No categories

No categories

Kiusallista puhetta työn tulevaisuudesta

Cristina Andersson

26.11.2012

Euroopassa vietetään robottiviikkoa, Meillä puolestaan jauhetaan seminaareissa tyhjiä sanoja purskeisesta työstä ja hierarkioiden purkamisesta. Uusi työ on etätyötä, läsnätyötä, mobiilityötä… työtä…. siis anteeksi – missä sitä työtä on, kun ihmisiä vähennetään yrityksistä ja tuskin nyt poistuvat työt palaavat enää ihmisille kun on tehokkaampiakin työntekijöitä.

Sitra kutsui 23 asiantuntijaa pohtimaan työn tulevaisuutta. Asiantuntijoiden pohdinnan tuloksena syntyi tämä kiusaannuttava ja ajasta ja elämästä irti oleva video.

Työn suuri murros ei liity yhteistyömuotojen organisoimiseen vaan teknologian kehitykseen. Se, teknologian kehitys, tulee nimittäin muuttamaan kaiken. Käsityksen työstä, yhteiskuntien rakenteen, hallintotavan, koulutuksen, verotuksen…. kaiken. Ongelma on siinä, että muutosta ei oivalleta vaan tulevaisuutta pyritään rakentamaan taustapeiliin tuijottamalla.

Todellinen suuri muutos tapahtuu teknologioiden kehityksessä. Robotisaatiossa, keinoälyn kehityksessä, ubiikkiteknologioissa. Onpa kehitteillä myös keinointuitio. Koneet ovat yhä useammin ja yhä enemmän älykkäitä, oppivia ja ihmistä nopeampia ja tarkempia.

Ruotsissa on toiminut jo viiden vuoden ajan Robottilaakso Usa:ssa Rodney Brooks kannustaa robottien kehittelyyn ja uskoo, että kehitys lisää ihmisten hyvinvointia, luovuutta ja oppimiskykyä.

Mitä meillä? Meillä suuria debatin aiheita ovat yhteiskunnan taakkaa kasvattavat asiat – tai varsinkin niiden vastustaminen tai minkäänlainen pyrkimys niiden rationalisointiin. Velkataakka kasvaa, eikä kenelläkään ole minkäännäköistä aavistusta, miten yhteiskunnan hallintohimmelit ja palvelut rahoitetaan – silti vaaditaan yhä lisää: yhteiskunnan pitää ottaa ihmisestä kokonaisvaltainen vastuu, luoda työpaikkoja ja lisätä innovaatiopotentiaalia.

MUTTA! Verotuksen perusta on ollut ihmisen tekemä työ. Kun robotit tekevät suuren osan töistä, niin mitä verotetaan? Jos ihmisillä ei ole työtä ei edes kulutuksen verottaminen riitä kaiken kustantamiseksi.

Olisiko todellakin aika miettiä yhteiskunta uusiksi. Eikä enää kiusallisia näennäisosallistamisia eikä mukainnostamisia. Tosi puhetta ja tositekoja. Ja pian sittenkin! Kiitos.

Professori Haukkala arvioi blogissaan todella osuvasti BohoBusiness kirjaa ja kommentoi osaltaan yhteiskunnan näköalattomuutta ja kädettömyyttä.

ps. Tekesille, Sitralle ja muille teknologian yhteiskunnallisille toimijoille heitän kysymyksen: Miksi olemme jääneet jälkeen kehityksestä? Eikö olisi ollut teidän asianne tuoda uusin tietous saapuvillemme? Miksi Tulevaisuusselonteko ei huomioi näitä asioita? Olittehan ideoimassa sille perustaa?

Comments are closed.