No categories

No categories

Uudet mahdolliset maailmat ja strategiakonsultointi

Vesa Harmaakorpi

13.10.2012

Monet entiset totuudet joutuvat kyseenalaisiksi kun globaali toimintaympäristö muuttuu radikaalisti. Globaalia muutosta voi kuvata parhaiten kolmoisvelkaantumisen käsitteen avulla. Maailma velkaantuu kolmella tavalla: ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti.
Nykymenolla olemme tuhon tiellä. Perinteinen strategiakonsultointi ja siinä käytetyt menetelmät jatkavat tällä tiellä. Asiat on nähtävä ja tehtävä toisin. Tässä tilanteessa on pystyttävä hahmottamaan ja rakentamaan uusia mahdollisia maailmoja, joissa vapaudutaan kolmoisvelkaantumisen kierteestä. Yhteiskunnallisesta kitkasta johtuen näiden maailmojen rakentamiseen tarvitaan uusia tajunnan räjäyttäviä ja uudelleen kokoavia menetelmiä ja todellista heittäytymistä muutoksen tekemiseen ”nyrkit savessa”.

Omien joukkojen kanssa olemme tutkineet yhdessä Stanfordin yliopiston kanssa muun muassa niin sanottua DARPA:n mallia ja soveltaneet niitä oppeja omissa menetelmissämme. DARPA on USA:n puolustusvoimia lähellä oleva yksikkö, jossa on kehitetty esimerkiksi internet ja GPS. Niiden kehittäminen on vaatinut erityisiä visionäärisiä menetelmiä. Kehittäminen perustuu radikaaliin visioon ja sen rohkeaan eteenpäin viemiseen. Erilaiset tasapäistämiseen kuuluvat toimintatavat, kuten vertaisarviointi, pidetään tästä prosessista kaukana ja uusi maailma alkaa rakentua.

Muutos ei synny kuitenkaan pelkästään visioimalla vaan muutokset on myös toteutettava. Muutosprosessissa tarvitaan älyllistä ristipölytystä yli rajapintojen. Taiteen menetelmät ovat osoittautuneet ylivertaiseksi, kun murretaan uusien polkujen esteenä olevia siiloja. Näillä menetelmillä tehdään näkymätön näkyväksi. Siis tunkeudutaan eri toimijoiden näkymättömiin arvoihin, uskomuksiin ja kulttuurisiin käsityksiin, joiden ristiriita vaikeuttaa tulevan maailman rakentamista. Uusi suunta saadaan aikaan minimikitkalla: radikaalit muutokset saadaan toteutettua ja tekijöiden motivaatio muutokseen säilyy korkeana.

Olen menettänyt uskoni perinteiseen strategiatyöskentelyyn. Sen vaikuttavuus on osoittautunut heikoksi. Darpalaisella visioinnin mallilla ja taiteen menetelmien soveltamisella muutokseen voidaan luoda uusi mahdollinen maailma strategiakonsultointiin. Jos haluat todella irrottautua nykyiseltä polulta, luoda vision uudesta mahdollisesta maailmasta ja toteuttaa tämän vision, jatkan mielelläni älyllistä (tai älytöntä) ristipölytystä asiasta.

Comments are closed.