No categories

No categories

Kestävän kasvuprosessin tieteellinen arviointi

jarikaivooja

01.12.2012

Jos kestävää kasvua halutaan arvioida kattavan skenaarioanalyysin avulla, se voidaan tehdä tiedeyhteisössä hyväksytyn teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Sen avulla voidaan arvioida itse historiallista kehitystä ja vaihtoehtoisia skenaarioita. Kestävään kasvuun liittyvät skenaariovaihtoehdot on esitelty jo vuonna 2001 laajasti arvostetussa Environment and Population –journaalissa (Springer). Artikkelin tekivät allekirjoittanut, edesmennyt Prof. Pentti Malaska ja Prof. Jyrki Luukkanen. Artikkeli sisälsi myös empiirisen demonstraation menetelmän toimivuudesta Suomen datalla. Ks. lisää: http://link.springer.com/article/10.1023/A:1012879720723?LI=true

Comments are closed.