Uncategorized

Uncategorized

”Juovuttava” voimaantuminen – näkökulma ennakointiin, Sari Söderlund

2030.fi

15.04.2013

Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian järjestämän Ennakointi Suomessa ja Muualla Maailmassa –jatko-opintokurssin opiskelijoita osallistui valtioneuvoston ennakointiraportin kuulemistilaisuuteen Helsingissä 21.3.2013. Tilaisuus oli osa kurssin suoritusmuotoa ja tarkoituksena oli antaa opiskelijoille aito kokemus osallistumisesta konkreettiseen ennakointiprosessiin. Jatko-opiskelijoiden kommenttipuheenvuorot ilmestyvät 2030-sivustolle pop-up -blogina yksi kerrallaan viikon aikana.

Opiskelijoiden kommentit edustavat väläyksenomaisia teemakohtaisia näkemyksiä ennakointiraportin 2030 sisältöön. Ne kumpuavat kirjoittajan omasta kokemusmaailmasta ja edustavat yksittäisen ihmisen valikoitua näkökulmaa. Kurssin jatkuessa opiskelijat perehtyvät ennakointiin kokonaisvaltaisemmin tutustumalla kansallisiin ennakointiprosesseihin Suomessa ja muualla maailmassa.

Tulevaisuudentutkimuksen tieteenalalla ennakoinnilla on erityinen rooli ja tehtävä. Se on osa monitieteistä soveltavaa tutkimusta, jossa hahmotetaan mahdollisia tulevaisuuksia valitulla aihe-alueella. Perinteiseen suunnitteluun verrattuna aikajänne on pidempi ja ennakointiin osallistuu laajempi joukko asiantuntijoita. Myös asiantuntijuus määritellään toisella tavalla. Jokainen yksilö on asiantuntija, jollakin aihe-alueella ja  omasta näkökulmastaan. Parhaimmillaan ennakointiprosessi tuottaa laajan kirjon hyödyllisiä näkemyksiä ja uusia ideoita erilaisista ratkaisumalleista ja tulevaisuuden vaihtoehdoista.

Osallistaminen, kuuleminen ja erilaisten mielipiteiden esille nostaminen ovat tärkeä ja välttämätön osa tiedon keräämistä ennakointiprosessissa. Voimaantuminen voi yksilötasolla olla vahva kokemus, pahimmillaan se voi ”juovuttaa”. Liiallinen annos ”alkoholia” aiheuttaa harhoja omasta roolista osana päätöksentekoa. Tiedon kerääminen ja jalostuminen ovat eri asioita. On tärkeää huomata, että tiedon kerääminen ei automaattisesti johda demokratian vahvistumiseen. Vaikutus voi olla myös päinvastainen. Laajasta mielipiteiden kirjosta löytyy helposti soveltuva perustelu halutulle päätökselle. Siksi kerätyn tiedon jalostuminen ja hyödyntäminen asioiden valmistelussa, suunnittelussa ja päätöksenteossa on kokonaan toinen juttu. Tulevaisuudentutkimuksessa tätä työskentelyn vaihetta kutsutaan haasteelliseksi tulevaisuusajatteluksi.

Vapaa yksilö voi annetuissa puitteissa päättää omista asioistaan. Asiat voidaan jättää ”ilmaantumaan” (emergenssi) yksilöiden toiminnasta käsin. Yhteisön näkökulmasta lopputulokset ovat sumeita, sattumanvaraisia ja kaoottisia. Jos yhteisöllisen päätöksenteon järjestelmää ei ole tai sitä ei pystytä kuvaamaan, läpinäkyvyys häviää ja demokratia vaarantuu.  Mikä yhteys mielipiteillä on päätöksentekoon? Miten päätökset syntyvät? Kuka päättää mitkä näkemykset ovat tärkeitä ja millä perusteella? Miten demokratia toteutuu?

One thought on “”Juovuttava” voimaantuminen – näkökulma ennakointiin, Sari Söderlund

  1. Lauri Gröhn says:

    Tulevaisuudentutkimus ei ole tieteenala, vaan yksi konsultoinnin haara, rakentuen työkalupakin ympärille

Jätä kommentti

Your email address will not be published. Required fields are marked *