No categories

No categories

“Tarvitaan suomalaista arktista meriteknologiaa ja tietotaitoa kokoava voima”

yrjomyllyla

20.10.2012

Uudenmaan ELY-keskuksen koko tiedote 16.10.2012 Arktisen meriteknologian ennakointihankkeesta ja tulevaisuusverstaasta on linkissä.

Tiedotteessa todetaan mm. seuraavaa:

- Arktinen meriteollisuus on Suomelle iso mahdollisuus, projektipäällikkö Sasu Pajala Uudenmaan ELY-keskuksesta painottaa.…

- Ennakoinnin pitää johtaa aina konkreettiseen yhdessä tekemiseen ja löytää yhteinen tulevaisuuden suunta, jota kohti edetään. Nämä tavoitteet ovat toteutuneet arktisen meriteknologian ennakointihankkeessa, kertoo projektipäällikkö Sasu Pajala Uudenmaan ELY-keskuksesta.Ennakointimenetelmänä käytetään asiantuntijahaastatteluita hyödyntävää Delfoi-menetelmän sovellusta ja siihen kytkettyä Arctech Helsinki Shipyard Oy:n telakalla lokakuun alussa järjestettyä tulevaisuusverstasta. Hankkeesta tehdään myös opinnäytetyö.

Ks. lisää hankkeen viestintäympäristöstä osoitteessa www.amtuusimaa.net:

“Tarvitaan suomalaista arktista meriteknologiaa ja tietotaitoa kokoava voima”.

Comments are closed.