No categories

No categories

VUOSI 2030 ESITTÄYTYI SALISSA 2310

separaattori

24.09.2012

Eduskunnan tulevaisuusselonteon aluetilaisuuksien sarja alkoi maanantaina 24.9.2012 Lappeenrannassa. Tapahtuma veti Lappeenrannan teknillisen yliopiston saliin 2310 mukavasti osallistujia.

Tapahtumasarjan idea on hyvä. Jalkauttamalla toimintaa tällä tavalla eri puolille maata saadaan kuuluviin kohtuullisen kattavasti erilaisia ideoita ja ajatuksia linkitettäväksi ne osaksi tulevaisuusselontekoa, joka taas ohjaa maamme tulevien hallitusten ohjelmia. Samalla kansalaiskeskusteluun saadaan mukaan monenlaisia mielipiteitä, joilla on hyvät mahdollisuudet jalostua toimenpiteiksi, joiden avulla Suomi pysyy pinnalla jatkossakin.

Aluetilaisuuksilla on omat teemansa. Lappeenrannan tapahtuman teema oli ”niukkuuden mahdollisuudet.” Teema sopii erinomaisesti Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle, koska se liittyy yliopiston kärkiosaamisiin, kuten esimerkiksi energiatehokkuuteen, hajautettuun energiantuotantoon ja erotustekniikoiden hyödyntämiseen prosessien materiaalitehokkuuden parantamisessa ja vesiosaamisessa. Nämä ovat avainasioita myös globaalisti. Mutta sama teema on tärkeä koko Suomelle ja ”niukkuuteen” perustuvien puhtaan teknologian yritysten osaamiselle on kysyntää maailmalla.

Tilaisuus oli varsin hyvähenkinen ja myönteinen. Monessa puheenvuorossa otettiin esille suomalainen luotettavuus ja osaamisen aikaansaama itsetunto, joilla voimme erottua eduksemme niukkuuden osaajina maailmalla. Innovaatiot syntyvät niukkuudesta, uskon tähän itsekin. On kuitenkin kansallinen etumme mukaista, että teollisuuden ja heidän asiakkaidensa kohtaamisen rajapinnassa syntyvien innovaatioiden tukena on kansallista tieteellistä osaamista, jolla voidaan vauhdittaa ratkaisujen kysynnän ja osaamisen tarjonnan välistä vuoropuhelua. Aiemman esimerkkini mukaisesti energiaan ja erotustekniikoihin liittyvät osaamiset ovat hyvin yleiskäyttöisiä ja tämä tutkimukseen perustuvan osaamispohjan laajentaminen ja syventäminen ovat tärkeitä. Niillä ei ratkaista ainoastaan tämän vaalikauden haasteita, vaan pitkäjänteisen tutkimustyön avulla pitäisi jo nyt rakentaa edellytyksiä vuotta 2030 varten.

Tapahtumassa nousi esille idea ”ekologiasta ennen ekonomiaa.” Eli kestävän kehityksen rajat ja mahdollisuudet pitää ottaa huomioon kaikessa, jolloin joudumme niin kansakuntana kuin ihmiskuntanakin tekemään valintoja. Niukkuuden kääntäminen kilpailueduksi on mahdollista. Samalla pitäisi kuitenkin kansallisen uskottavuuden nimissä ottaa uusia teknologioita ja toimintaprosesseja ensiksi käyttöön Suomessa, vaikka se vähän aluksi maksaisikin. Ei ole uskottavaa yrittää myydä muille laitteita ja ideologiaa, jos sitä ei uskalleta ensiksi ottaa käyttöön kotipesässä.

Tilaisuudesta jäi myönteinen vire. Kaikkea ei voida tehdä, mutta on syytä uskoa, että moneen niukkuuden teeman asiaan voidaan itse vaikuttaa. Ei vatuloida vaan aletaan tehdä. Nyt. Ennen vuotta 2030 osaaminen on kehittynyt niin Suomessa kuin muuallakin ja suuriin haasteisiin on löydettävissä ratkaisuja, muitakin kuin nyt käsillä olevat.

Comments are closed.