeen ylimääräinen väliraportti: Sininen kirja: Suomen kestävän kasvun malli – Luonnos kansalliseksi tulevaisuushankkeeksi, jonka on tutkimushankkeen pohjalta kirjoittanut professori Pekka Himanen. Sininen kirja on keskittynyt Suomen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden kannalta kriittisimpään kysymykseen, eli siihen, miten hyvinvointiyhteiskunnan 10 miljardin euron kestävyysvaje ratkaistaan. Sinisen kirjan tarkoituksena on haastaa kaikki Suomessa käymään keskustelua ja pohtimaan ratkaisuja tähän tulevaisuuden tärkeään kysymykseen.

 

Raportti esittää myös jäsennyksen muun muassa uudistetun hyvinvointiyhteiskunnan 2.0 tekijöistä, globaalin talouden muuttuneesta ympäristöstä sekä kehityksen viimekätisistä päämääristä.

 

Sininen kirja

 

4. Kymmenen ”pyöreän pöydän tilaisuutta’” Suomessa ja ulkomailla

 

Tutkimusryhmä järjestää osana hanketta yhteensä kymmenen ”pyöreän pöydän tilaisuutta” Suomessa ja ulkomailla. Tavoitteena on luoda ja kehittää yhteistyötä suomalaisen yliopistomaailman kanssa sekä vahvistaa suomalaisten tutkijoiden tärkeitä yhteyksiä ulkomaisiin johtaviin yliopistoihin. Lisäksi tutkimusryhmä järjestää tilaisuuksia myös muiden yhteiskunnan alojen, kuten esimerkiksi innovaatio-, talous- ja yrittäjämaailman kanssa.

 

5. Yhteistyö tulevaisuusselonteon valmistelun kanssa

 

Tutkimushanke on osa tulevaisuusselontekoprosessia. Tässä keskustelussa näkökulmana on yhteinen kysymys: miten voimme rakentaa Suomessa sekä nykyisille että tuleville sukupolville mahdollisimman hyvän elämän edellytykset? Tähän kysymykseen hanke haluaa haastaa kaikki yhdessä esittämään rakentavia vastauksia.

 

One thought on “Kansainvälinen tutkimushanke

  1. Lauri Gröhn says:

    Tutkimusta ei “tuoteta” ja Himasen 20 kielelle käännetty Hakkerin etiikka ei ole tutkimusta missään mielessä ja sen hömppäjohdanto on vuosikymmenien flopi.

Jätä kommentti

Your email address will not be published. Required fields are marked *