Mikä selonteko?

Mikä selonteko?

2030.fi

31.08.2012

Valtioneuvosto hyväksyi keskiviikkona 30. lokakuuta kestävää kasvua ja hyvinvointia käsittelevän tulevaisuusselonteon. Hallitus linjaa selonteossaan niitä edellytyksiä, joilla kestävää kasvua on mahdollista luoda tulevaisuuden hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Hallituksen visiona on, että vuonna 2030 kaikkien Suomessa on hyvä elää merkityksellistä ja arvokasta elämää. Suomalainen osaaminen ja taloudellinen kasvu ovat luoneet perustan hyvinvoinnille. Suomi on onnistunut rakentamaan kestävää kasvua omaleimaisiin menestystekijöihinsä nojaten ja kantaen vastuuta sekä Suomessa että globaalisti. Kasvu on edistänyt ihmisten hyvinvointia ympäristön kantokyvyn asettamissa rajoissa. Vastuuta kantavat koko yhteiskunta, yhteisöt ja yksilöt.

Selonteko ei ole toimenpideohjelma, vaan sen tehtävänä on nostaa esiin tekijöitä ja kehityspolkuja, joiden avulla kestävä kasvu on tulevaisuudessa mahdollista. Tulevaisuuden luomiseksi tarvitaan enemmän nopeaa tekemistä ja tekemisestä oppimista, kuin lisää suunnittelua. Vastauksia ongelmiin ei ole kopioitavissa muualta. Tämän vuoksi Suomen on löydettävä uudenlaisia ja omaperäisiä ratkaisuja tulevaisuuden menestyksen avainten löytämiseksi.

Selonteon valmistelua on johtanut hallituksen nimittämä kaikkia hallituspuolueita edustava ministerityöryhmä. Ministerityöryhmän puheenjohtajana toimii elinkeinoministeri Jan Vapaavuori.

One thought on “Mikä selonteko?

  1. Tuija says:

    Sivustolla voisi olla hivenen selvemmin esillä tiedot siitä, kuka sitä toimittaa ja ylläpitää!

Jätä kommentti

Your email address will not be published. Required fields are marked *