Uncategorized

Uncategorized

Tulevaisuustyön seuraavia askeleita

2030.fi

28.06.2013

Tulevaisuusselonteon valmistelu etenee kovaa vauhtia. Tavoitteenamme on saada tekstiluonnos valmiiksi hallituksen elokuussa pidettävää iltakoulukäsittelyä varten.  Tämän jälkeen valmistelua johtava ministerityöryhmä viimeistelee selonteon.

Selonteko julkaistaan valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla sekä tällä sivustolla valtioneuvoston päätettyä sen lähettämisestä eduskunnalle. Valtioneuvoston on tarkoitus päättää selonteon lähettämisestä eduskunnalle syyskuussa. Selonteko käännetään ruotsiksi ja englanniksi ja vähän myöhemmin valmistuu selonteon mukautus selkokielelle.

Selonteon linjausten toteutukseen liittyy kokeilutoiminta, jolla pyritään levittämään uusia menetelmiä tulosten saavuttamiseksi nopeammin. Ministeriöissä käynnistetään hankkeita, joilla uutta toimintamallia testataan. Uusien hankkeiden teemat ovat 1) avoin tieto ja big data, 2) käyttäjälähtöisyys, 3) niukkuuden mahdollisuudet, 4) hyvinvointi ja 5) toimintatavat.

Ensimmäistä kertaa tulevaisuuselonteon valmistelun osana toteutettiin erillinen ennakointivaihe. Tästä vaiheesta on teetetty ulkopuolinen arviointi, joka julkaistaan tällä sivustolla elokuussa. Arvioinnissa on tarkasteltu ennakointityön tuloksia ja käytettyjen menetelmien soveltuvuutta.

Ennakointiraportin arvioinnin pohjustamana on käynnistynyt kansallisen ennakoinnin mallin rakentaminen. Tavoitteena on, että loppusyksystä esitellään ehdotus malliksi, joka palvelee Suomea kansallisena kilpailuetuna ja edelläkävijän elementtinä.   Valtioneuvoston kanslia vetää valmisteluja.

Professoreiden Pekka Himanen ja Manuel Castells vetämän kansainvälisen tutkijaryhmän työ etenee kohden syksyllä ja talvella julkaistavia suomen- ja englanninkielisiä loppuraportteja. Hankkeen keskeiset päätelmät ovat olleet tulevaisuusselonteon lähtöaineistona.

2030.fi -verkkosivujen ylläpitotiimi pitää kesätauon ja palaa jälleen elokuussa tulevaisuusasialle. Tulevaisuus ei kuitenkaan pidä  hengähdystaukoja. Toivottavasti keskustelu jatkuu tällä sivustolla vilkkaana.

 

Aurinkoista kesää

Pekka Lindroos

Tulevaisuusselonteon pääsihteeri

Valtioneuvoston kanslia

Jätä kommentti

Your email address will not be published. Required fields are marked *