Uncategorized

Uncategorized

Arvoagentti – tulevaisuuden museoammattilainen? Maija Mäki

2030.fi

23.04.2013

Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian järjestämän Ennakointi Suomessa ja Muualla Maailmassa –jatko-opintokurssin opiskelijoita osallistui valtioneuvoston ennakointiraportin kuulemistilaisuuteen Helsingissä 21.3.2013 (Sari Söderlundin alustus). Tilaisuus oli osa kurssin suoritusmuotoa ja tarkoituksena oli antaa opiskelijoille aito kokemus osallistumisesta konkreettiseen ennakointiprosessiin. Jatko-opiskelijoiden kommenttipuheenvuorot ilmestyvät tälle sivustolle pop-up -blogina yksi kerrallaan viikon aikana. Seuraavaksi ajatuksiaan esittelee Maija Mäki.

Arvoagentti  – tulevaisuuden museoammattilainen?

Museo on ilmiö, joka kattaa aika-avaruuden ääripäät. Museo tallentaa ja tulkitsee menneisyyttä, tarkastelee kriittisesti nykyisyyttä ja pyrkii valinnoillaan vaikuttamaan tulevaisuuteen. Museo on vakaa, pysyvä ja hidasliikkeiseksikin kuvattu toimija. Instituutiona museo on yhteiskunnan valtarakenteita ylläpitävä voima. Museolla on vaikutusvaltaa. Museo on myös elämys, joka voi vaikuttaa henkilökohtaisella tasolla, mutta myös yhteiskunnallisesti. Elämyksestä syntyy hyvinvoinnin kokemus: museokäynnit todistetusti pidentävät elinikää ja sen laatua. Perusajatukseltaan museo kuuluu kaikille, museo haluaa osallistaa ja aktivoida yleisöään.

Valtioneuvoston ennakointiraportin tarkoituksena on ollut etsiä sellaisia kestävän kasvun ja hyvinvoinnin lähteitä, jotka ovat aikaisemmin jääneet liian vähälle huomiolle. Erityisesti teemakokonaisuudet “Hallinto mahdollistajana” ja “Kansalaisten hyvinvointi ja osallisuus” saattavat puhutella museoalan toimijoita ja näillä osa-alueilla museoalalla on myös nähdäkseni eniten annettavaa. Museo on perusideologialtaan mahdollistajien valittuun joukkoon kuuluva toimija, jonka toiminta voisi aikaisempaa enemmän olla tietoisesti tulevaisuusorientoitunutta.

Museon vahvuus on arvoissa. Museotyössä tutkitaan ja tulkitaan arvojen muodostumista, muutosta ja syitä näihin muutoksiin materiaalisen kulttuuriperinnön avulla. Museo on myös arvottamisen väline. Museoissa tehdään jatkuvasti valintaa siitä, mitä piirteitä ja merkkejä menneisyydestä ja nykyisyydestä tallennetaan tulevaisuutta varten. Aikojen saatossa muodostuneet museokokoelmat kertovat museotyön historiasta: niistä arvoista, joiden perusteella kokoelmien muodostamistyötä on tehty. Museoiden kokoelmapolitiikat linjaavat museoiden identiteettiä, toimintaa ja arvoja.

Kokoelmiensa lisäksi museot arvottavat kulttuuriympäristöä –  arkeologista perintöä, rakennettuja ympäristöjä, maisemia. Elinympäristömme muuttuu koko ajan, mutta museot pyrkivät sinnikkäästi säilyttämään ympäristössä ajan jälkiä, maiseman muistia. Museoiden vastuu ulottuu laajalle museon seinien ulkopuolelle, museoissa arvotetaan jokapäiväistä elinympäristöämme. Arvoanalyysi on museoiden syvälle porautuva tekemisen tapa, joka ilmenee kaikessa museon toiminnassa kokoelmatyöstä kommunikaatioon.

Museoammattilaisesta on moneksi. Museoammattilaisten intohimona on kulttuuriperinnön suojelu, hoito ja välittäminen yleisöille. Kulttuuriperinnön määritelmä elää ajassa: siis myös se, mikä koetaan tärkeäksi suojella, säilyttää seuraaville sukupolville, muuttuu ajan virrassa. Museo analysoi ja tulkitsee ympäröivää yhteiskuntaa jatkuvasti ja museoammattilainen on mukana yhteiskunnan kehitysprosesseissa maankäytön suunnittelusta lähtien. Näissä prosesseissa museon edustamia arvoja ovat muun muassa kestävä kehitys, vastuullisuus ja aitouden arvostaminen. Museo kannustaa kysymään itseltään perustavanlaatuisia kysymyksiä: kuka minä olen, keitä ovat nuo muut suhteessa minuun. Museo kannustaa kulttuurien väliseen vuoropuheluun, pyrkimykseen ymmärtää toista ja sitä kautta itseään ja omia juuriaan.

Jos museo olisi supersankari, sen voima  syntyisi ajan ja arvojen liikkeen ymmärtämisestä.  Supersankarin tavoin museoilla on vahva identiteetti ja ideologia. Museoammattilaiset ovat usein idealisteja: koetaan, että museotyö on kansalaisten hyvinvointia ja kestävää kehitystä edistävää, vastuullista toimintaa. Museot voisivat kutienkin vaikuttaa nykyistä voimakkaammin ja tarkkanäköisemmin tulevaisuuteen. Ei ainoastaan oman osaamisensa vahvuusalueilla, vaan myös muualla.

Museoilla on kyky, ja ehkä myös halu, strategiseen tulevaisuustyöhön. Olennainen osa ennakointityöskentelyä on hahmottaa arvojen muutosta. Museoammattilainen toimii nykyisin moneen suuntaan välittäjänä: identiteetit, muistijäljet, tulkinnat menneisyydestä, kulkeutuvat museoiden välityksellä muokaten käsityksiämme kulttuuriperinnöstämme. Mitäpä jos tulevaisuudessa museoammattilainen voisi olla myös yhteiskunnan arvoagentti, perusteltuja arvomuutosten ennakointeja tekevä toimija. Yhteiskunnassa entistä vaikuttavampi, mutta samalla ideologiansa mukaisesti vastuullinen ja harkitseva. Erilaiset älykkäät sovellukset valtaavat elämästämme kiihtyvällä vauhdilla tilaa, viisaudesta taas on pulaa. Se, miksi museo viehättää yleisöään vuosisadasta toiseen on pitkän aikaperspektiivin kautta syntynyt viisaus. Älykästä olisi hyödyntää tulevaisuustyössä tätä museoalan vahvuutta .

Jätä kommentti

Your email address will not be published. Required fields are marked *