Uncategorized

Uncategorized

Tulevaisuusselonteko: laajoja kokonaisuuksia ja ajatusten helmiä

2030.fi

03.06.2013

Mari Hjelt on mukana tulevaisuusselonteon valmisteluryhmässä ja vastaa selonteon kirjoittamisesta. Kysyimme Marilta selonteon syntymisestä.

Kuka olet?

Olen Mari Hjelt, päätyössäni toimin yrittäjä-konsultti-johtajana Gaiassa, joka on kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kysymyksiin keskittynyt asiantuntijayritys. Olen ollut aikojen alussa tutkijana kotimaassa ja ulkomailla, mutta viimeiset kymmenen vuotta käyttänyt asiantuntemustani käytännön ongelmien ratkaisuun yrityksissä ja julkisella sektorilla. Olen ollut mukana monenlaisissa tulevaisuustöissä ja tätä kautta päätynyt nyt mukaan myös tulevaisuusselonteon valmisteluun.

Mikä tehtäväsi on?

Viime talven työni keskittyi pääasiassa muuhun kuin varsinaiseen tulevaisuusselonteon kirjoittamiseen. Syksyllä 2012 olin mukana maakuntien kuulemiskierrosten valmistelussa ja raportoinnissa. Talven mittaan seurasin ennakointivaihetta ja kokosin yhteen sen aikana syntynyttä materiaalia. Tulevaisuusselonteon ohjausryhmän ja ministerityöryhmän kokousten valmistelu yhdessä pääsihteeri Pekka Lindroosin ja muun tiimin kanssa on ollut osa työtäni. Nyt viimeiset kuukaudet ennen varsinaista kirjoittamista iso työ on ollut eri sidosryhmien kanssa pidettyjen kuulemisten organisointi. Työhön kuuluu myös tulevaisuusselonteosta kertominen. Ensi viikolla esimerkiksi käyn Tampereella kertomassa alueellisen ennakoinnin ammattilaisille selontekotyöstä.

Kuka on vastuussa tulevaisuusselonteon rungosta vai päätätkö itse miten tieto järjestetään?

Ministerityöryhmä linjasi ennakointivaiheen tuotosten perusteella tulevaisuusselonteon pääjuonen huhtikuun alussa ja määritteli yhdeksi tavoitteeksi, että selonteon tulisi olla napakka ja lyhyt. Selonteon tavoitepituus on olla enintään 50 sivua. Näiden linjauksen perusteella mietimme yhdessä tulevaisuusselonteon rakennetta ja tietosisältöjä. Oli esimerkiksi päätettävä kuinka paljon hyödynnämme suoraan ennakointiraportissa jo tuotettuja aineistoja. Käytössä olevan tiedon hyödyntäminen ja esitystapa muokkautuvat tässä jatkuvasti kommenttien perusteella.

Kuinka valmis tulevaisuusselonteko on ja milloin se valmistuu?

Selonteon tavoitepituus on olla enintään 50 sivua. Varhaista luonnosta on kommentoinut ministeriöiden tutkimus-, ennakointi- ja arviointi -työryhmä ja tämän jälkeen on tehty pari isompaa versiomuokkausta. Luonnosta on käsitellyt selonteon ohjausryhmä ja se on nyt ministerityöryhmän käsittelyssä. Tavoite on saada selonteko valmiiksi syksyyn mennessä.

Miten laajasta kokonaisuudesta kyse?

Tulevaisuusselonteon valmisteluvaihe on ollut todella laaja ja kestänyt yli vuoden sisältäen monenlaista materiaalia. Riippumattomien asiantuntijaryhmien ennakointityön rinnalla esimerkiksi syksyllä ympäri Suomea järjestettyihin aluetilaisuuksiin osallistui useita satoja ihmisiä, 2030-sivustoilla on julkaistu satoja kirjoituksia ja suomalaisia eturivin tutkijoita on kuultu keväällä osana kansainvälistä tutkimushanketta. ”Kestävä kasvu ja kansalaisten hyvinvointi” otsikkona jo kertoo, että on hyödynnettävä todella laajasti erilaisia ajatuksia ja tietoa. Tämän hetken suurin haaste onkin olennaisimman poiminta ja selonteon pitäminen tiiviinä.

Nouseeko materiaalista esiin joitain tiettyjä asioita?

Ministerityöryhmän linjausten mukaisesti tarinan kärkenä on, että tarvitsemme kestävää kasvua hyvinvoinnin takaamiseksi tulevaisuudessa. Kasvun edellytystekijöitä on vahvistettava ja näistä tärkeimpiä tulevaisuusselonteon sisältöjä on esimerkiksi yritysten toimintaympäristön vahvistaminen ja julkisen sektorin oman toiminnan uudistuminen. Yksi merkittävä selonteon läpileikkaava teema on digitaalitalouden murros, joka vaikuttaa monin eri tavoin meidän jokaisen omaan työhön, elämään ja yritysten kilpailukykyyn.

Mitä pidät tärkeänä tässä työssä ja tulevaisuusselonteossa?

Tulevaisuusselonteoilla on tärkeä rooli nostaa esiin asioita, jotka on pidettävä korkealla prioriteetilla päätöksenteossa yli pidemmän aikavälin. Olemme nyt monenlaisten haasteiden edessä ja jokainen ajatus suunnattuna ongelmien ratkaisuun on yhteiseksi hyväksi. Selonteon viimeistelyssä on edelleen iso haaste siinä kuinka hyvin todella laajan tavoitteen alla pystymme nostamaan kaikesta materiaalista esiin olennaisimmat helmet, jotka mielellään olisivat vielä uusia ja raikkaita ajatuksia.

One thought on “Tulevaisuusselonteko: laajoja kokonaisuuksia ja ajatusten helmiä

  1. Lauri Gröhn says:

    Näkispä vaan edes yhden “helmen” ….

Jätä kommentti

Your email address will not be published. Required fields are marked *