No categories

No categories

Suomen tulevaisuutta rakentamassa

2030.fi

02.06.2014

Hallitus hyväksyi viime vuoden lokakuussa tulevaisuusselonteon, jonka teemana oli kestävällä kasvulla hyvinvointia. Selonteko on nyt eduskunnan käsiteltävänä. Tulevaisuusvaliokunta valmistelee parhaillaan mietintöä ja eduskunnan vastaus hallitukselle on odotettavissa syksyn alussa.

Suomalainen käytäntö, jossa hallitus antaa eduskunnalle tulevaisuuden keskeisiä kysymyksiä ja linjauksia koskevan selonteon ja eduskunta valmistelee siitä vastauksen, on maailmanlaajuisestikin arvioituna ainutlaatuinen. Tätä prosessia tulee edelleen kehittää ja tulevaisuustyön käytettävyyttä lisätä. Toivottavasti tulevat vuodet osoittavat, että Suomen tulevaisuustyön mallista on jalostunut entistä parempi.

Yhteiskunnalliset ongelmat ovat muuttuneet entistä mutkikkaammiksi. Niiden ratkaiseminen edellyttää monialaisia ratkaisuja ja laajaa osaamista. Mitä moniulotteisemmaksi tulevaisuus muuttuu, sitä tärkeämmäksi muodostuu kyky ennakoida tulevaisuuden kehityskulkuja ja vaihtoehtoja. Hyvin toimiessaan tämä tukee Suomen menestymistä. Tässä työssä eri alojen asiantuntijoiden ja osaajien välinen yhteistyö sekä tiedon avoin jakaminen ovat kullanarvoista.

Tulevaisuusselonteko haluttiin valmistella avoimesti ja vuorovaikutteisesti. Pidimme tärkeänä, että mahdollisimman monella oli mahdollisuus vaikuttaa selonteon sisältöön ja herätellä virkakoneistoa ja päättäjiä uusilla ideoilla ja näkökulmilla. Jälkeenpäin arvioituna voin todeta, että tästä oli hyötyä. Selonteon valmisteluun osallistui lukuisa joukko eri alojen osaajia ja asiantuntijoita. Saimme runsaasti erilaisia ajatuksia ja syötteitä selontekoprosessin eri vaiheissa. Haluankin lämpimästi kiittää kaikkia selonteon valmisteluun osallistuneita.

Tulevaisuusselonteko ei ole valmis toimenpideohjelma. Sen tehtävänä on nostaa esiin tulevaisuuttamme muovaavia voimia ja etenemispolkuja. Toivon, että mahdollisimman moni ryhtyy työhön tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseksi.

Jan Vapaavuori
elinkeinoministeri

Jätä kommentti

Your email address will not be published. Required fields are marked *