Uncategorized

Uncategorized

Tulevaisuuden pohdintaa eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan kanssa

2030.fi

04.06.2013

Torstaina 23.5.2013 valtioneuvoston kanslian tulevaisuusselonteon parissa työskentelevät virkamiehet kokoontuivat valtioneuvoston juhlahuoneisto Smolnaan tapaamaan eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan jäseniä. Tilaisuuteen oli ilmoittautunut noin 15 valiokunnan jäsentä. Yhteisen tapaamisen tarkoituksena oli esitellä tulevaisuusselontekotyön etenemistä ja alustavia suuntaviivoja, sekä keskustella siitä, miten eduskunnan eri jaostojen työtä voitaisiin hyödyntää tulevaisuusselonteossa. Tilaisuuden aloitti uusi politiikka-analyysiyksikön päällikkö, neuvotteleva virkamies Taina Kulmala, joka esitteli lyhyesti valtioneuvoston kanslian ja toivotti vieraat tervetulleiksi. Tämän jälkeen tulevaisuusselonteon pääsihteeri Pekka Lindroos esitteli yhdessä tulevaisuusselonteon pääkirjoittaja Mari Hjeltin kanssa itse tulevaisuusselontekoa ja sen etenemistä. Ilta jatkui tulevaisuusvaliokunnan sisäisellä työskentelyllä ja päättyi yhteiseen iltapalaan ja vapaamuotoiseen keskusteluun.

Keskustelussa nousi esiin useita tulevaisuuteen liittyviä teemoja ja niihin liittyviä haasteita, joita tulevaisuusvaliokunnan jäsenet olivat pohtineet jo aiemmassa työssään. Muun muassa suomalaisen koulutusjärjestelmän kehittäminen, asennekasvatus, nuorten syrjäytyminen ja yrittäjyys puhuttivat pöydän ympärille kokoontunutta väkeä. Tunnelma tilaisuudessa oli lämminhenkinen ja pientä huulta heitettiin yli puoluerajojen. Tilaisuuteen osallistui myös kansanedustaja Oras Tynkkynen, joka toimi edellisen tulevaisuusselonteon asiantuntijaryhmän puheenjohtajana. Tuolloin selonteko kohdistui ilmasto- ja energiapolitiikkaan, kun taas tuleva selonteko käsittelee yhteiskuntaa laajemmin. Kysyimme Orakselta mitä mieltä hän on tästä muutoksesta: ”Teemakohtaisissa tulevaisuusselonteoissa voidaan mennä syvemmälle. Ajoittain kannattaa silti tarkastella tulevaisuutta laajemmin. Nyt on sille sopiva aika”, Oras vastasi.

Koska Oras Tynkkysellä on vankka kokemus tulevaisuusselonteon kirjoittamisesta, päätimme lisäksi tiedustella millaisia terveisiä hän haluaa lähettää tulevaisuusselonteon kirjoittajille: ”Tulevaisuuden ennakoinnissa haastavaa on tunnistaa kokonaan uusia, yllättäviä ja epätodennäköisiä kehityskulkuja, niin sanottuja heikkoja signaaleja ja villejä kortteja tai mustia joutsenia. Tähän kannattaa syventyä. Kestävästä tai vihreästä taloudesta puhutaan nykyään paljon, mutta kovin yleisesti ja epämääräisesti. Ympäristön kannalta on laiha lohtu, jos kantokyvyn rajat ylitetään muutaman prosentin vähemmän, jos ne kuitenkin ylitetään. Selonteossa pitää tarkastella sitä, miten kasvu sovitetaan ekosysteemin asettamiin rajoihin (ns. planetary boundaries). Edellistä selontekoa laadittaessa yritimme satsata kansalaisten osallistamiseen ja linjausten toimeenpanoon. Molemmissa voi kuitenkin pistää vielä paremmaksi. Toivon nykyisen selonteon tekijäporukan onnistuvan siinä.”

Jätä kommentti

Your email address will not be published. Required fields are marked *