No categories

No categories

Verkkokyselyn tuloksia

2030.fi

04.04.2013

Ennakointiraportin julkistuksen yhteydessä käynnistettiin myös kaksi kyselyä lukijoiden palautteen keräämiseksi. Itse raporttiin on voinut jättää mielipiteitä ja sen rinnalla toteutettiin myös yksityiskohtaisempi kysely, joka oli käynnissä 10.3.2013 asti.

Ennakointiraporttiin kävi tutustumassa ensimmäisen kuukauden aikana noin 2800 henkilöä ja yli kolmasosa heistä palasi sivuille uudestaan. Heistä 260 vastasi yksityiskohtaisempaan verkkokyselyyn ja itse raporttiin on mielipiteitä jätetty tällä hetkellä noin 300. Ennakointiraporttiin on edelleen mahdollista jättää palautetta ja tätä seurataan aktiivisesti. 

Verkkokyselyn tulosten yhteenveto on nyt ladattavissa tästä:

Yhteenveto verkkokyselyn tuloksista 29 3 2013

Kyselyn vastausten perusteluja kirjoitettiin runsaasti ja tiivistetty yhteenveto ei tee oikeutta mielipiteiden rikkaudelle. Luonnollisesti on myös huomattava kyselyjen puute siinä, että erittäin monimutkaisten asioiden ympärillä käytävää syventävää keskustelua ei voida käydä. Tätä keskustelua käytiin maaliskuun keskustelutilaisuuksissa, joiden johdantomateriaalina kyselyn tuloksia käytettiin. Kyselyistä saatu palaute on myös ollut tärkeä valmisteltaessa ministerityöryhmän seuraavia kokouksia tulevaisuusselonteon painopistevalintojen tekemiseksi. 

Kiitoksia kaikille kyselyyn vastanneille. Mikäli olet kiinnostunut tarkemmasta aineistosta ja haluat ehkä itse syventää analyysiä, niin ota yhteyttä: tulevaisuus2030@vnk.fi

 

Jätä kommentti

Your email address will not be published. Required fields are marked *