No categories

No categories

Paha maa – paha lista

Cristina Andersson

28.12.2012

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vuosi on vaihtumassa. On aika tehdä uuden vuoden lupauksia. Ennen kaikkea on aika tehdä päätöksiä, jotka muuttavat asioita ja luovat pohjan rakentaa tulevaisuutta ihmisille.

Emme sano, että Suomessa asiat olisivat aikaisemmin olleet huonosti. Päinvastoin. Asiat ovat olleet hyvin. Osaksi siksi, että olemme olleet todella onnekkaita, mutta pääasiassa siksi, että olemme tehneet kovasti työtä tämän maan rakentamiseksi. Tulokset ovat loistavia missä katsannossa tahansa.

Se, että aikaisemmin asiat ovat olleet hyvin, ei tarkoita sitä, ettei mitään uutta arviointia pitäisi tehdä. Juuri nyt on tartuttava kehityskulkuihin ja asioihin, jotka painavat raskaina tulevaisuuden rakentamisen esteinä.

Pahamaa -blogissa on hälyttäviä ja järkyttäviä huomioita kansamme nykytilasta. Näihin asioihin on tartuttava jämäkällä otteella, aikaa ei ole hukattavaksi. Ihmiskohtaloista on kyse. Tietyissä tilanteissa on hirveäkin tartuttava sarvista.

Haluamme jatkaa huomioita listalla, jonka laadimme herättämään päättäjien ja kaikkien ajattelevien ihmisten mielet. Se on paha lista pahasti pulassa olevasta maasta. Mikäli tämä paha lista jää huomiotta, ovat seuraukset vakavia:

 1. Valtion tulot romahtavat hitaasti mutta varmasti.
 2. Valtio velkaantuu yli  kestokyvyn.
 3. Suomen maksut EU:lle ovat kasvussa, ei laskussa. Kansainväliset velkasitoumuksemme ovat kasvussa. Suomi saa yhä vähemmän maataloustukia kuin muut EU-maat.
 4. Syrjäytyminen jatkaa kasvuaan. Hyvinvointivaltion palveluiden rapautuminen jatkuu.
 5. Massatyöttömyys uhkaa, nuorille ei löydy työpaikkoja.
 6. On jo jääty jälkeen uusien teknologioiden kehityksestä. Teollisuus- ja elinkeinopolitiikaltamme puuttuu näkemys ja visiot. Maamme ylin johto kertoo ettei se tiedä mitään innovaatioiden kehityksestä ja sen nykysuunnasta. Kaikki innovaatiot kuulemma tulevat yllätyksenä.
 7. Sekä nuorison koulutuspanokset että aikuiskoulutuksen panokset menevät vääriin kohteisiin. Samalla jäädään jälkeen tuottavuuskehityksestä.
 8. Vienti laskee entisestään. Markkinointipanostukset eivät tuota toivottuja tuloksia.
 9. Teollisuus katoaa Suomesta. Isot teolliset tilaukset (esim. meriteollisuudessa) menevät muualle.
 10. Perinteinen hyvinvointivaltio romahtaa, eikä korvaavaa yhteiskunnallista visiota ole esitetty.
 11. Luokan priimuksesta tulee apukoulun ongelmatapaus.
 12. Suomesta tulee kehitysmaa.

Onko Suomesta tulossa paha maa? Olisiko aika muuttaa kurssia? Voimme vastata valitettavasti kaksi kertaa ”kyllä”. Nykymenolla tähän pahan listan suuntaan ollaan menossa, mutta tätäkö oikeasti halutaan? Valitettavasti kriisiä yritetään ratkaista vanhoilla keinoilla – niillä jotka itse asiassa loivat ongelmat. Kun merikapteeni huomaa aluksensa olevan menossa karille, hän yleensä pyrkii välttämään törmäyksen.

Millainen on Suomen johdon kriisitietoisuus tällä hetkellä? Ei ilmeisesti kovinkaan hyvä, koska uusia linjauksia ei ole selvästi näkyvissä. Se, mikä tiedetään, on se, että maaliskuussa 2013 hallitus ”tarkistaa” hallituksen puolivälin tilanteen. Se ei vielä kerro mistään kriisitietoisuudesta tai halusta kääntää kurssi kohti parempaa menestystä. Kuvittelemme edelleen selviävämme pienillä ”säätämisillä” pahasta tilanteesta.

Suomi ei tarvitse pelastusohjelmaa vaan voittamisohjelman. Emme tarvitse enempää hankkeita vaan voittamisohjelman tiukan toteutuksen. Emme tarvitse eliittikomiteoita laatimaan raportteja vaan toimintaa, johon jokainen voi osallistua. Yleisesti tarvitsemme vain neljä voittamisohjelmaa: (1) Voittavan koulutuksen ohjelman, (2) voittavan työuran toimintaohjelman. (3) voittavan elinkeinoelämän ohjelman ja (4) voittavien ja tehokkaiden hallintorakenteiden ohjelman.

Voittavan koulutuksen ohjelma sisältää sekä nuoriso- että aikuiskoulutuksen. Sen tavoitteena on antaa täsmennettyä, elinkeinon ja työn luomiseen tähtäävää, koulutusta ja valmennusta niille, jotka eivät ole töissä tai eläkkeellä.

Voittavan työuran ohjelman tavoitteena tulee olla yli 75% työllisyysaste kokonaan ilman nuorisotyöttömyyttä. Tämä ohjelma on integroitu voittavan koulutuksen ohjelmaan. Himasen sinisen kirjan 5 pääuudistusehdotusta voidaan liittää tähän ohjelmaan.

Voittavan elinkeinoelämän ohjelma on kokonaisvaltainen ohjelma, joka sisältää uuden teknologiapohjaisen tuottavuusohjelman, start up -ohjelman ja päivitetyn yrittäjyys- ja innovaatio- ja teknologiaohjelman Suomelle. Ohjelman keskeisinä tavoitteina on kuroa nopeasti olemassa olevat viiveet teknologiakehityksen osalta, mutta myös liiketoimintainnovaatioiden ja sosiaalisten innovaatioiden osalta. Ohjelman tavoitteena on globaalitalouden vetämä vientivetoinen kasvu. Ohjelma perustuu Quartet Helix -ajatteluun, jossa teollisuus, akateeminen yhteisö, valtio ja kunnat sekä kuluttajat osallistuvat voittavan elinkeinoelämän ohjelman toteutukseen.

Voittavien ja tehokkaiden hallintorakenteiden ohjelma kohdentuu kuntien ja valtion toimintaan ja tuottavuuteen. Ohjelma sisältää tuottavuusohjelman, kuntauudistuksen, valtiosopimuksen Ruotsin ja Viron kanssa (turvallisuusalalla ja tehokkaiden infrastruktuuri-investointien) sekä kaikkien ministeriöiden osallistumisen suomalaisten yritysten vientitoimintaan.

Jokaiseen ohjelmaan voidaan liittää täsmennetyt joukkoistamis -tukiprojektit (crowdsourcing).

Helsingissä 28.12.2012

Cristina Andersson ja Jari Kaivo-oja

Comments are closed.