Kuulemistilaisuudet

Kuulemistilaisuudet

Lue maaliskuun kuulemistilaisuuksista

2030.fi

14.03.2013

Ennakointivaiheen tuloksista kohti selontekoa

Maaliskuussa järjestetään seitsemän  ministeriöille  ja  eri sidosryhmille suunnattua kuulemistilaisuutta. Ensimmäinen näistä potkaistiin käyntiin Säätytalolla 6.3.2013. Tilaisuuden kutsulistalla oli lähes 200 nuoriso- ja kansalaisjärjestöjen edustajaa ja paikalle saapui 28 eri järjestöjen edustajaa.  Keskustelutilaisuuksien tavoitteena on kerätä kommentteja ennakointivaiheen tuotoksiin ja pohtia yhdessä mihin asioihin hallitus voi parhaiten vaikuttaa kestävän kasvun ja hyvinvoinnin takaamiseksi. Ennakointiraportin lisäksi tilaisuuksissa hyödynnetään juuri päättyneen kyselyn tuloksia.

Ensimmäisen tilaisuuden keskustelusta iso osa keskittyi perimmäisiin päämääriin: kansalaisten hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen tavoitteiden tulisi olla kaiken toiminnan perimmäinen tavoite. Tiellä kohti näitä tavoitteita keskustelutilaisuudessa nostettiin korkealle ennakointivaiheen tuotoksista asiakokonaisuudet, jotka käsittelivät tulevaisuuden oppimista ja työelämää, yrittäjyyttä ja peräänkuulutettiin konkreettista toimintaa ympäristöasioissa.  Nuorten hyvinvointi on avain kansakunnan tulevaisuudelle.  Arktinen ulottuvuus nousi keskustelussa esiin toisenlaisena teemana tarjoten mielenkiintoisia kestävän kasvun mahdollisuuksia, joiden toteutuminen edellyttää kaikin tavoin kestävää toimintaa ja vahvaa osaamista.

Tilaisuudet jatkuvat ministeriöiden, kuntaedustajien, tutkijoiden ja etujärjestöjen kanssa tulevina viikkoina. Kunkin tilaisuuden keskusteluista kootaan muistiot, jotka tulevat 2030-sivuille jakoon osallistujien kommenttien jälkeen.  Yhteisesti tärkeiksi koetuista päämääristä on helppo olla samaa mieltä, mutta haasteita riittää mietittäessä vaihtoehtoisia polkuja kohti päämääriä.  Tuleville tilaisuuksille riittää vielä keskusteluaiheita.

Jätä kommentti

Your email address will not be published. Required fields are marked *