No categories

No categories

Suomi. Suomi. Suomalaisille Suomi.

Cristina Andersson

06.07.2012

Luen Hesarin tulevaisuussarjaa, jossa eri alojen edustajat saavat kertoa visioitaan. Hyvä on, että kannustetaan kasvuun, yrittäjyyteen, naisten arvostamiseen, epäonnistumisen hyväksymiseen tai aerogeelin tuotantoon. Tärkeitä asioita.

Mutta kirjoituksissa on sama peruseetos – suomalaiset tekevät asioita Suomessa toisille suomalaisille. Ketään ei kiinnosta globaalien ongelmien ratkaiseminen ja sitä kautta tulovirtojen kasvattaminen. Minne on unohtunut maamme tärkein tulonlähde: vienti?

Olen viime aikoina lukenut useita amerikkalaisia visionäärisiä kirjoja. Niistä jokaisessa pohditaan miten innovatiivisilla ratkaisuilla voidaan parantaa maailmaa ja miten näitä ratkaisuja tuotteistamalla luodaan ennen näkemätöntä vaurautta.

Palataksemme vientiin. Jos nyt joku innostuisi visioimaan vientituloja Suomeen niin asenne olisi juuri tuo: suomalaiset tekevät tuotteita, jotka myyvät ja sitten tulee vientituloja. Mutta tuolla ajatuksella meistä ei tule merkittävää pelaajaa maailman markkinoilla. Oikea asenne on voittajan asenne, jossa voittamiseen otetaan mukaan kaikki – koko maailma.

Meidän on opittava mitä globaalistuminen oikeasti tarkoittaa. Minkälaiset asiat maailmalla kaipaavat kipeästi meidän apuamme ja osallisuuttamme. Meidän on luovuttava kehitysavusta ja rakennettava konsepteja, joissa muut voivat olla mukana luomassa runsautta.  Meidän on opittava maailman luokan tuotteistaminen, jotta voimme odottaa maailman luokan menestystä ja vaurauden kasvua.

Tulevaisuus2030 voi olla suurta runsauden ja luovan toimeliaisuuden aikaa. Ei yksinäisinä auringonlaskun paimenina vaan globaalin rodeon taitavina ratsastajina.

 

Comments are closed.