Uncategorized

Uncategorized

Tulevaisuustyötä Pirkanmaalla

2030.fi

03.06.2013

Pirkanmaalla on vuodesta 2010 lukien koottu alueen tulevaisuus- ja ennakointityötä Pilkahdus-nimen alle. Tavoitteena on koota eri toimijoiden tuottamia tulevaisuustarkasteluja, tehdä maakunnan näköistä tulkintaa avautuvista mahdollisuuksista ja potentiaalisista uhkista, koota ja osallistaa joukkoja sekä lisätä tietoisuutta ennakoinnin mahdollisuuksista.

Tärkeä osa Pilkahdus-toimintaa ovat alueen toimijoille yhteiset tilaisuudet tulevaisuutta koskevien näkemysten kuulemiseksi ja vaihtamiseksi. Viimeisin näistä pidettiin 30.5. Tampereen Puistotornissa nimellä  ”Ennakointiammattilaisten kokoontumisajot II”. Keynote-puheenvuoro tilaisuudessa kuultiin Mari Hjeltiltä, joka kuvasi ”Tulevaisuus 2030” –tulevaisuusselontekoa sen pääkirjoittajana ja etenkin sen valmistelussa käytettyjä joukkoistamistapoja. Näin suljettiin ympyrää, jota vuosi sitten 1. kokoontumisajoissa avasi tulevaisuusvaliokunnan vpj. Oras Tynkkynen selonteon silloisen vaiheen pohjalta.

Pirkanmaan ennakoijille selonteon temaattiset nostot olivatkin enimmiltä osiltaan tuttuja, ja osaa niistä on käsitelty myös maakunnan omissa tulevaisuusprosesseissa. Kokoontumisajojen osallistujajoukko kävi pienen harjoituksen muodossa myös läpi havaitsemiaan heikkoja signaaleja. Näistä monet liittyivät työelämän ja osaamistarpeiden muutokseen, energiaan, mobiili- ja tietotekniikan kehityksen luomiin mahdollisuuksiin sekä politiikan ja demokratian kysymyksiin. Niiden lisäksi myös yhteiskuntarauhan ja yhteisöllisyyden, liikkumisen, rakentamisen ja ympäristön aihealueilta löydettiin mielenkiintoisia, osin huolestuttaviakin kehityspolkujen alkuja.

Päätöksentekoon vaikuttaakseen tulevaisuustyön on oltava monitasoista, joukkojen viisauttakin hyödyntävää. Se poimii herätteitä niin globaalilta, kansalliselta kuin paikalliseltakin tasolta ja tekee niistä kulloisenkin päätöksentekotason ja -tilanteen kannalta relevantteja tulkintoja ja johtopäätöksiä. Mitä monipuolisemmin kehityskulkuja ja ilmiöitä havainnoidaan ja mitä laajemmin havaintojen perusteella rakennettua ymmärrystä hyödynnetään konkreettisten ratkaisujen teossa, sitä paremmin varautuneita olemme myös yllätyksiin – joita väistämättä tulemme törmäämään. Näin ajateltuna kansallinen tulevaisuustyö ja alueelliset ennakointiprosessit signaalinhaisteluineen tukevat toinen toisiaan.

Pilkahdus-työtä koordinoi Pirkanmaan liitto, mutta sille sisällön luo mittava joukko maakunnan toimijoita, asiantuntijoita ja aktiiveja. Toimintaan ja sen tuotoksiin voi tutustua sivustolla www.pilkahdus.fi

Jutun kirjoittaja on suunnittelupäällikkö Marko Mäkinen Pirkanmaan liitosta.

Jätä kommentti

Your email address will not be published. Required fields are marked *