No categories

No categories

Strategista tietoa saatavilla: Arktisen alueen Venäjä-katsaus

jarikaivooja

26.01.2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Arktiset alueet ja ns. Pohjoinen ulottuvuus ovat iso mahdollisuus Suomelle ja sen elinkeinoelämälle. Näistä mahdollisuuksista on syytä nyt synnyttää laajaa tietoisuutta elinkeinoelämän piirissä.

Eräs hyödyllinen tuote raportti tässä mielessä on Russia Finnoden raportti: ”Arctic Sea Exploration. Finnode phenomena study”.

Ks. Lisää: http://www.finnode.fi/files/323/Finnode_report_Arctic_sea_exploration_brief_final_PDF.pdf

Suomen on nyt laajalla rintamalla aktivoiduttava pohjoisen ulottuvuuden politiikassaan. Taustalle se vaatii hyvää strategiseen suunnitteluun soveltuvaa tietoa. Tämäraportti on eräs hyvä esimerkki siitä, mitä se voi olla. Vuonna 2008 Presidentti Dmitry Medvedev hyväksyi erikoisdokumentin “On the Principles of State Policy of the Russian Federation in the Arctic Until 2020 and Beyond”. Tämä Russia Finnoden raportti avaa lukijoille sitä, mitä Venäjän arktisen alueen strategia voi merkitä Suomelle ja maamme elinkeinoelämälle 3-5 vuoden tulevaisuusaikaviiveellä.

Jari Kaivo-oja
Tutkimusjohtaja, Dosentti
Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

Comments are closed.